Det finns en uppdatering som lägger till stöd för DTLS i Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2574819
Sammanfattning

Vad är DTLS?

DTLS-protokollet tillhandahåller ostörd kommunikation. Protokollet tillåter klient- och serverprogram att kommunicera på ett sätt som är utformat för att förhindra avlyssning, manipulering eller förfalskning av meddelanden. Den här uppdateringen krävs bara om du tänker använda Fjärrskrivbord.

Om du vill använda Remote Desktop Protocol 8.0-uppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 (snabbkorrigering 2592687) måste du ha snabbkorrigering 2574819 installeras. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2592687 Beskrivning av Remote Desktop Protocol 8.0 uppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1
Symptom
Den här artikeln beskriver en uppdatering som lägger till stöd för Datagram Transport Layer Security (DTLS) i Windows 7 Service Pack 1 (SP1) och Windows Server 2008 R2 SP1. Den här uppdateringen minskar protokollet omkostnader på långsamma nätverksanslutningar för program som stöder protokollet DTLS i stället för protokollet Transport Layer Security (TLS).

Obs! DTLS ger TLS-funktioner som baseras på protokollet User Datagram Protocol (UDP). Eftersom TLS baseras på protokollet Transmission Control Protocol (TCP), utför DTLS bättre än TLS.
Lösning
När du har installerat den här uppdateringen kommer du att kunna använda funktionen DTLS protokoll för program som stöder protokollet för DTLS på datorn. Den här uppdateringen förbättrar nätverksprestanda för dessa typer av program.

Obs! Windows stöder endast DTLS 1.0 och 1.2 DTLS stöds inte.

Information om uppdateringen

Så här hämtar du uppdateringen

Microsoft Update
Den här uppdateringen är tillgänglig från Microsoft Update.
Microsoft Download Center
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
OperativsystemUppdatering
Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämtaHämta uppdateringen nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämtaHämta uppdateringen nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsHämtaHämta uppdateringen nu.
För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1. För mer information om hur du skaffar ett service pack för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Om du vill installera uppdateringen i det här paketet behöver inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Den globala versionen av den här uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Snabbkorrigeringar på sidan för begäran visas dock under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
  • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
    VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
    6.1.760 1.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
    6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
  • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794042,49624-Aug-1218:46Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,10424-Aug-1218:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794049,66424-Aug-1218:46Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794053 76024-Aug-1216:50Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794054,78424-Aug-1218:46Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794044,54424-Aug-1216:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794051,71224-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794048,12824-Aug-1218:47Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794053 76024-Aug-1217:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794040,96024-Aug-1218:47Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794051,20024-Aug-1218:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794052,73624-Aug-1218:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794032 25624-Aug-1217:53Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794031,74424-Aug-1217:53Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,61624-Aug-1218:47Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794052,22424-Aug-1218:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794050,17624-Aug-1218:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794049,66424-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794051,20024-Aug-1218:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794050,17624-Aug-1218:49Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794048,12824-Aug-1218:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,10424-Aug-1218:51Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794025,08824-Aug-1218:01Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794025,60024-Aug-1217:53Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209942,49624-Aug-1218:36Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,10424-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209949,66424-Aug-1218:36Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209953 76024-Aug-1216:48Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209954,78424-Aug-1218:36Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209944,54424-Aug-1216:48Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209951,71224-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209948,12824-Aug-1218:36Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209953 76024-Aug-1217:01Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209940,96024-Aug-1218:36Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209951,20024-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209952,73624-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209932 25624-Aug-1217:58Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209931,74424-Aug-1217:48Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,61624-Aug-1218:36Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209952,22424-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209950,17624-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209949,66424-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209951,20024-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209950,17624-Aug-1218:38Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209948,12824-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,10424-Aug-1218:43Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209925,08824-Aug-1217:58Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209925,60024-Aug-1217:58Ej tillämplig
CNG.sys6.1.7601.17940369,85624-Aug-1217:02x86
Ksecdd.sys6.1.7601.1785667,44012-Jun-24:45x86
Ksecpkg.sys6.1.7601.17940136,56024-Aug-1217:05x86
Lsasrv.dll6.1.7601.179401,039,36024-Aug-1216:56x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78012-Nov-1023:13Ej tillämplig
Lsass.exe6.1.7601.1772522,52817-Nov-115:29x86
Secur32.dll6.1.7601.1772522,01617-Nov-115:34x86
Sspicli.dll6.1.7601.17725100,35217-Nov-115:34x86
Sspisrv.dll6.1.7601.1772515,87217-Nov-115:34x86
CNG.sys6.1.7601.22099369,85624-Aug-1217:02x86
Ksecdd.sys6.1.7601.2209967,44024-Aug-1217:08x86
Ksecpkg.sys6.1.7601.22099136,56024-Aug-1217:08x86
Lsasrv.dll6.1.7601.220991,039,36024-Aug-1216:56x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78012-Nov-1023:53Ej tillämplig
Lsass.exe6.1.7601.2209922,52824-Aug-1216:53x86
Secur32.dll6.1.7601.2209922,01624-Aug-1216:58x86
Sspicli.dll6.1.7601.22099100,35224-Aug-1216:58x86
Sspisrv.dll6.1.7601.2209915,87224-Aug-1216:58x86
Ncrypt.dll6.1.7601.17940220,16024-Aug-1216:57x86
Ncrypt.dll6.1.7601.22099220,16024-Aug-1216:57x86
Schannel.dll6.1.7601.17940247,80824-Aug-1216:57x86
Schannel.dll6.1.7601.22099247,80824-Aug-1216:58x86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794042,49624-Aug-1219:48Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,10424-Aug-1220:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794049,66424-Aug-1219:48Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794053 76024-Aug-1217:55Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794054,78424-Aug-1219:49Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794044,54424-Aug-1217:55Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794051,71224-Aug-1219:45Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794048,12824-Aug-1219:48Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794053 76024-Aug-1217:55Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794040,96024-Aug-1219:49Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794051,20024-Aug-1220:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794052,73624-Aug-1220:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794032 