Beskrivning av funktionen för skydd av systemfiler

Denna artikel har tidigare publicerats under SV253571
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln får du information om funktionen för skydd av systemfiler i Windows Millennium Edition (ME).
Mer Information
Den här funktionen i Windows ME skyddar viktiga systemfiler så att de inte ersätts av äldre versioner eller versioner som inte är godkända av Microsoft. En produkt kan endast ersätta en systemfil om filen levereras med en katalog som är signerad av Microsoft och refererar till en ny filversion. Om produkter, inklusive Microsoft-produkter, försöker ersätta skyddade filer i Windows Millennium med äldre versioner, ersätts filerna automatiskt med de skyddade filerna. Om ett installationsprogram eller en användare ersätter eller tar bort en viktig systemfil återställs ursprungsversionen utan något meddelande om detta. Inga felmeddelanden eller andra meddelanden visas under proceduren. Observera att det inte går att inaktivera funktionen för skydd av systemfiler.

Det finns en loggfil, Sfplog.txt, med en lista över alla skyddade filer som har ersatts, i mappen Windows\System\SFP. Om det finns andra poster i loggfilen än den som skapas när Windows startas för första gången, har funktionen använts för att skydda filer. Funktionen hos programmen på datorn påverkas inte.
Referenser
Om du vill läsa mer information om filerna Sfpdb.sfp och Filelist.xml klickar du på artikelnumret nedan för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
267282 A Description of the Sfpdb.sfp Database File
Egenskaper

Artikel-id: 253571 – senaste granskning 01/23/2014 16:09:46 – revision: 2.0

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbtool KB253571
Feedback