Word 2000 kan ibland hänga sig då man klickar på en hyperlänk i ett Outlook RTF meddelande

Denna artikel har tidigare publicerats under SV254874
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Varför hänger sig ibland Word 2000 då man klickar på en hyperlänk i ett Outlook RTF meddelande?


Lösning
Om Microsoft Word används som e-post redigerare tillsammans
med Microsoft Outlook kan Word sluta svara (hänga sig) om
man klickar på en hyperlänk i ett Outlook Rich Text
meddelande.

Observera: Detta problem uppkommer ej i Microsoft Windows 95,
Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0.

Status:
Microsoft har bekräftat detta som ett problem i ovan nämnda produkter

Mer information:

För mer information om hur man använder Word för att redigera
e-post med Microsoft Outlook, se följande engelska artikel
i Microsoft Knowledge Base:

Namn: WD2000: How to Use Microsoft Word to Edit E-mail Messages
Adress:

Övrigt
-------------------
Denna artikel är baserad på artikel Q254874 i Microsoft
Knowledge Base som finns på adressen:
(Obs! Texten är på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 254874 – senaste granskning 02/23/2014 22:09:05 – revision: 2.1

Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB254874
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)