Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kontrollera versionen av ett Office 2000-program

Denna artikel har tidigare publicerats under SV255275
Sammanfattning
Versionsinformationen om Microsoft Office 2000-program i rutan Om Microsoft programnamn (på Hjälp-menyn) kan skilja sig mellan olika program.
Mer Information
I vissa Office 2000-program anges ett versionsnummer tillsammans med programnamnet. Versionsnumret visas som ett sexsiffrigt tal, där siffrorna skiljs åt av punkter: x.x.xxxx. I Access 2000 visas exempelvis versionsnumret så här:
9.0.2720
Obs! I Microsoft Outlook 2000 och Microsoft FrontPage 2000 visas versionsnumret som ett sjusiffrigt tal, där siffrorna skiljs åt av punkter: x.x.x.xxxx.

De sista fyra siffrorna i versionsnumret kan också skilja sig åt mellan olika program. Dessa siffror kommer från filen Mso9.dll eller programmets EXE-fil. I Microsoft Access 2000, Microsoft Excel 2000 och Microsoft Word 2000 hämtas siffrorna från filen Mso9.dll, och i övriga Office-program hämtas informationen från respektive EXE-filer.

Följande tabell visar hur versionsinformationen ser ut i olika Office 2000-program i rutan Om Microsoft programnamn.

Program    Versionsinformation som visas-----------------------------------------------Access    Microsoft Access 2000 (9.0.2720)Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.2720)FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.2720Outlook    Microsoft Outlook 2000 (9.0.0.2711)PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000(9.0.2716)Publisher   Microsoft Publisher 2000Word     Microsoft Word 2000 (9.0.2720)				

Versionsinformation efter installation av uppdateringen Office 2000 SR-1

Program    Versionsinformation som visas-----------------------------------------------------Access    Microsoft Access 2000 (9.0.3821 SR-1)Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.3821 SR-1)FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.3821       SR-1 står till vänster om användarnamnet.Outlook    Microsoft Outlook 2000 SR-1 (9.0.0.3821)PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SR-1 (9.0.3821)Publisher   Microsoft Publisher 2000 SR-1Word     Microsoft Word 2000 (9.0.3821 SR-1)				

Versionsinformation efter installation av uppdateringen Office 2000 SP-2

Program    Versionsinformation som visas---------------------------------------------------------Access    Microsoft Access 2000 (9.0.4402 SR-1)Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.4402 SR-1)FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.4426       SR-1 står till vänster om användarnamn, företag och produkt-ID-nummer.Outlook    Microsoft Outlook 2000 SR-1 (9.0.0.4527)PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SR-1 (9.0.4527)Publisher   Microsoft Publisher 2000 SR-1Word     Microsoft Word 2000 (9.0.4402 SR-1)				

Versionsinformation efter installation av uppdateringen Office 2000 SP-3

Program    Versionsinformation som visas---------------------------------------------------------Access    Microsoft Access 2000 (9.0.6926 SP-3)Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.6926 SP-3)FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.6625       SP-3 står till vänster om användarnamn, företag och produkt-ID-nummer.Outlook    Microsoft Outlook 2000 SP-3 (9.0.0.6627)PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SP-3 (9.0.6620)Publisher   Microsoft Publisher 2000 SP-3Word     Microsoft Word 2000 (9.0.6926 SP-3)				
Obs! Versionsinformationen kan förändras när nya uppdateringar installeras.

Viktigt! Vissa uppdateringar förändrar inte versionsnumret i dialogrutan Om Microsoft Program. När du installerar en uppdatering som inte förändrar versionsnumret i dialogrutan Om Microsoft Program, kontrollerar du versionen av Office-programmets körbara fil med hjälp av åtgärderna i avsnittet "Kontrollera den körbara filens version".

Obs! När det inte ingår någon uppdaterad version av programmets körbara fil i uppdateringen, ser du efter i uppdateringsdokumentationen vilka filer som uppdateras och kontrollerar sedan de uppdaterade filernas versioner.

Obs! Versionsinformationen kan förändras när nya uppdateringar installeras. Normalt installeras Office-programfiler i följande mapp:
C:\Program\Microsoft Office\Office
De körbara filerna har samma namn i alla Office-versioner:
Excel.exe
Frontpg.exe
Msaccess.exe
Outlook.exe
PowerPnt.exe
Winword.exe
MSPub.exe

Kontrollera den körbara filens version

Sök efter filen på hårddisken och kontrollera programversionen så här:
Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv filnamnet i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen i listan, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken filversion som är installerad på datorn på fliken Version.
Om du vill veta mer om tidigare uppdateringar av Office 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
266134 OFF2000: Historik över uppdateringar av Office 2000
Om du vill veta mer om versionsnummer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
252885 OFF2000: Program visar olika versionsnummer i rutan "Om"
254844 OFF2000: Program utan SR-1 visar "Service Release 1" i rutan "Om Microsoft <Programnamn>"
OFF2000 build nummer sr1 produkt sp2
Egenskaper

Artikel-id: 255275 – senaste granskning 12/20/2005 18:03:02 – revision: 3.3

 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbhowto kbinfo KB255275
Feedback