Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du ställer in betrodda avsändare och spärrade avsändare i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2545137
INTRODUKTION
När du ställer in betrodda avsändare och spärrade avsändare för e-postlådor i Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 lagrar postlådor listorna Betrodda avsändare och spärrade avsändare för alla användare oberoende av varandra. Detta liknar funktionen i tidigare versioner av Microsoft Outlook.

När inställningarna ställs in, de är beständiga i Outlook och Outlook Web App. administratörer som har en hybrid distribution kan konfigurera betrodda avsändare och spärrade avsändare för att matcha de inställningar som tillämpas med hjälp av inställningarna för grupprincip i Active Directory. Office 365-administratörer måste använda Windows PowerShell i Exchange Online att ställa in inställningarna för användarpostlådor.
PROCEDUREN
Exchange Online-administratörer måste tilldelas följande roller management att konfigurera betrodda avsändare och spärrade avsändare inställningar:
 • Organisationshantering
 • Hantering av arkivhandlingar
 • Mottagarhantering
 • Helpdesk

Hur du ställer in betrodda avsändare och spärrade avsändare för en enskild användare

 1. Ansluta till Exchange Online med usingremote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. I Windows PowerShell-prompten skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains "<domainA>.com", "<user>@<domainB>.com","..." -TrustSendersAndDomains "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
  Obs! <user@contoso.com>Platshållare representerar den användare vars inställningar ställs in och "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com", "..." är en lista över domäner eller enskilda e-post adresser som måste läggas till i listan. Till exempel följande kommando blockerar alla e-postmeddelanden från "<spamA>.com" och acceptera alla e-postmeddelanden från "john @<spamB>.com" för user@contoso.com:</spamB> </spamA> </domainD> </user> </domainC> </user@contoso.com>
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains"<spamA>.com" -TrustedSendersAndDomains john@<spamB>.com

Hur du ställer in betrodda avsändare och spärrade avsändare i bulk

 1. Ansluta till Exchange Online med usingremote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. I Windows PowerShell-prompten skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  Get-Mailbox | Set-MailboxJunkEmailConfiguration -BlockedSendersAndDomains "<domainA>.com","user@<domainB>.com","..." -TrustedSendersAndDomains "<domainC>.com","user@<domainD>.com","..."
  Obs! <user@contoso.com>Platshållare representerar den användare vars inställningar ställs in och "<domainC.com>", "<user>@domainD.com", "..." är en lista över domäner eller enskilda e-postadresser som måste läggas till i listan. Till exempel följande kommando blockerar alla e-postmeddelanden från "<spamA>.com" och acceptera alla e-postmeddelanden från "john @<spamB>.com" för alla användare på Contoso:</spamB> </spamA> </user> </domainC.com> </user@contoso.com>
  Get-Mailbox | Set-MailboxJunkEmailConfiguration -BlockedSendersAndDomains "<spamA>.com" -TrustedSendersAndDomains "john@<spamB>.com"

Kontrollera betrodda avsändare och spärrade avsändare

Om du vill kontrollera att listorna Betrodda avsändare och spärrade avsändare inställningar har använts i Get-MailboxJunkEmailConfiguration -cmdlet så att bekräfta status i listan för alla användare. Om du vill göra detta skriver du följande kommando i Kommandotolken i Windows PowerShell och tryck sedan på RETUR:
Get-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com>
Obs! <user@contoso.com>Platshållare representerar alla användare i organisationen.

Ett exempel på resultaten är följande:

</user@contoso.com>Skärmdump av produktionen av cmdlet Get-MailboxJunkEmailConfiguration.

Hur du uppdaterar en befintlig betrodda avsändare och spärrade avsändare lista

När listan är inställd, kanske den uppdateras i framtiden. När du uppdaterar listan, kanske du vill ta bort och lägga till e-postadresser eller domäner. Eftersom dessa poster lagras som ett flervärdesattribut variabel, kan alla ändringar som du gör kan skrivas över tidigare konfigurerade post-objekt. Undvik det här problemet genom att lagra den befintliga konfigurationen som postlåda i en variabel innan du försöker uppdatera listan. Gör så här:
 1. Ansluta till Exchange Online med usingremote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Spara konfigurationen i den $Temp variabel. Så här: Skriv följande PowerShell-kommando i Kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  $Temp = Get-MailboxJunkEmailConfiguration <user@contoso.com>
  Obs! Den <user@contoso.com>användaren som du vill ändra platshållaren.</user@contoso.com>
 3. Uppdatera listan i $Temp. Genom att använda operatorn "+=" för att uppdatera BlockedSendersandDomains eller TrustedSendersAndDomains -attribut. Gör så här:
  1. Skriv följande kommando i PowerShell och tryck sedan på RETUR för att uppdatera listan Spärrade avsändare:
   $Temp.BlockedSendersAndDomains += "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
  2. Skriv följande kommando i PowerShell och tryck sedan på RETUR för att uppdatera listan Betrodda avsändare:
   $Temp.TrustedSendersAndDomains += "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
 4. Att genomföra de uppdateringar som har gjorts i variabeln $Tempoch skriver följande PowerShell-kommando:
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains $Temp.BlockedSendersAndDomains -TrustedSendersAndDomains $Temp.TrustedSendersAndDomains

  Obs! Följ anvisningarna i avsnittet "Så här konfigurera betrodda avsändare och spärrade avsändare i bulk" i den här artikeln om du vill tillämpa ändringarna för alla användare i en organisation.
MER INFORMATION
Gå till följande Microsoft TechNet-webbplatser för mer information om PowerShell-cmdlets som används i följande steg:
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2545137 – senaste granskning 07/12/2014 05:58:00 – revision: 11.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365022013 o365m kbgraphxlink hybrid o365p kbgraphic kbmt KB2545137 KbMtsv
Feedback
data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