25624-Aug-1219:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794031,74424-Aug-1218:55Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,61624-Aug-1219:49Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794052,22424-Aug-1220:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794050,17624-Aug-1220:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794049,66424-Aug-1219:53Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794051,20024-Aug-1220:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794050,17624-Aug-1219:50Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794048,12824-Aug-1220:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,10424-Aug-1220:04Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794025,08824-Aug-1219:05Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794025,60024-Aug-1219:05Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209942,49624-Aug-1219:37Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,10424-Aug-1219:44Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209949,66424-Aug-1219:37Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209953 76024-Aug-1217:39Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209954,78424-Aug-1219:37Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209944,54424-Aug-1217:39Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209951,71224-Aug-1219:33Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209948,12824-Aug-1219:37Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209953 76024-Aug-1217:39Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209940,96024-Aug-1219:37Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209951,20024-Aug-1219:44Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209952,73624-Aug-1219:44Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209932 25624-Aug-1218:40Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209931,74424-Aug-1218:40Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,61624-Aug-1219:37Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209952,22424-Aug-1219:44Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209950,17624-Aug-1219:44Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209949,66424-Aug-1219:33Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209951,20024-Aug-1219:44Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209950,17624-Aug-1219:39Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209948,12824-Aug-1219:44Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,10424-Aug-1219:44Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209925,08824-Aug-1218:40Ej tillämplig
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209925,60024-Aug-1218:50Ej tillämplig
CNG.sys6.1.7601.17940458,71224-Aug-1218:09x64
Ksecdd.sys6.1.7601.1785695,60012-Jun-25:48x64
Ksecpkg.sys6.1.7601.17940154,48024-Aug-1218:13x64
Lsasrv.dll6.1.7601.179401,448,44824-Aug-1218:03x64
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78012-Nov-1023:17Ej tillämplig
Lsass.exe6.1.7601.1772531,23217-Nov-116:33x64
Secur32.dll6.1.7601.1772528,16017-Nov-116:35x64
Sspicli.dll6.1.7601.17725136,19217-Nov-116:35x64
Sspisrv.dll6.1.7601.1772529,18417-Nov-116:35x64
CNG.sys6.1.7601.22099458,71224-Aug-1217:53x64
Ksecdd.sys6.1.7601.2209995,60024-Aug-1217:54x64
Ksecpkg.sys6.1.7601.22099154,48024-Aug-1217:54x64
Lsasrv.dll6.1.7601.220991,446,91224-Aug-1217:46x64
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78012-Nov-1023:50Ej tillämplig
Lsass.exe6.1.7601.2209931,23224-Aug-1217:43x64
Secur32.dll6.1.7601.2209928,16024-Aug-1217:47x64
Sspicli.dll6.1.7601.22099136,19224-Aug-1217:47x64
Sspisrv.dll6.1.7601.2209929,18424-Aug-1217:47x64
Ncrypt.dll6.1.7601.17940307,20024-Aug-1218:04x64
Ncrypt.dll6.1.7601.22099307,20024-Aug-1217:47x64
Schannel.dll6.1.7601.17940340,99224-Aug-1218:05x64
Schannel.dll6.1.7601.22099340,99224-Aug-1217:47x64
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78012-Nov-1023:13Ej tillämplig
Secur32.dll6.1.7601.1794022,01624-Aug-1216:57x86
Sspicli.dll6.1.7601.1794096,76824-Aug-1216:53x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78012-Nov-1023:53Ej tillämplig
Secur32.dll6.1.7601.2209922,01624-Aug-1216:58x86
Sspicli.dll6.1.7601.2209996,76824-Aug-1216:52x86
Schannel.dll6.1.7601.17940247,80824-Aug-1216:57x86
Schannel.dll6.1.7601.22099247,80824-Aug-1216:58x86
Ncrypt.dll6.1.7601.17940220,16024-Aug-1216:57x86
Ncrypt.dll6.1.7601.22099220,16024-Aug-1216:57x86
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
Mer information om DTLS finns på följande Microsoft-webbplats:

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7
FilegenskapBeskrivning
FilnamnPackage_10_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_10_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_11_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_11_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_12_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_12_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_13_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_13_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_14_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_14_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_15_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_15_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_16_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_16_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_17_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_17_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_18_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_18_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_19_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_19_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_1_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,769
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_1_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,475
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_20_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_20_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_21_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_21_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_22_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_22_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_23_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,771
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_23_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,478
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_24_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,971
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_24_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,682
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_25_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,628
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_25_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,255
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_26_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,611
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_26_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,242
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_27_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_27_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_28_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,120
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_28_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,871
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_29_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_29_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_2_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek3,974
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_2_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,724
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_30_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_30_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_31_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_31_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_32_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_32_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_33_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_33_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_34_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_34_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_35_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_35_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_36_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_36_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_37_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_37_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_38_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_38_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_39_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_39_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_3_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,769
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_3_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,475
