Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Office SharePoint Designer 2007 SP3 och Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3

Inledning
Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3 (SP3) och Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3 innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Office SharePoint Designer 2007 och Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007. Dessa uppdateringar innehåller två huvudkategorier av korrigeringsfiler:
  • Tidigare outgivna korrigeringsfiler som utformats speciellt för den här Service Pack-versionen. Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller de här korrigeringsfilerna förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
  • Alla offentliga uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, kumulativa uppdateringar och snabbkorrigeringsfiler som har getts ut fram till augusti 2011.
Eftersom alla Office Service Pack är kumulativa behöver du inte installera Service Pack 1 eller Service Pack 2 innan du installerar Service Pack 3. Service Pack 3 innehåller alla korrigeringsfiler som ingick i Service Pack 1 och Service Pack 2.
Mer Information

Hämta och installera Service Pack


Metod 1: Microsoft Update (rekommenderas)

Hämta Service Pack-versionen från Microsoft Update på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Update

Vi rekommenderar att du registrerar dig på Microsoft Update för att uppdatera produkter till SP3. Microsoft Update identifierar vilka produkter som är installerade och installerar sedan alla uppdateringar för produkterna.

Metod 2: Hämta SP3-paketet från Microsoft Download Center

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet för Office SharePoint Designer 2007 SP3 nu.
HämtaHämta paketet för Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3 nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Översikt över förbättringarna i Office SharePoint Designer 2007 SP3


  • Förbättrar stabilitet och säkerhet för produkten som helhet.
  • Förbättrar tillförlitligheten hos webbplatsens säkerhetskopiering.
  • Förbättrar återställningsfunktionen.
Kända problem och funktionsförändringar
2591067 Kända problem som du kan stöta på när du installerar Office 2007-paketet SP3 och Windows SharePoint-tjänster 3.0 SP3

Teknisk information

Om du vill veta mer om den här Service Pack-versionen samt få en lista över vilka filer som påverkas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2591039 Teknisk information om utgåvor av Office-system 2007 SP3


Borttagning av Service Pack

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 stöder borttagning av klientuppdateringar genom att använda både kommandoraden och avinstallationsverktyget för Microsoft Service Pack för Microsoft Office 2007-paketet. Verktyget för avinstallation av Service Pack finns att hämta separat. Om du vill veta mer om det här verktyget klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

954914 Microsofts avinstallationsverktyg för Service Pack för Microsoft Office 2007-paketet
Office 2007 SP3 SharePoint Designer
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2526089 – senaste granskning 11/25/2011 12:41:00 – revision: 1.0

Microsoft Office SharePoint Designer 2007

  • atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew KB2526089
Feedback
smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