Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Tjänsten Remote Desktop Gateway felaktigt blockerar ett användarkonto vars namn innehåller lokaliserade tecken i Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2578133
Symptom
Tänk dig följande situation:
 • Du kan konfigurera en server för Webbåtkomst för fjärrskrivbord (webbåtkomst) på en dator som kör Windows Server 2008 R2.
 • Du kan använda ett användarkonto att ansluta till en fjärrskrivbordsserver via servern för webbåtkomst.
 • Användarkontonamn innehåller lokaliserade tecken.
I det här fallet kan du inte ansluta till en fjärrskrivbordsserver. Dessutom visas följande felmeddelande:
Fjärrskrivbord kan inte ansluta till fjärrdatorn"namn> "för något av dessa skäl:

1) Användarkontot har inte behörighet att komma åt RD Gateway "namn>"
2) Datorn har inte behörighet att komma åt RD Gateway"namn>"
3) Du använder en inkompatibel autentiseringsmetod (t ex RD Gateway förväntar ett smartkort men du har angett ett lösenord)

Kontakta nätverksadministratören om hjälp.

Orsak
Det här problemet beror på att tjänsten Remote Desktop Gateway används en felaktig metod för att koda användarens namn tecken.

Tjänsten Remote Desktop Gateway utnyttjar tjänsten nätverksprincipservern (NPS) för att hantera begäranden om autentisering. Tjänsten Remote Desktop Gateway inte koda användaren namnet tecken med hjälp av metoden kodning som används i NPS-tjänsten. Därför att användaren inte kan ansluta till en fjärrskrivbordsserver och de får ett felmeddelande.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

Det finns en snabbkorrigering från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att lösa problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har drabbats av problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Finns ett avsnitt "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikel om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning. Om det här avsnittet inte visas, kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer Microsoft kundservice och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om du inte ser ditt språk är eftersom en snabbkorrigering inte är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Den här snabbkorrigeringen måste du köra något av följande operativsystem:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
Dessutom måste Remote Desktop Gateway-rolltjänsten installeras på datorn.

Mer information om hur du skaffar ett service pack för Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Om du vill använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver inte göra några ändringar i registret.

Omstartskrav

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen. Du måste emellertid stoppa tjänsten Remote Desktop Gateway innan du installerar snabbkorrigeringen om du vill undvika att starta om datorn.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av denna snabbkorrigering installerar filer som har de attribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i universaltid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändra när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa faktiska operativsystemet som gäller varje snabbkorrigering.
 • Filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.1.760 0. 17xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är ytterst viktigt att tillståndet uppdaterade komponenter. Säkerhetskatalogfilerna för vilka attribut som inte finns, signeras med en digital Microsoft-signatur.
För alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Aaedge.dll6.1.7600.17045305,66416-Jun-201205: 23x 64
Aatspp.dll6.1.7600.1704565 02416-Jun-201205: 23x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01816-Jun-201205: 39Ej tillämpligt
Aaedge.dll6.1.7600.21238305,66416-Jun-201205: 28x 64
Aatspp.dll6.1.7600.2123865 02416-Jun-201205: 28x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01816-Jun-201205: 47Ej tillämpligt
Aaedge.dll6.1.7601.17866308,73616-Jun-201205: 15x 64
Aaedge.MOFEj tillämpligt1,26805-Nov-201001: 52Ej tillämpligt
Aatspp.dll6.1.7601.1786665 02416-Jun-201205: 15x 64
Aatspp.MOFEj tillämpligt1,27105-Nov-201001: 52Ej tillämpligt
RAP.XMLEj tillämpligt89505-Nov-201001: 52Ej tillämpligt
Tsgateway.XMLEj tillämpligt42905-Nov-201001: 52Ej tillämpligt
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01816-Jun-201205: 31Ej tillämpligt
Aaedge.dll6.1.7601.22024308,22416-Jun-201205: 28x 64
Aaedge.MOFEj tillämpligt1,26805-Nov-201001: 52Ej tillämpligt
Aatspp.dll6.1.7601.2202465 02416-Jun-201205: 28x 64
Aatspp.MOFEj tillämpligt1,27105-Nov-201001: 52Ej tillämpligt
RAP.XMLEj tillämpligt89505-Nov-201001: 52Ej tillämpligt
Tsgateway.XMLEj tillämpligt42905-Nov-201001: 52Ej tillämpligt
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,01816-Jun-201205: 58Ej tillämpligt
Workaround
Undvik problemet genom att byta namn på användarkonto om du vill ta bort lokaliserade tecken. Det här problemet uppstår inte om alla användare namn tecken från ASCII-tecken.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Beskrivning av standardterminologi som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
Mer information om webbåtkomst finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnAmd64_153cbfa19d565d1904f821714c5d6e3e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_df7cab310b5f5c25.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_8aa2b9486e7ea13f0cdc1efdca3a3bef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_5ed2f6f0b97f0b7d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_9218468266efff1e808ef37e470ff71d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_ceaead278ad767ce.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_96451ee4c4ef13188298470d22bf77c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_94f230f18e70a7a6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_9a2a8846e64608a1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek99,560
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_9ac1f7c1ff58d5a6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek99,560
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_9bfc6f82e37b8fab.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek99,560
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_9caf238bfc7ac045.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek99,560
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,921
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,959
Datum (UTC)16-Jun-2012
Tid (UTC)09: 33
PlattformEj tillämpligt
TSGateway unicode TS Win 2008 R2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2578133 – senaste granskning 08/15/2012 07:16:00 – revision: 1.0

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2578133 KbMtsv
Feedback