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_40_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_40_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_41_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_41_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_42_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_42_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_43_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_43_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_44_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_44_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_45_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_45_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_46_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_46_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_47_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_47_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,494
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_48_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_48_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,495
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_49_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,783
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_49_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,496
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_4_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,769
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_4_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,475
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_50_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,995
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_50_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,712
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_51_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,613
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_51_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,248
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_52_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_52_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_53_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,192
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_53_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,945
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_54_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_54_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_55_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_55_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_56_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_56_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_57_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_57_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_58_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_58_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_59_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_59_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_5_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,769
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_5_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,476
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_60_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_60_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_61_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_61_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_62_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_62_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_63_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_63_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_64_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_64_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_65_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_65_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_66_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_66_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_67_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_67_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_68_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_68_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_69_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_69_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_6_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,769
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_6_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,477
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_70_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_70_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_71_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_71_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_72_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_72_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_73_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_73_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_74_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,789
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_74_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,502
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_75_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,007
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_75_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,724
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_7_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,769
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_7_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,477
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_8_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,769
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_8_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,477
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_9_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,769
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_9_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,477
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_for_kb2574819_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek15,026
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_for_kb2574819_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek15,498
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_for_kb2574819_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek30,195
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_for_kb2574819_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek31,094
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek24,895
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_09d6e97a3a38b8a3302d9f3bf7cb2056_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_c4e68fd8d3094b66.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_0ae6f56a058a0e4f262160271cb344b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a6315e253b874525.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_0e2b44538cf8f0fbbe8a9d8c7779dace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2cf112f5d41b9633.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek698
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_150134953bf510f371346cbccacda849_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6734a56b4a36e678.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_16976865e2eb735999013de8a52e3de7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4d32d317d2919bb5.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_1a1b58d5cac577cfb67bd8d044b10cdf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a984171a6d75b2a6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,040
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_1acfab7dd5b58e5e31f0f38f9490bde2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2ad934be5f8e1c4e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_1ff472888e5497cda67e99792db9ade4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_74f44006d4996474.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_24f0a29b952247d02ebefcb1d8d61aba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a8f4cce9d51aa249.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_2dc9c080ee45e89bb53a4fe075fb993d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4a29338d0da6878d.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_3108d17a26ab54f4e0605763aaf9f474_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_d2032fb035d94d64.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_38184fe194b089c1a063c6800b1c0a73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_9ecdb27b0c41896a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_40fbb457ff745d16807004f7b83ef648_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_5374f938ed8cbc85.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_4594cb0404211ca365a2ade0fb185dcf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_fd3cd2b30db1026e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_4d294a23c5a0ed4b4f37ac3890418f8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_ab3e7adb1f10fc03.