Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Bild sparas inte med rätt filtillägg vid högerklickning och klickning på "Spara bild som"

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Symptom
När du högerklickar på en bild i Microsoft Internet Explorer, klickar på Spara bild som och sparar bilden, saknas filnamnstillägget när filen sparas.
Orsak
Det här problemet kan uppstå när filnamnet innehåller flera punkter. När ett filnamn i rutan Filnamn innehåller en punkt (.), används texten efter den sista punkten som filnamnstillägg i Windows Millennium, oberoende av informationen i rutan Filformat.
Om du till exempel sparar bilden Mscom.w2000.site., med tillägget .jpg i rutan Filformat, blir filnamnet Mscom.w2000.site och tillägget .jpg saknas.
Lösning
Undvik problemet genom att lägga till rätt tillägg till filnamnet i rutan Filnamn.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Egenskaper

Artikel-id: 250747 – senaste granskning 12/14/2004 18:05:32 – revision: 3.0

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01

  • kbprb kbui KB250747
Feedback