Felmeddelandet "NTLDR saknas" visas vid uppgradering eller installation av Windows 2000 över Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition

Denna artikel har tidigare publicerats under SV255220
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP finns i314057.
Symptom
När du försöker installera Windows 2000 eller uppgradera en dator med Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME) till Windows 2000 visas följande felmeddelande efter den första omstarten:
NTLDR saknas
Tryck ned en tangent för omstart
Det här problemet uppstår bara om Windows 95, Windows 98 eller Windows ME har installerats på en högkapacitetsenhet med filsystemet FAT32.
Orsak
Problemet beror på att installationen av Windows 95, Windows 98 eller Windows ME har klonats felaktigt på en enhet med annan geometri och följande förutsättningar också föreligger:
 • System-/startpartitionen har formaterats med filsystemet FAT32.
 • Datorn startar med INT-13-tillägg (en partition som är större än 7,8 gigabyte med system-ID-typen 0C i partitionstabellen).
 • Värdet för huvuden (sidor) i BIOS-parameterblocket (BPB) för FAT32 är felaktigt. Detta måste stämma med den fysiska enhetens geometri.
I startkoden för Windows 95, Windows 98 eller Windows ME ignoreras värdet för huvuden i BPB, och datorn startar även om det är ogiltigt. I startkoden i Windows 2000 utnyttjas detta värde så att startprocessen inte lyckas om värdet är felaktigt.
Lösning
Lös problemet genom att korrigera det ogiltiga värdet för huvuden (sidor) i FAT32-BPB så att startprocessen för Windows 2000 kan fortsätta. Det enklaste sättet att uppdatera fältet är att skriva om startkoden för Windows 95, Windows 98 eller Windows ME med hjälp av följande procedur:
 1. Starta om datorn med en startdiskett för Windows 95, Windows 98 eller Windows ME som innehåller filen Sys.com. (Denna fil ingår som standard.)
 2. Skriv sys c: vid en kommandotolk. Genom detta kommando skrivs startkoden för Windows 95, Windows 98 eller Windows ME om med korrekt BPB-information. Om detta sker går du vidare till steg 3.

  Om du använder en startdiskett för Windows ME, och felmeddelandet "Det gick inte att hitta systemfilen i standardplatserna på enhet C:" visas, anger detta att en eller flera filer i Windows ME-installationen har tagits bort. Så här placerar du rätt filer på enheten så att de kan öppnas med kommandot sys:
  1. Växla till kommandotolken c:\Windows med följande kommandon:
   c:
   cd\windows
   Obs! Om Windows har installerats i en annan katalog måste ovanstående kommandon ändras efter detta.
  2. Byt till katalogen Command med följande kommando:
   cd command
   Om ett felmeddelande anger att sökvägen inte kan hittas använder du följande kommando för att skapa mappen och upprepar sedan ovanstående kommando:
   md command
  3. Byt till EBD-mappen med följande kommando:
   cd ebd
   Om ett felmeddelande anger att sökvägen inte kan hittas använder du följande kommando för att skapa mappen och upprepar sedan ovanstående kommando:
   md ebd
  4. Använd följande kommandon i EBD-mappen för att kopiera filen io.sys från hårddiskens rot och byta namn på den till winboot.sys, som behövs för överföring av systemet:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
  5. Byt sedan tillbaka till enhet A och skriv följande kommandon:
   a:
   sys c:
 3. Starta om datorn med Windows 95, Windows 98 eller Windows ME, och försök sedan genomföra installations- eller uppgraderingsproceduren för Windows 2000 igen.

  Obs! När du har kört kommandot sys c: kan du också starta till Återställningskonsolen och sedan använda kommandot fixboot för att skriva startkoden för Windows 2000. På så vis kan den ursprungliga installationen fortskrida på normalt sätt.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Egenskaper

Artikel-id: 255220 – senaste granskning 12/05/2015 18:51:04 – revision: 3.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB255220
Feedback