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_4e406856cc55bb8953f1076f985510b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2667a5ba6aae9def.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_59d987f74492c918ea1ff4f440a3a8f6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_4a2d4c7778579cd8.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_5bbc6d0fea8a00eedc8098116b309862_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_bafb9bc74f03e635.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_5c78cfd31ad89be4ab338d1962d0bf36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f19e63863bced632.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_5dd6db385ce341f62671573e149533fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_ff933d464e1fee30.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_627ef173517705ddea7440754451b2c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_e3f151a98b4f9797.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_7a26d9b8db3e6eb62f11529f7143902b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_67c5e9bd72ec998e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_7edbb983ff3bd8e12a7b524917afde91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_3a61afb30555e2b6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek698
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_8477d535c5d7851499b2d5bc2ddc6804_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_330a8c96610ac22a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_88077a5c9d95a6a0c0b983ee1345cee2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b4f1276e715d90fb.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,040
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_8c9b923a1bd28294ffade8d47de2976e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b5a2ee37217d792e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_8d455f25893feb41fb70e9ed536866e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_0c268edd587eb1ba.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_906bd5633160071e6ed4983a257ba977_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a1f9a73a442755bf.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_908dfd5a9b5fc5628d13346e193dd626_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_ff24a7ac8c609c2b.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_9a4fcf4b847e0867a3763177d65996c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_04c97023c03073d2.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_a2a91f6467b9cdd99e0a1b6487124ca3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_6239fb251d3bc574.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_aac8d558adfa933974c5263202763d56_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4ade9367b0a3bd18.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_bd7de0a45a834c4810931944365f9389_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_a624a419f565cc13.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_c28b485ba6ebec001090d3cd6ae713a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2cc87cc3133d2522.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_c58bd59f5431b39fae08ff42af4c2da1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_deb8ff16a581f07c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_c6f42642db9b556e3e5c2cc10691bef8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_69d552386ffe7690.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_cb47076710dd27d64acc5bec80783bc4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_ae0852ef8eb34b45.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_cca6e41d2449f65a63cf59c03d6f7703_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_95f4fb4393ab619e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_cd6056ea71dcc8d3956df6147e540c98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_8e2504e7bdfd2584.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_d3eb749f16eecec80994d36634aeb27c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f53b311d4d04f823.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_d826c03838f013b92e7f1fc4499d870c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4510c68816decfcc.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_dff7c095f31bfb28d3b09d2af8848ab2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_51e188253f6b156b.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_e0b7923a1b9e9ee9ec13cebcc3734cbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a16669e055c38b2c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_e149d9c6c5ab09e171edf633b7edfab9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_cd0495cd27ec0f08.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_e25be58e3faa135dda4e28ce8adc5d71_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a59567c77ef71bb5.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_e2857afe4159f1488be4dee979c09ba4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_564d31bfb0d00220.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_e5c72249abbb0eb6a194980bea531cc9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_47a7f7b1e8321776.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_eb2e2b71410c7b3cb0d7c35acb804937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_3c2d69a935f532cb.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_ef16ac82ea05b8c8aa82e06f3eeb7501_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_cac1851d24e5d6ea.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_f15e3edb58c6ec2946a37dbf6669d6c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_a57f11bcfcb52308.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_f1a45c348fd169603ffc61ce54db6e55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_6bc52e6f81e16d13.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_f9cfca3669c22a1b614a2f4e9092f9ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6d52386b0cd7393d.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek699
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ar-sa_f3eb31692ff6c965.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_cs-cz_4534898d0dfef6e7.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:31
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_da-dk_e26e69b40444f2e6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:15
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_de-de_df99fef0061b4780.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:21
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_el-gr_88302c82f530b00e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:15
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_en-us_888ad4e8f4f95345.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:20
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_es-es_885631ccf52044ea.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:30
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_fi-fi_27713679ea3a3714.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:18
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_fr-fr_2b0da7cbe7f25b4c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:20
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_he-il_6f2d4f6dce615c3a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:15
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_hu-hu_727e2813cc522a68.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:31
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_it-it_15359e12bf2440ca.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:31
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ja-jp_b75b1d1fb23f52a5.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:19
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ko-kr_5ac4f9d4a4b019bb.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:21
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_nb-no_43577b097cd54577.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:18
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_nl-nl_4196c6477e014f4c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:31
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pl-pl_87d320c96323bd00.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:29
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pt-br_8a270b6d61ad50e4.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:30
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pt-pt_8b08dad9611cc0c0.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:29
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ru-ru_d1abec9d45fe4eec.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_sv-se_6da6d7123d275947.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:31
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_tr-tr_16b421592be35b38.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:31
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_zh-cn_e8113f56dc1b2d57.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:22
