Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows Live Mail slutar att svara eller startar inte när KB2454826 har installerats

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Symptom
När du startar Windows Live Mail efter att ha installerat uppdateringen som beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikel 2454826, startar Windows Live Mail kanske inte korrekt.
Orsak
Problemet kan uppstå om alla följande situationer gäller på din Windows-dator:
 • Du har installerat Intels integrerade grafikdrivrutin Igdkmd32.sys (32-bitars)/Igdkmd64.sys (64-bitars) versionerna 8.15.10.2104 till och med 8.15.10.2141.
 • Uppdatering 2454826 är installerad på datorn.
 • Du använder Windows Live Mail 15.4 eller en senare version.
Windows Live Mail slutar att svara eller startar inte om du har installerat Intels integrerade grafikdrivrutin Igdkmd32.sys (32-bitars)/Igdkmd64.sys (64-bitars) versionerna 8.15.10.2104 till och med 8.15.10.2141. De här drivrutinerna är kända för att orsaka kompatibilitetsproblem med vissa program som använder Direct2D (D2D). Om du använder de här drivrutinerna kan exempelvis Windows Live Mail sluta att svara efter att du har installerat uppdatering 2454826.

Så här söker du efter Intel-integrerade grafikdrivrutiner och drivrutinsversioner:
 1. Starta diagnostikverktyget för DirectX. Gör så här: klicka på Start, skriv dxdiag i rutan Påbörja sökning och tryck på Retur.
 2. Klicka på Ja när du uppmanas att kontrollera om drivrutinerna är digitalt signerade.
 3. Klicka på fliken Bildskärm i diagnostikverktyget för DirectX.

  Obs! Om du har flera grafikdrivrutiner installerade innehåller rutan fliken Bildskärm för varje drivrutin.
 4. Notera de olika drivrutinerna och drivrutinversionerna.
Om du har Intels integrerade grafikdrivrutin och drivrutinsversion 8.15.10.2104 till och med 8.15.10.214, går du till datortillverkarens webbplats och ser efter om det finns någon ny drivrutin tillgänglig.

Lösning
Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Du ändrar registret på egen risk.

Lös problemet själv med någon av följande metoder.

Metod 1: Lägg till registernycklarna som saknas eller är skadade

Lägg till en uppsättning värden i Windows-registret. Gör så här:
 1. Se till att Windows Live Mail är stängt.
 2. Klicka på Start och skriv Anteckningar i rutan Påbörja sökning.
 3. I listan Program klickar du på Anteckningar.
 4. Kopiera följande text i ett textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar:

  Windows Registry Editor Version 5.00
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList]
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList]
  "Version"=dword:00000006
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0]
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0]
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\0]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00008086
  "DeviceId"=dword:00008108

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\1]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:000000fa

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\10]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000311

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\100]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:0000958c

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\101]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:0000958d

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\102]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00009595

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\103]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:000095cc

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\104]
  "Flags"=dword:00000002
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00008086

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\104\Version]
  "Major"=dword:00000008
  "Minor"=dword:0000000f
  "Build"=dword:0000000a
  "Revision"=dword:000006d5

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\105]
  "Flags"=dword:0000000a
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00008086

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\105\Minimum]
  "Major"=dword:00000008
  "Minor"=dword:0000000f
  "Build"=dword:0000000a
  "Revision"=dword:00000838

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\105\Version]
  "Major"=dword:00000008
  "Minor"=dword:0000000f
  "Build"=dword:0000000a
  "Revision"=dword:0000085e

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\11]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000312

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\12]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000314

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\13]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000031a

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\14]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000031b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\15]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000031c

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\16]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000320

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\17]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000321

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\18]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000322

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\19]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000323

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\2]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:000000fb

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\20]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000324

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\21]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000325

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\22]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000326

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\23]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000327

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\24]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000328

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\25]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000032a

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\26]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000032b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\27]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000032c

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\28]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000032d

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\29]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000330

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\3]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:000000fc

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\30]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000331

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\31]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000332

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\32]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000333

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\33]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000334

