Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande: "Det går inte att starta tjänsten Security Center"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2519899
Symptom
Om du högerklickar på en röd flagga i en "Säkerhetsmeddelanden"-ikon till höger i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Öppna Säkerhetscenter, visas meddelandet "tjänsten Security Center är avstängd" i fönstret Windows Säkerhetscenter.

Om du klickar på Aktivera nu under "Säkerhetscenter" visas följande felmeddelande:
Det går inte att starta tjänsten Security Center.
Om du fortsätter att försöka kan du fortfarande inte Aktivera Säkerhetscenter.
Lösning
Kontrollera att tjänsten Security Center har konfigurerats korrekt för att lösa problemet och starta tjänsten Security Center. Gör så här:
 1. Använd något av följande för att öppna tjänster.
  • Öppna tjänster i Windows 8:
   1. Knacka och Svep från den högra kanten av skärmen, eller tryck på Windows-tangenten + C.
   2. Knacka eller klicka på snabbknappen Sök och klicka sedan på Inställningar.
   3. I den söka skriver dutjänster.
   4. Knacka eller klicka på Visa lokala tjänster.
  • Öppna tjänster i Windows 7 och Windows Vista:
   1. Klicka på Starta.
   2. Skriv i rutan Påbörja sökningtjänster.
   3. Klicka på tjänsteri listan program .
 2. I detaljer, högerklicka (eller knacka och håll) Security Centeroch tryck eller klicka på Egenskaper.
  -Fönster
 3. I listan Startmetod knackar eller klickar du på Automatisk (fördröjd Start).
  Samband av starttypen
 4. Försök att starta tjänsten. Under Tjänststatus knackar eller klickar du på Start.
  • Om tjänsten startar knackar eller klickar du på Användknackar eller klickar du på OKoch Stäng fönstret tjänster.
  • Om du får ett felmeddelande som liknar följande kan visas när du klickar på Start, gå till steg 6 om du vill konfigurera om logga in användare för tjänsten:
   "Windows kunde inte starta tjänsten Security Center på lokal dator. Fel 1079: det konto som angetts för den här tjänsten skiljer sig från det konto som angetts för andra tjänster som körs i samma process. "
 5. I dialogrutan Egenskaper för Security Center knackar eller klickar du på fliken Logga in och sedan knacka eller klicka på Bläddra.
  inloggning
 6. Skriv datornamn i rutan Ange objektnamnet som ska väljas .
  Ange namnet på datorn
  1. Knacka eller klicka på Kontrollera namnoch tryck eller klicka på OK när namnet har autentiserats.
  2. Skriv lösenordet i rutan lösenord .
  3. Skriv lösenordet i rutan Bekräfta lösenord .
  4. Knacka eller klicka på Verkställoch tryck eller klicka på OK.
  5. Stäng fönstret tjänster.
Om du tycker att Säkerhetscenter fortfarande startas inte och körs som förväntat när du konfigurera om och startar Säkerhetscenter och starta sedan om datorn du upplever en eller båda av följande problem:
 • Datorn är infekterad av skadlig kod.
 • Registernyckeln är skadad.
Hur du åtgärdar registernyckeln?
Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på länken för din version av Windows:

Windows 7: Säkerhetskopiera registret
Windows Vista: Säkerhetskopiera registret

Gör så här om du vill korrigera registernyckeln:
 1. Starta Registereditorn. Genom att följa anvisningarna för din version av Windows.

  Windows 8
  1. Knacka och Svep från den högra kanten av skärmen, eller tryck på Windows-tangenten + C.
  2. Knacka eller klicka på snabbknappen Sök .
  3. I sökrutan skriver du: regedit, och knacka sedan på eller klicka på Regedit.
  Windows Vista och Windows 7
  1. Klicka på Starta.
  2. Skriv i rutan börja seachregedit, och klicka sedan på regedit.exe i listan program .
  Obs! Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du ett lösenord eller knackar eller klickar du på Ja.
 2. Navigera till följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc
 3. Knacka och håll eller högerklicka på undernyckeln och knackar eller klickar du på Ta bort.
 4. Knackar eller klickar du på Ja.
 5. Starta Anteckningar. Genom att följa anvisningarna för din version av windows.

  Windows 8
  1. Knacka och Svep från den högra kanten av skärmen, eller tryck på Windows-tangenten + C.
  2. Knacka eller klicka på snabbknappen Sök .
  3. I sökrutan skriver du: anteckningar, och knacka sedan på eller klicka på Anteckningar.

  Windows Vista och Windows 7
  1. Klicka på Starta.
  2. Skriv i rutan börja seachanteckningar, och klicka sedan på Anteckningar i listan över program .