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_zh-tw_ec0d7cacd98c09c7.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:21
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ar-sa_f447976e49350f0e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:05
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_cs-cz_4590ef92273d3c90.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:14
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_da-dk_e2cacfb91d83388f.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:05
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_de-de_dff664f51f598d29.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_el-gr_888c92880e6ef5b7.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:05
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_en-us_88e73aee0e3798ee.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_es-es_88b297d20e5e8a93.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:32
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_fi-fi_27cd9c7f03787cbd.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:06
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_fr-fr_2b6a0dd10130a0f5.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_he-il_6f89b572e79fa1e3.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:06
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_hu-hu_72da8e18e5907011.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:14
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_it-it_15920417d8628673.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:14
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ja-jp_b7b78324cb7d984e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:16
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ko-kr_5b215fd9bdee5f64.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:13
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_nb-no_43b3e10e96138b20.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:05
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_nl-nl_41f32c4c973f94f5.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:14
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pl-pl_882f86ce7c6202a9.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:14
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pt-br_8a8371727aeb968d.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:31
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pt-pt_8b6540de7a5b0669.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:12
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ru-ru_d20852a25f3c9495.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:06
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_sv-se_6e033d1756659ef0.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:14
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_tr-tr_1710875e4521a0e1.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:14
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_zh-cn_e86da55bf5597300.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:15
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_zh-tw_ec69e2b1f2ca4f70.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,333
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:18
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a82d8b59bb293454.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek105,025
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:15
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_a889f15ed46779fd.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek101,119
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:25
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-ryptera-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_5fc156294ffa0ac1.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,737
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:26
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-ryptera-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_601dbc2e6938506a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,737
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:27
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_23f94ba5b3a0d2df.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek12,919
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:28
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2455b1aaccdf1888.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek12,919
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:29
PlattformEj tillämplig
Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilegenskapBeskrivning
FilnamnAmd64_0c153fe7419f32bca592be1541b5842a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_781d35ae10fc51b1.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_0e2b44538cf8f0fbbe8a9d8c7779dace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_890fae798c790769.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek700
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_0fdbb3c6bfad1ece1ed8008ff8814412_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_5d367869faa1409a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_11174a3a370e03618e4905fc21e7b84e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6ba04323484b8140.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_13bb4960e2ed0daf27a69378c9d6afb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_1e001b3a9778ca94.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek702
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_14c562f031ffeedfee8a1f687c3f6126_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2350a69415dbd4ab.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_183f5384d53035c6807e6f72a5aea64e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_87bf00b040fe13d1.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_18554d101495bcfd57cc8d983032bed2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_7ecdf2e0e01a2575.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_1d0dcc7e753abb077ffcf0367975ff17_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_890d26805c7dda08.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_21a0065d1ec78709d09c8430467d8232_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_e85b63c670e11f03.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_277e621b66dd3721d37a6836487dc0c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_6d83de0b8d710588.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_31cccb42280bd3386a8f82141cf1639e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_22bd08145a805e7b.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_3700f7a12dc9c03895768984dc0f471c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_1ac86cd606d92c38.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_3bfa2b6677b6581d18253ae6cbcea64d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_6336d18fcdc11d20.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,044
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_41601ccf638b89128c7ac74d7c1bd639_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_e7c5d39ecc2e3752.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_42a6ee1e7968052f72d7298729f0f710_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_ea68cd7f4bc535f5.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek702
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_43166df8cbe19800dc146e221dad8d24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_49879c3b8191152c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_45dc7a8233c8e270f0e3b66834cdca75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_fa960f64ba739fdc.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_4fc078bedadc39f2e384459639732687_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_8e02d87b7f9cfa40.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_508271a6258f1983facdb23af1addba3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_49ee34ab2e70ef88.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_527bec7ce926355fe9923821a3cdff67_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_99b9ad7825fd5e9a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_5b42445c9d25a700a3e612480b718e01_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_2183eb4f7140194e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_5d5990976f1a66e07524ba95f344edaf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_fb59525fe6bfd717.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_60a85e5455984edebd6da40e549a3901_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b1502d89c02ca7b9.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_62c1b27c1a8da74f2d3a30ed176cdec6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6b908f3a18859c7b.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek709
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_646ddfab6f910841874f297881e936e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_3f430fef99f58f99.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_6b1d0c87220bfee47aa7b0d7b85feb6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_4f1fd969419b5bf5.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,383
