Åtgärda inkompatibilitet mellan tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren och Internet Explorer 9

Symptom
Tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren orsakar att Internet Explorer 9 slutar svara eller kraschar
Lösning
Lös inkompatibiliteten med någon av följande metoder.

Metod 1: Uppdatera till den senaste versionen av tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren. 

Om du vill uppdatera till den senaste versionen av tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren går du till följande webbplats: http://dl.xunlei.com/xl7.html
Med den här uppdateringen av tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren åtgärdas kompatibilitetsproblemet.

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna kontaktinformation kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Metod 2: Inaktivera tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren

Så här inaktiverar du tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren: 
  1. Stäng alla fönster i Internet Explorer.
  2. Öppna ett nytt Internet Explorer-fönster.
  3. När du får meddelande om inkompatibilitet för tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren klickar du på Fortsätt att inaktivera eller ignorera meddelandet.

Obs! Tilläggskomponenten för Xunlei Thunder-hämtningshanteraren fungerar inte när tillägget är inaktiverat.
Mer Information
Mer information om webbläsartillägg hittar du på följande Microsoft-webbplatser:
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2520403 – senaste granskning 05/31/2012 13:59:00 – revision: 1.0

Windows Internet Explorer 9

  • KB2520403
Feedback