  Obs! Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du ett lösenord eller knackar eller klickar du på Ja.
 6. Markera följande text:

  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-200"
  "ErrorControl" = DWORD: 00000001
  "ImagePath" = hex (2): 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, \
  74,00,25,00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 73, \
  00,76,00,63,00,68,00, 6f, 00, 73, 00, 74, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00, 2d, 00, \
  6b, 00, 20, 00, 4c, 00, 6f, 00, 63, 00, 61, 00, 6c, 00, 53, 00, 65, 00, 72, 00, 76, 00, 69, 00, 63, \
  00,65,00, 4e, 00, 65, 00, 74, 00, 77, 00, 6f, 00, 72, 00, 6b, 00, 52, 00, 65, 00, 73, 00, 74, 00, \
  72,00,69,00,63,00,74,00,65,00,64,00,00,00
  "Start" = DWORD: 00000002
  "Typ" = dword:00000020
  "Description"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-201"
  "DependOnService" = hex (7): 52, 00, 70, 00, 63, 00, 53, 00, 73, 00, 00, 00, 57, 00, 69, 00, 6e 00. \
  4d 00, 67, 00, 6 d, 00, 74, 00, 00, 00, 00, 00
  "Objektnamn"="NT AUTHORITY\\LocalService"
  "ServiceSidType" = DWORD: 00000001
  "RequiredPrivileges" = hex (7): 53, 00, 65, 00, 43, 00, 68, 00, 61, 00, 6e, 00, 67, 00, 65, 00 4e, \
  6f, 00 00, 74, 00, 69, 00, 66, 00, 79, 00, 50, 00, 72, 00, 69, 00, 76, 00, 69, 00, 6c, 00, 65, 00, \
  67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00 6d 00, 70, 00, 65, 00, 72, 00, 73, 00, 6f, 00, 6e, \
  00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00, 6c, 00, 65, 00, 67, 00, 65, 00, \ 00,00,00,00
  "DelayedAutoStart" = DWORD: 00000001
  "FailureActions" = hex: 80 51, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 14, 00, 00, \
  00,01,00,00,00 c0, d4, 01, 00, 01, 00, 00, 00, e0, 93, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Parameters]
  "ServiceDllUnloadOnStop" = DWORD: 00000001
  "ServiceDll" = hex (2): 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, \ 00,74,00,25,00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, \
  77,00,73,00,63,00,73,00,76,00,63,00 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 00, 00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Security]
  "Säkerhet" = hex: 01 00, 14, 80, c8, 00, 00, 00, d4, 00, 00, 00, 14, 00, 00, 00, 30, 00, 00, 00, 02, \
  00, 1c, 00, 01, 00, 00, 00, 02, 80, 14, 00, ff, 01, 0f, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, \
  00,00,02,00,98,00,06,00,00,00,00,00,14,00, fd, 01, 02, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, \
  05,12,00,00,00,00,00,18,00, ff, 01, 0f, 00, 01, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 20, 00, 00, 00, \
  20,02,00,00,00,00,14,00, 9d 01, 02, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 04, 00, 00, 00, 00, \
  00,14,00, 8d, 01, 02, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 06, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 00, 00, 01, \
  00,00,01,01,00,00,00,00,00,05, 0b, 00, 00, 00, 00, 00, 28, 00, 15, 00, 00, 00, 01, 06, 00, \
  00,00,00,00,05,50,00,00,00,49,59, 9d 77, 91, 56, e5, 55, dc, f4, e2, 0e, a7, 8b, eb, ca, \
  7b, 42, 13, 56, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 12, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 12, \
  00,00,00
 7. Högerklicka eller knacka och den markerade texten och knackar eller klickar du på Kopiera.
 8. I anteckningar knackar eller klickar du på Redigera i verktygsfältet och sedan knackar eller klickar du på Klistra in.
 9. Knacka eller klicka på Arkiv i verktygsfältet och sedan knackar eller klickar du på Spara som.
 10. Klicka på Alla fileri listan Filformat .
 11. Skriv i rutan FilnamnHKEY.reg, och knackar eller klickar du på Spara.
 12. I Registereditorn knackar eller klickar du på filenoch knackar eller klickar du på Importera.
 13. Leta reda på filen Hkey.reg och sedan knacka eller dubbelklicka på filen.
 14. Klicka på OK.
Använda antivirusprogram för att söka igenom datorn efter virus. Starta antivirusprogrammet, kontrollera att programvaran är uppdaterad och sedan köra en fullständig genomsökning. Om det finns några virus eller skadlig kod ren eller lösa problem som identifierar antivirusprogrammet.

Vissa antivirusprogram säljs via förnybara årliga prenumerationer. Men är vissa program tillgängliga kostnadsfritt. Microsoft erbjuder Microsoft Security Essentials som kostnadsfritt antivirusprogram som kan hämtas från den Microsoft Security Essentials webbplats. Du kan också gå till den Leverantörer av säkerhetsprogram för Windows webbplats för att hitta antivirusprogram från andra företag.

Mer information om hur du skaffar fri dator säkerhet program finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
Mer information om Windows Säkerhetscenter och andra säkerhetsfrågor för Windows går du till webbplatserna som är lämpliga för din version av Windows:
Windows 7
Vad hände med Windows Säkerhetscenter?
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows7/What-happened-to-Windows-Security-Center

Säkerhetschecklista för Windows 7
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows7/Security-Checklist-for-Windows-7
Windows Vista
Använda Windows Säkerhetscenter
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows-Vista/using-Windows-Security-Center

Säkerhetschecklista för Windows
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows-Vista/Windows-Security-Checklist

Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part för att hjälpa dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten av denna information från tredje part.
Windows Security Center

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2519899 – senaste granskning 08/06/2016 02:41:00 – revision: 13.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbsmbportal kberrmsg kbtshoot kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2519899 KbMtsv
Feedback
smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