Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering för Office 2010: 13 september, 2011

INLEDNING
Microsoft har släppt en uppdatering för Microsoft Office 2010. Med den här uppdateringen minskar installationsfelen för uppdateringar som installerats på Microsoft Office 2010.
Lösning

Fel som åtgärdas med den här uppdateringen

När du installerar Microsoft Office 2010 Service Pack (SP1) med hjälp av Microsoft Update kan du få följande felmeddelande:

Kod 78F Windows Update har påträffat ett okänt fel.

Om du hämtar och installerar SP1-paketet från Microsoft Download Center kan du få följande felmeddelande:

Installationen av det här paketet misslyckades.

Filen Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log som genereras vid installationen innehåller ett felmeddelande som liknar följande:

Fel 1935. Ett fel uppstod vid installationen av sammansättningskomponenten <komponent GUID> . HRESULT: 0x80131047.

Med den här uppdateringen åtgärdas felmeddelandet som rapporteras vid ominstallationen av produkten från objektet Lägg till eller ta bort program på kontrollpanelen. SP1 måste inte installeras för att felmeddelandet ska visas.

Felet kan inträffa om Windows Installer påträffar en referens till en enhet som inte längre finns, eller till en flyttbar mediaenhet som inte innehåller några läsbara media. Felet kan till exempel inträffa när Windows Installer påträffar en referens till en tom DVD- eller CD-enhet. 

Hämta och installera uppdateringen

För att lösa problemet hämtar och installerar du följande uppdatering innan du installerar Office 2010 SP1.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Microsoft Office 2010, 32-bitarsutgåvaMicrosoft Office 2010, 64-bitarsutgåvaOm du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Information om omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Bugglösning

Innan du installerar Office 2010 SP1 sätter du en läsbar DVD eller CD i den optiska enheten eller ansluter en USB-enhet.
Mer Information
Flera rotorsaker kan orsaka fel 1935 eller fel 78F vid installationen av Office 2010 Service Pack 1 (SP1). Felet inträffar vanligtvis då Office 2010 ursprungligen installerades med hjälp av en tillfällig lagringsenhet.

Mer information om support för Office 2010 finns på följande Microsoft-webbplats:
2010 patch security stability update critical office Office 2010 32-bit 64-bit SP1
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2553092 – senaste granskning 05/29/2014 13:47:00 – revision: 3.0

  • atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbcip KB2553092
Feedback