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_70135049f8a99a409eb1776430ecce35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_d216ed60c57c2ad2.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_766ef317aad18fe79f3852e0dbd531f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_3984c51bb073751e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,046
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_768aa92e864e1c422b3d80ada39bac5e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f9ff69b5ffd9394c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,046
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_7edbb983ff3bd8e12a7b524917afde91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_96804b36bdb353ec.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek700
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_7f57da8a5477d2742cf2a3212587d1db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_71a0bee356a75fd6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,044
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_81bcf39b6476924a4b5021e466c393a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_904b340febd764be.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_83863da04e4cf4459c54fa99e3eb8e93_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_8f5367ea09cf0573.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_88875a660eff25492a46ea49dce09882_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_52cb70ae42312257.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_9d620c5341c4c533662a4e597ad2700b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4f3ce1c8b61338df.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_9d7208b0310c3d6c60144b0ff2b43daf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_3f352db1cddcf333.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_a1d7499ed4796781ade9a6a9e4a91ee3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6f640c9b9e896597.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_a3a3884d7bbab5b41d9f01e0761e1024_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_170dca416a17e241.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_a3a635392f2bbdf7fab188839005b738_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_dc1d48b48604c1a7.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_a409574edf0ac16381cb27ddbde88379_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_51dde4b2f1a9185c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_a5358fe0dc30edaa6a563c38d03528cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_003b579a4054e2aa.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_a792bcd668ae08650d464bcbffc46c04_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_a0e6a797aab2703c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_b4eda20d1cb801cab195e73176954ab8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_4e7fa3112089af4f.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek709
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_b5d0c106ff7b659eb87dafc892577de9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_7c218aed1322e431.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_b68ad06b06ea749edd32f6f5423ea914_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_bb587a4591744314.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_b893414fd499789a77919ccb92475cc7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_36e77aac023cf27f.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_bac2abb1ede70d9d0f3aa025e504ea18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_74cf52884bdd0d15.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_bf253910fa2dfcdadcdbe4dd8f8d2367_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_cdd95c7c44a3f80c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_cebd8c787ccb0e878cfcad5ccc6b4e97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_9753f2786062607c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_d0f9c3871968b750f288be551c5b7e3a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_2e34956bf2b213c9.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_d6421593cd92c55bd990c142ca8bfa7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_e20faabc43c2630d.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,734
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_d7363bef750432495a96ccb390df1cf9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b35f193f26987178.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_d773796eea0ed2570d0d63583a1acd95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_648549c89703668f.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_dcd0f62ddcb570763eb17845c503c563_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_91af83cfec391da7.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_e354f3d4ae60bb68769f74f5324fad70_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_c2018b425514a0c6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_e55347f58d9bc342d9d0639aeca8d192_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_bec8d4ddf1b9216a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_e8137fed962f176dd12e2a514ef9026a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_9cea97208a3a1ff0.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,383
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_f13120bf8058a11af638087d97e512e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_7a25e45be7fc5182.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_f181bbf9c1b2beab1295ad6c546537bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_1fb67bde933fcf57.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,734
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_f22dbebc00a044a2a9619c2ddc247a8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_9cc01d010b29ec93.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_fb2c0438329187e066cfeaca3e49e3a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_3ee9fb8a0c54640d.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek703
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ar-sa_5009ccece8543a9b.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_cs-cz_a1532510c65c681d.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:34
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_da-dk_3e8d0537bca2641c.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_de-de_3bb89a73be78b8b6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:24
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_el-gr_e44ec806ad8e2144.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_en-us_e4a9706cad56c47b.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:24
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_es-es_e474cd50ad7db620.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:06
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_fi-fi_838fd1fda297a84a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:18
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_fr-fr_872c434fa04fcc82.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:26
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_he-il_cb4beaf186becd70.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_hu-hu_ce9cc39784af9b9e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:35
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_it-it_715439967781b200.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:35
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ja-jp_1379b8a36a9cc3db.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:34
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ko-kr_b6e395585d0d8af1.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:33
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_nb-no_9f76168d3532b6ad.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_nl-nl_9db561cb365ec082.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:35
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pl-pl_e3f1bc4d1b812e36.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:34
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pt-br_e645a6f11a0ac21a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:06
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pt-pt_e727765d197a31f6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:34
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ru-ru_2dca8820fe5bc022.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:22
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_sv-se_c9c57295f584ca7d.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:36
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_tr-tr_72d2bcdce440cc6e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:35
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_zh-cn_442fdada94789e8d.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:34
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_zh-tw_482c183091e97afd.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:34
