Microsoft Office Professional Plus 2010 konfigureras varje gång du startar

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2528748
Symptom
Varje gång du öppnar en Microsoft Office 2010-program som Outlook 2010 får meddelande du följande:

Vänta medan windows konfigurerar Microsoft Office Professional Plus 2010.


Lösning
Lös problemet genom att använda en eller flera av följande metoder i den ordning som de visas i:

Metod 1:
Om du har en tidigare version av Office installerat, till exempel Office 2003 eller Office 2007, gör så här:

Om du vill att vi ska utföra metod 1, gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill utföra metod 1 själv gå till det "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.


Jag löser det själv

Enkelt fix50780
 1. I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start, Alla program, Tillbehöroch välj Kör.
 2. I Windows XP klickar du på Startoch sedan på Kör.
 3. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1

 4. Kontrollera att problemet är löst.

Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 2:

Om du vill att vi ska utföra metod 2, gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill utföra metod 2 själv, gå till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt fix50781
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv cmd, och tryck sedan på RETUR.
 2. I Windows XP skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  secedit / configure/cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb / verbose

  I Windows Vista skriver du följande kommando och tryck sedan på Enter:
  secedit / configure/cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb / verbose

  Du får meddelandet "Åtgärden är slutförd" och ett varningsmeddelande om att något inte kunde slutföras. Du kan bortse från detta meddelande. Mer information om det här meddelandet finns i filen %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

  Obs! I Windows Vista är filen Defltbase.inf en säkerhetsmall konfiguration för Standardsäkerhet. Du kan visa inställningarna för den här filen på följande plats: %windir%\inf\defltbase.inf

 3. Kontrollera att problemet är löst.
Obs! När du har slutfört dessa instruktioner, syns inte längre standardanvändarkonton i inloggningsfönstret när du startar datorn eller försöker växla användare. Detta inträffar eftersom kontona för standardanvändare tas bort från gruppen användare när du återställer säkerhetsinställningarna för Windows. Gör så här om du vill lägga till konton för berörda användare till gruppen användare:
 1. Klicka på Startoch sedan på alla program. Eller klicka på program.
 2. Klicka på Tillbehöroch klicka sedan på Kommandotolken (Windows XP). Högerklicka på Kommandotolkenoch klicka sedan på Kör som administratör (Windows Vista).
 3. Skriv net-användare i kommandotolksfönstret och tryck sedan på RETUR. En lista över användarkonton visas.
 4. För varje kontonamn som visas i Kommandotolken som saknas för att logga in eller byta användare skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:

  net localgroup användare kontonamn / Lägg till
 5. Kontrollera om problemet har åtgärdats.
Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 3:
Starta Office 2010 i felsäkert läge. Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Alla programoch välj sedan Microsoft Office.
 2. Håll ned CTRL och klicka sedan på Office-programmet du vill starta.
Om problemet inte uppstår i felsäkert läge kan problemet vara relaterat till tredje part Lägg till modulerna inaktivera tilläggen och starta Office 2010 för att se om problemet kvarstår. Så här inaktiverar du tilläggen:
 1. Starta ett Office 2010-program som Word 2010.
 2. Klicka på AlternativArkiv -menyn och välj tillägg.
 3. Klicka på Sök bredvid fältet Hantera som visar "Com-tillägg."
 4. Kontrollera om det finns några tillägg och avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera dem.
 5. Stänga av Office-programmet och starta om den.
 6. Om problemet inte uppstår när du avmarkera tillägg, Upprepa proceduren och markera ett tillägg i taget. Starta om Office och fortsätt lägga till markeringar tills problemet dyker upp igen. Det sista tillägget som markerades ska inaktiveras.

Om problemet kvarstår i felsäkert läge, rekommenderar vi att du avinstallerar Office 2010 och installera den. Genom att läsa följande artikel i Microsoft knowledge base:

290301 Hur du avinstallerar Office 2003, Office 2007 eller Office 2010-programsviter om du inte kan avinstallera det via Kontrollpanelen?

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
office2010 pro plus fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2528748 – senaste granskning 07/12/2016 10:50:00 – revision: 8.0

Microsoft Office Professional Plus 2010

 • kbsurveynew kbprb kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2528748 KbMtsv
Feedback