Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Du kan inte ta bort ett kalenderobjekt eller ett e-postmeddelande i Outlook i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2503266
PROBLEMET
Du kan inte ta bort ett kalenderobjekt som ett e-postmeddelande, en mötesförfrågan eller en påminnelse i Microsoft Outlook i Microsoft Office 365. Om du försöker ta bort en mötesförfrågan kan du dessutom få ett felmeddelande av följande slag:

Det här mötet kan inte tas bort eftersom du är mötesorganisatör.
LÖSNING
Obs! Innan du provar metoderna i det här avsnittet Avsluta alla klienter (till exempel Outlook och Outlook på webben) som postlådan är inställd, starta Outlook och försök sedan att ta bort objektet. Om problemet kvarstår kan du prova metod 1 först. Om detta inte löser problemet, försöker du med nästa metod.

Lös problemet genom att använda en eller flera av följande metoder.

Rekommenderad metod

Metod 1: Använda Outlook på webben

Försök att ta bort objekt i Outlook på webben. Om du inte tar bort den i Outlook på webben, fortsätter du med nästa metod.

Obs! Om du inte kan slutföra en uppgift i Outlook, men du kan utföra i Outlook på webben, kan detta innebära att Outlook har uppdaterats.

Ytterligare metoder

Metod 2: Använd Sök-Mailbox-cmdlet

Använda Search-Mailbox -cmdlet för att söka efter och ta bort objekt. Mer information finns i Söka efter och ta bort meddelanden.

Metod 3: Kör Outlook-kommandon

Beroende på vilken typ av objekt som du försöker ta bort kan du använda följande kommandoradsväxlar för att ta bort objektet.

Varning Avsluta Outlook innan du kör något av dessa växlar.

  • Klicka på Start, Skriv Outlook/cleanreminders i sökrutan och tryck sedan på RETUR.
  • Klicka på Start, Skriv Outlook-/cleandmrecords i sökrutan och tryck sedan på RETUR.
Starta Outlook och försök sedan att ta bort meddelandet igen när du har kört gäller växlar.

Läs mer om dessa växlar Kommandoradsväxlar för Outlook för Windows.

Metod 4: Ta bort meddelandet när du har redigerat

  1. Dubbelklicka på e-postmeddelandet i Outlook.
  2. I den Flytta grupp i menyfliksområdet visas, klickar du på åtgärderoch klicka sedan på Redigera meddelandet.
  3. Ta bort vissa tecken från meddelandet eller lägga till tecken.
  4. Klicka på -fil, och spara meddelandet.
  5. Försök att ta bort meddelandet igen.

Metod 5: Töm mappen Borttaget

Ta bort alla objekt som finns i mappen Borttaget och försök sedan att ta bort meddelandet eller mötesförfrågan i Outlook.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2503266 – senaste granskning 03/24/2016 01:41:00 – revision: 13.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • o365 o365e o365p kbgraphxlink o365022013 o365a o365m kbgraphic kbmt KB2503266 KbMtsv
Feedback
{ return undefined; } smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