Excel / Outlook för Mac: kantlinje saknas när du klistrar in tabellen i e-post

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2528861
Symptom
När du skapar en tabell i Microsoft Excel för Mac och kopiera den till ett nytt e-postmeddelande i Microsoft Outlook för Mac klistras tabellen in i e-postmeddelandet utan ramar.
Orsak
Detta är ett känt problem i Office 2011 för Mac och Office 2016 för Mac.
Lösning
Microsoft undersöker problemet.

Att komma runt problemet genom att följa dessa steg:
  1. Markera tabellen i Excel.
  2. Clickthe för atttillämpa kantlinjer i markeringen.
  3. Välj alternativet Tjock rutkantlinje .
  4. Kopiera och klistra in tabellen i e-postmeddelandet.
Du kan också välja alternativet Tjock rutkantlinjeinnan du skapar tabellen.

Tabellens kantlinjer visas som vanlig kantlinjer i e-postmeddelandet när du kopierar den.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2528861 – senaste granskning 07/16/2015 22:14:00 – revision: 1.0

Microsoft Excel 2016 for Mac, Microsoft Outlook 2016 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • dftsdahomeportal kbmt KB2528861 KbMtsv
Feedback