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ar-sa_506632f201928044.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:02
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_cs-cz_a1af8b15df9aadc6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:19
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_da-dk_3ee96b3cd5e0a9c5.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:03
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_de-de_3c150078d7b6fe5f.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:10
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_el-gr_e4ab2e0bc6cc66ed.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:03
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_en-us_e505d671c6950a24.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:10
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_es-es_e4d13355c6bbfbc9.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:58
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_fi-fi_83ec3802bbd5edf3.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:03
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_fr-fr_8788a954b98e122b.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:10
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_he-il_cba850f69ffd1319.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:03
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_hu-hu_cef9299c9dede147.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_it-it_71b09f9b90bff7a9.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:16
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ja-jp_13d61ea883db0984.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:12
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ko-kr_b73ffb5d764bd09a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_nb-no_9fd27c924e70fc56.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:03
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_nl-nl_9e11c7d04f9d062b.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pl-pl_e44e225234bf73df.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pt-br_e6a20cf6334907c3.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:58
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pt-pt_e783dc6232b8779f.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:18
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ru-ru_2e26ee26179a05cb.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:05
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_sv-se_ca21d89b0ec31026.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:17
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_tr-tr_732f22e1fd7f1217.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)20:16
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_zh-cn_448c40dfadb6e436.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_zh-tw_48887e35ab27c0a6.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,335
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)19:13
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_044c26dd7386a58a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek105,029
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:20
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_04a88ce28cc4eb33.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek101,123
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:18
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-ryptera-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_bbdff1ad08577bf7.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,741
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:36
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-ryptera-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_bc3c57b22195c1a0.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,741
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:20
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_8017e7296bfe4415.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek12,921
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:38
PlattformEj tillämplig
FilnamnAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_80744d2e853c89be.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek12,921
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)18:22
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_10_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_10_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_11_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_11_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_12_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_12_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_13_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_13_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_14_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_14_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_15_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_15_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_16_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_16_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_17_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_17_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_18_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_18_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_19_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_19_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_1_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,779
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_1_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,489
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_20_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_20_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_21_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_21_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_22_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_22_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_23_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,781
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_23_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,492
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_24_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,983
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_24_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,698
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_25_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,644
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_25_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,281
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_26_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,834
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_26_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek7,026
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_27_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek3,028
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_27_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek7,652
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_28_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_28_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_29_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek6,773
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_29_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek7,576
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_2_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,006
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_2_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,760
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_30_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_30_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_31_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_31_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_32_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_32_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_33_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_33_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_34_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_34_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_35_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_35_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_36_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_36_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_37_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_37_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_38_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_38_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_39_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_39_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_3_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,779
