En URL-adress som finns under roten en SharePoint-webbplatssamling bryts efter rot-webbplatssamling har tagits bort

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2559901
PROBLEMET
Tänk på följande i Office 365:
 • En SharePoint Online-administratören tar bort webbplatssamlingen roten på sidan Hantera webbplatssamlingar i SharePoint administratörscenter. Till exempel SharePoint Online-administratören tar bort på https://<domainname></domainname>. sharepoint.com webbplats där <domainname></domainname> är namnet på din domän https://contoso.SharePoint.com.
 • Alla innehåll webbplatser som har URL-adresser som finns under roten webbplats (samling<domainname></domainname>.SharePoint.com/Sites eller <domainname></domainname>.SharePoint.com/teams) är timeout eller du upprepade gånger kommer tillbaka till sidan för Office 365.
LÖSNING
Lös dessa problem genom att återställa roten nivå webbplatssamlingen från Papperskorgen. Mer information om hur du återställer en borttagen webbplatssamling från Papperskorgen finns på följande Microsoft-webbplats:Om webbplatssamlingen inte längre finns i Papperskorgen, eller om du vill skapa en ny webbplatssamling på plats roten, så här:

Obs! Följande steg måste utföras av en SharePoint Online Global administratör.

 1. Bläddra till SharePoint administratörscenter, till exempel https://<domainname></domainname>-admin.sharepoint.com, där<domainname> </domainname> är namnet på din domän, till exempel https://contoso-admin.sharepoint.com.
 2. Kontrollera att roten webbplatssamlingen (https://<domainname></domainname>. sharepoint.com) visas inte i listan över webbplatssamlingar.
 3. I menyfliksområdet klickar du på Nyoch sedan på Privata webbplatssamlingen.
 4. Fyll i formuläret ny webbplatssamling . Du måste ange en titel, ett värde för val av mall, administratör, en lagringskvot och en Server resurskvot. Du kan använda följande standardvärden eller ange egna:
  • Val av mall: Använda webbplatsmall team, som är standardinställningen, eller ange en annan mall om du vill.
   Obs! Tänk på att mallen inte kan ändras utan att ta bort webbplatssamlingen. Och Tänk på att mallen Publishing Portal inte stöds på den här platsen.
  • Administratör: använda alias för den användare som du vill ska vara administratör för webbplatssamlingen. Det här värdet kan ändras senare.
  • Lagringskvoten: 100 MB. Det här värdet kan ändras senare.
  • Resurskvot: 0. Detta värde kan ändras senare.
 5. Klicka på OK.

  Obs! Om webbplatsen som fanns på plats på roten fortfarande finns kvar i Papperskorgen du kryssrutan Ta bort webbplatssamlingen från Papperskorgen och fortsättaoch klicka sedan på OK.
 6. Vänta på webbplatssamlingen som ska skapas. Tänk på att det kan ta flera minuter.
 7. När rot-webbplatssamlingen är skapade och etablerats, kontrollerar åtkomsten till webbplatsen genom att gå till https://<domainname></domainname>. sharepoint.com.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2559901 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/16/2015 16:17:00 - ฉบับแก้ไข: 33.0

Microsoft Office SharePoint Online

 • o365 o365a o365e o365m o365p o365022013 kbmt KB2559901 KbMtsv
คำติชม