Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felsöka ett problem när Microsofts säkerhetssökare körs

Symptom
När du kört Microsofts säkerhetssökare visas ett meddelande om att fel hittades vid genomsökningen och du hänvisas till den här artikeln för mer information.

Obs! Vissa av dessa fel är informationsmeddelanden eller mindre fel och kanske inte kräver någon ytterligare åtgärd. Fel som markeras med en varning i loggen är mindre allvarliga än fel som markeras med fel.

Lösning
Felsökning av specifika felkoder

Så här tar du reda på orsaken till felmeddelandet:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande kommando: %systemroot%\debug. Klicka på OK.
  1. Obs! %systemroot% är sökvägen och mappnamnet där Windows systemfiler finns. Detta är vanligtvis C:\Windows, men du kan välja en annan enhet eller mapp när du installerar Windows.
 3. Dubbelklicka på filen som heter msert. Anteckningar öppnas.
 4. I det nya fönstret för Anteckningar bläddrar du tills du hittar felet/felen. De börjar vanligtvis med 0x.
 5. Matcha felkoden/felkoderna med dem som anges i tabellen nedan och följ sedan anvisningarna i avsnittet Använd den här proceduren. Om felkoden inte anges i tabellen nedan läser du avsnittet Få hjälp och support.
Felkod:OrsakAnvänd den här proceduren
0x80508019Målfilen eller målenheten för genomsökningen finns inte.Ändra målfilen eller målenheten.
0x80508007Det finns för lite ledigt minne.Hämta Microsofts säkerhetssökare igen.
0x8050800CSystemtillståndet förhindrar att genomsökningen görs i den angivna användarkontexten.Starta om datorn och gör sedan om genomsökningen.
0x8050A005Signaturerna är inte signerade.Hämta Microsofts säkerhetssökare igen.
0x8050A002Signaturdatabasen är skadad.Hämta Microsofts säkerhetssökare igen.
0x8050A004Signaturerna är ogiltiga eller skadade.Hämta Microsofts säkerhetssökare igen.
0x80508002Signaturdatabasen är skadad.Hämta Microsofts säkerhetssökare igen.
0x80508004Signaturdatabasen är skadad.Hämta Microsofts säkerhetssökare igen.
0x8050A001Motorn kunde inte läsas in eftersom det saknas signaturer.Hämta Microsofts säkerhetssökare igen.
0x80508001Motorn kunde inte läsas in.Hämta Microsofts säkerhetssökare igen.
0x80508025För att slutföra åtgärden måste användaren följa en procedur, till exempel ändra en systeminställning.Följ instruktionerna i loggen eller i meddelandet.
0x80508024För att slutföra åtgärden måste användaren göra en fullständig genomsökning och sedan vidta åtgärden igen.Gör en fullständig genomsökning.
0x80508026En av resurserna ingår i en behållare. Det kan till exempel innebära att en av resurserna är en fil i ett arkiv.Leta reda på filarkivet och ta bort filen manuellt

Här visas hur du följer en procedur i tabellens lista:

Ändra målfilen eller målenheten
 1. Starta Microsofts säkerhetssökare.
 2. Klicka på Anpassad sökning och sedan på Välj mapp i Söktyp.
 3. I Bläddra efter mapp klickar du på en annan fil eller enhet och klickar på OK och sedan på Nästa.
Gör om genomsökningen
 1. Starta Microsofts säkerhetssökare och klicka sedan på Nästa.
 2. Välj vilken typ av genomsökning du föredrar i Söktyp och klicka sedan på Nästa.
Starta om datorn och gör sedan om genomsökningen
 1. Starta om datorn.
  1. För Windows XP: klicka på Start och sedan på Stäng av. I listrutan klickar du på Starta om och sedan på OK.
  2. För Windows Vista eller Windows 7: Klicka på Start-knappen, klicka på pilen i det nedre högra hörnet på Start-menyn och klicka sedan på Starta om.
 2. Starta Microsofts säkerhetssökare och klicka sedan på Nästa.
 3. Välj vilken typ av genomsökning du föredrar i Söktyp och klicka sedan på Nästa.
Hämta Microsofts säkerhetssökare igen
 1. Gå till http://safety.live.com där hämtningslänken finns.
Följ instruktionerna i loggen eller i meddelandet


Om ett fel visas i Microsofts säkerhetssökare eller om du får instruktioner därifrån följer du dessa. Om det inte visas några instruktioner i verktyget letar du efter instruktioner i verktygets loggfil. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande kommando: %systemroot%\debug. Klicka på OK.
  1. Obs! %systemroot% är sökvägen och mappnamnet där Windows systemfiler finns. Detta är vanligtvis C:\Windows, men du kan välja en annan enhet eller mapp när du installerar Windows.
 3. Dubbelklicka på filen som heter msert. Anteckningar öppnas.
 4. I det nya fönstret för Anteckningar bläddrar du tills du hittar felet/felen. De börjar vanligtvis med 0x.
 5. Följ de eventuella instruktioner som ges i loggens senaste post. Om det inte finns några instruktioner noterar du felkodsnumret och läser avsnittet Felsökning av specifika felkoder.
Gör en fullständig genomsökning
 1. Starta Microsofts säkerhetssökare och klicka sedan på Nästa.
 2. I Söktyp klickar du på Fullständig sökning och sedan på Nästa.
Leta reda på filarkivet och ta bort filen manuellt

Under en genomsökning upptäckte Microsofts säkerhetssökare eventuellt skadlig programvara i filarkivet, till exempel en zip-fil. Du bör ta reda på om filen är skadlig programvara och ta bort den från arkivet manuellt. Gör så här om du vill ta reda på om filen är skadlig:
 1. Besök Microsoft Malware Protection Center på: http://www.microsoft.com/security/portal/
 2. Klicka på Learn more about malware (Lär dig mer om skadlig programvara).
 3. I rutan Search the Encyclopedia (Sök i uppslagsverket) skriver du filens namn och klickar på förstoringsglasknappen.
 4. Om filen anses vara skadlig:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv filens namn och klicka på OK.
  3. Utforskaren visas. Hitta filen i fönstret och högerklicka på den. Klicka sedan på Ta bort.
  4. Om ett fönster för användarkonto visas klickar du på Ja.
 5. Om filen inte finns med i uppslagsverket och du är säker på att den är skadlig klickar du på Submit a sample (Skicka ett exempel). Följ instruktionerna på skärmen och skicka filen till oss för granskning.


Mer Information
Få hjälp och support.

I den här artikeln beskrivs hur du använder felkoderna från Microsofts säkerhetssökare. Om ett felmeddelande visas som inte tas upp i den här artikeln erbjuder Microsoft kostnadsfri kundsupport om du skickar in ett supportärende. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor finns på följande internationella supportwebbplats:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=sv

Microsoft tillhandahåller även Microsoft Security Essentials, ett gratisprogram som hjälper till att skydda datorn från att angripas av virus och skadlig kod. Hämta Microsoft Security Essentials genom att gå till följande Microsoft-webbplats:  http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/products/security-essentials
Microsoft Safety Scanner, Microsoft Security Essentials, malware, virus
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2520970 – senaste granskning 07/29/2014 08:11:00 – revision: 6.0

Microsoft Safety Scanner

 • KB2520970
Feedback
smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