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\34]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000338

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\35]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000033f

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\36]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000341

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\37]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000342

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\38]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000343

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\39]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000344

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\4]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:000000fd

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\40]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000347

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\41]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000348

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\42]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000034c

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\43]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:0000034e

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\44]
  "Flags"=dword:00000000
  "Options"=dword:00000002
  "VendorId"=dword:00001002

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\45]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000004
  "VendorId"=dword:00008086
  "DeviceId"=dword:00002992

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\46]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000008
  "VendorId"=dword:00008086
  "DeviceId"=dword:00002a42

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\47]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00003154

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\48]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00003e54

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\49]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004147

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\5]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:000000fe

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\50]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00003154

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\51]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004147

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\52]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:0000414b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\53]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004154

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\54]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004155

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\55]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004156

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\56]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004157

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\57]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004a4d

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\58]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004c58

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\59]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004c66

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\6]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000301

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\60]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004e47

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\61]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004e4b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\62]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004e54

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\63]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004e56

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\64]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00004e67

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\65]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005148

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\66]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005464

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\67]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005550

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\68]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005551

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\69]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005552

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\7]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000302

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\70]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005554

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\71]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005571

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\72]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:0000564a

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\73]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:0000564b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\74]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005b64

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\75]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005b65

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\76]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005b74

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\77]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005b75

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\78]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005d49

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\79]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005d50

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\8]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000308

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\80]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005e48

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\81]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00005e49

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\82]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007103

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\83]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007104

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\84]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007105

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\85]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007106

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\86]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007124

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\87]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007152

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\88]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007153

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\89]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007172

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\9]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:000010de
  "DeviceId"=dword:00000309

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\90]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00007173

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\91]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:000071c4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\92]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:000071d2

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\93]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:000071d4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\94]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:000071f2

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\95]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:0000940a

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\96]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:0000940b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\97]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:0000940f

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\98]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00009489

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\99]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00001002
  "DeviceId"=dword:00009511

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1\0]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1\0\0]
  "Flags"=dword:00000000
  "Options"=dword:00000002
  "VendorId"=dword:00001002

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1\0\1]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000001
  "VendorId"=dword:00008086
  "DeviceId"=dword:00008108

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1\0\2]
  "Flags"=dword:00000001
  "Options"=dword:00000004
  "VendorId"=dword:00008086
  "DeviceId"=dword:00002992
 5. I Anteckningar klickar du på  Arkiv och på Spara som.
 6. Välj Skrivbordet som plats där filen ska sparas.
 7. Skriv fixkey.reg i rutan Filnamn.
 8. Klicka på Alla filer (*.*) i rutan Filformat och klicka sedan på Spara.
 9. På skrivbordet dubbelklickar du på fixkey.reg-filen för att lägga till registervärdena i Windows-registret. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du in lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 10. Klicka på Ja och sedan på OK.
 11. Starta om Windows Live Mail.

Metod 2: Uppdatera drivrutinerna

Sök på Windows Update efter de senaste drivrutinerna för maskinvaran eller besök datortillverkarens webbplats för att se om det finns en nyare Intel-integrerad grafikdrivrutin. Så här söker du efter uppdateringar på Windows Update:
 1. Starta Windows Update. Klicka på Start, skriv Update i rutan Påbörja sökning och klicka på Windows Update i resultatlistan.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar i navigeringsfönstret, och vänta sedan medan de senaste uppdateringarna för datorn söks upp.
 3. Om ett meddelande visas om att det finns viktiga uppdateringar eller att du ska granska viktiga uppdateringar, klickar du på meddelandet för att visa och välja vilka uppdateringar som ska installeras.
 4. Klicka på varje uppdatering i listan så visas mer information. Markera kryssrutorna för de uppdateringar du vill installera, och klicka sedan på OK.
 5. Klicka på Installera uppdateringar.
Obs! De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Windows Live Mail Crash 2454826
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2505524 – senaste granskning 03/26/2014 20:41:00 – revision: 3.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise

 • kbfixme kbmsifixme KB2505524
Feedback