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_3_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,489
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_40_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_40_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_41_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_41_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_42_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_42_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_43_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_43_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_44_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_44_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,730
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_45_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_45_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,731
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_46_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_46_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,732
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_47_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_47_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,732
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_48_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_48_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,732
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_49_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_49_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,732
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_4_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,779
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_4_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,489
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_50_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,011
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_50_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,732
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_51_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,443
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_51_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek3,172
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_52_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek3,263
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_52_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek5,578
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_53_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_53_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_54_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,224
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_54_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek4,981
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_55_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_55_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_56_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_56_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_57_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_57_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_58_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_58_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_59_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_59_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_5_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,779
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_5_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,490
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_60_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_60_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_61_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_61_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_62_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_62_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_63_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_63_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_64_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_64_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_65_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_65_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_66_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_66_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_67_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_67_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_68_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_68_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_69_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_69_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_6_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,779
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_6_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,491
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_70_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_70_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_71_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_71_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_72_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_72_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_73_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_73_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_74_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_74_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_75_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,799
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_75_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,516
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_76_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,019
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_76_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,740
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_7_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,779
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_7_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,491
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_8_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,779
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_8_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,491
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_9_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek1,779
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_9_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,491
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_for_kb2574819_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek15,156
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_for_kb2574819_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek15,626
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_for_kb2574819_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek39,179
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnPackage_for_kb2574819_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek40,246
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämplig
Filstorlek33,588
Datum (UTC)25-Aug-12
Tid (UTC)9:11
PlattformEj tillämplig
FilnamnWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_0ea0d12fa7e76785.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek87,695
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:16
PlattformEj tillämplig
FilnamnWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_0efd3734c125ad2e.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek87,695
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:15
PlattformEj tillämplig
FilnamnWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_8a6c917ba05f0610.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek6,945
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:15
PlattformEj tillämplig
FilnamnWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_8ac8f780b99d4bb9.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek6,945
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:14
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-ryptera-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_5fc156294ffa0ac1.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,737
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:26
PlattformEj tillämplig
FilnamnX86_microsoft-windows-ryptera-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_601dbc2e6938506a.manifest
FilversionEj tillämplig
Filstorlek2,737
Datum (UTC)24-Aug-12
Tid (UTC)17:27
PlattformEj tillämplig

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2574819 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/07/2016 20:02:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  • kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2574819 KbMtsv
คำติชม