Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Installera uppdateringar för.NET Framework om Microsoft 4 kan ta längre tid än förväntat i vissa fall

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2570538
Symptom
När du installerar en uppdatering för.NET Framework om Microsoft 4 använder Native Image Generator (NGen.exe) en stor andel av CPU-cykler på datorn under lång tid. Tiden varierar med hur många interna bilder är installerade på datorn.
Orsak
Uppdateringar för.NET Framework 4 kräver en fullständig regenerering av Native Image Cache, en mycket tidskrävande åtgärd. För vissa datorer, kan interaktion med tidigare installerade interna bilder orsaka Återskapandet av egen avbildning tar mycket längre tid än förväntat. Även om det här problemet påverkar bara ställtider, kan effekten vara flera minuter att tiotals minuter. Datorer som har flera interna bilder har installerats visas längre tid att generera.
Workaround
Problemet löser du genom att gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

För.NET Framework om Microsoft 4, 32-bitarsutgåvaFör.NET Framework om Microsoft 4, 64-bitarsutgåvaFör.NET Framework om Microsoft 4, Itanium-utgåva


Jag löser det själv

Undvik det här problemet, kanske du minska något enhetligt bildhantering gånger genom att tvinga NGen.exe att generera nya interna bilder utan hänsyn till vad som tidigare har skapats.

Öppna en kommandotolk och kör följande kommandon om du vill förbättra regenerering gånger omedelbart innan du installerar uppdateringen för.NET Framework 4.

Viktigt Kommandona körs omedelbart innan du installerar uppdateringen. Dessa kommandon är annars mindre effektiv.

På en dator kör som ett 32-bitars Windows-operativsystem
%windir%\Microsoft.net\framework\v4.0.30319\ngen.exe uppdatering/force Queue

På en dator kör som en 64-bitars Windows-operativsystem
%windir%\Microsoft.net\framework\v4.0.30319\ngen.exe uppdatering/force Queue

%windir%\Microsoft.net\framework64\v4.0.30319\ngen.exe uppdatering/force Queue

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2570538 – senaste granskning 01/26/2016 00:49:00 – revision: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.0

  • kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB2570538 KbMtsv
Feedback