Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppdatering för Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyg

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2578426
Introduktion
Den här artikeln beskrivs problemen som korrigeras och de regler som lagts till av en uppdatering för Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyg. Dessutom beskrivs vad du måste göra om vissa av dessa regler har brutit mot när du kör Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyg.

Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyget ingår i Windows Small Business Server 2011 Standard installationsmediet. Verktyget körs på källservern migration (till exempel en dator som kör Windows Small Business Server 2003 eller Windows Small Business Server 2008) att förbereda källservern för migrering. Detta verktyg utför följande aktiviteter på källservern:
 • Höjer funktionalitetsnivån för domänen och skogen
 • Uppdaterar Active Directory-schemat
 • Installerar en uppdatering för att utöka licens-stöd
 • Konverterar Exchange Server från blandat läge till enhetligt läge
 • Söker igenom källservern för att identifiera potentiella problem
Mer Information

Uppdatera information

Hur du hämtar den här uppdateringen

Om du vill hämta uppdateringen kör Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyg.

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyget installerad på källservern för migrering.

Registerinformation

Om du vill använda uppdateringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn efter installation av uppdateringen.

Uppdatera information om ersättning

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Problem som korrigeras i uppdateringen

Problem 1

Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyget identifierar endast journal radbyte fel som uppstått under de senaste 24 timmarna. När du har installerat den här uppdateringen Radbryt kontrollerna Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyg för senaste journalen fel.

Problem 2

Filen SourceTool.log innehåller följande felaktiga uttryck som en rad inte finns i den utgivna versionen av Windows Small Business Server 2011 Standard beredning Flyttningsverktyget:
datumtid Hälsa skanna: utförande anges till remotesigned. DEN HÄR RADEN SKA INTE VISAS I DEN OFFICIELLA VERSIONEN.

Problem 3

Ett varningsmeddelande från i Windows Small Business Server 2011 Standard migrering förberedelseverktyget för om DNS server-tjänsten inte har startats på källservern för migrering. När du har installerat den här uppdateringen höjer verktyget ett fel i stället för en varning om DNS server-tjänsten inte har startats.

Regler som lagts till av den här uppdateringen

Regel 1

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om det finns DNS-zonen _msdcs på källservern för migrering:

Regel: zonen _msdcs finns inte på DNS-servern
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: DNS-zonen _msdcs finns inte på DNS-servern. Du kan behöva starta om NETLOGON-tjänsten på källservern, eller gå till http://support.microsoft.com/kb/310568 för mer information.

Regel 2

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om alternativet Tillåt att ärftliga behörigheter har aktiverats för brevlådelagringsplats och den gemensamma mappen i Active Directory:

Regel: Access control (åtkomstkontrollista) arv är blockerad
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: Installationsprogrammet för Exchange kräver att åtkomstkontrollistan (ACL) arv är aktiverat. Gå till http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb643112(EXCHG.80).aspx for more details.

Obs! Den här regeln gäller för migrering källa servrar som kör Windows Small Business Server 2003 eller Windows Small Business Server 2008.

Regel 3

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om enheten MyBusiness organisationsstrukturen finns på källservern för migrering.

Regel: MyBusiness OU finns inte på servern för Windows SBS
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: MyBusiness OU och dess struktur finns inte på källservern för migrering. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 att skapa en struktur.

Obs! Den här regeln gäller för migrering källa servrar som kör Windows Small Business Server 2003 eller Windows Small Business Server 2008.

Åtgärder som ska vidtas om denna regel

Lös den här regelöverträdelsen återskapa MyBusiness OU manuellt. Gör så här:
 1. Öppna Active Directory-användare och datorer.
 2. Högerklicka på namnet för domänobjektet. Peka på nytt...på snabbmenyn och klicka sedan på Organisationsenhet. Typ MyBusiness namn för det nya objektet.

  Obs! Typ MyBusiness ord.
 3. MyBusiness , OU som du skapade i steg 2, skapa följande organisationsenheter:
  • Datorer
  • Distributionsgrupper
  • Säkerhetsgrupper
  • Användare
 4. I datorer , OU som du skapade i steg 3, skapar du följande organisationsenheter:
  • SBSComputers
  • SBSServers
 5. Skapa följande OU i användare OU som du skapade i steg 3:
  • SBSUsers
När du är klar med dessa steg bör du ha en struktur som liknar följande:

Regel 4

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om alternativet Aktivera distribuerad COM på den här datorn är aktiverad:

Regel: Distribuerad COM är inte aktiverat på den här datorn
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: DCOM måste vara aktiverad på den här datorn. Gå till http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771387.aspx information om hur du aktiverar distribuerad COM.

Regel 5

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om det finns e-postadressen "abuse@domain.local" på källservern för migrering:

Regel: abuse@localdomain proxyadress hittades
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: abuse@domain.local finns i katalogen på konto [Ange de konton som det konstaterades]. E-postadressen kommer i konflikt med en distribution grupp SMTP-proxyadress skapas under installationen, vilket resulterar i en installation installationsfel. Hitta och ändra e-postadressen.

Regel 6

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om tjänsten File Replication stoppas eller inaktiveras på källservern för migrering.

Regel: Tjänsten File Replication körs inte
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: Tjänsten File Replication körs inte på den här servern. Den här tjänsten körs som standard och starttypen är inställd på automatisk.

Regel 7

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om den "' Aktivera dator- och användarkonton som ska vara betrodda för delegering" användarrättigheten i Default Domain Controllers grupprincip-objekt (GPO) som gäller för gruppen Administratörer på källservern för migrering:

Regel: Användarkonton är inte betrodd för delegering
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: Gruppen Administratörer måste vara betrodda för delegering i standardprincipen för domänkontrollanter. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Åtgärder som ska vidtas om denna regel

Lös den här regelöverträdelsen, redigera styrenheter Grupprincipobjektet standarddomän. Gör så här:
 1. Starta hanteringskonsolen grupprincip (Gpmc.msc).
 2. Expandera behållaren Grupprincip-objekt .
 3. Högerklicka på Standarddomänkontrollantprincipoch klicka sedan på Redigera.
 4. Expandera Datorkonfiguration, Windows-inställningar, säkerhetsinställningar, Lokalaprinciper och expandera Användarrättigheter.
 5. Leta upp och dubbelklicka på Aktivera dator- och användarkonton som ska vara betrodda för delegeringunder Tilldelning av användarrättigheter.
 6. Kontrollera att kryssrutan Definiera följande principinställningar .
 7. Klicka på Lägg till användare eller grupp, lägga till i gruppen Administratörer och klicka sedan på OK.
 8. Uppdatera grupprincip på servern. Genom att öppna Kommandotolken skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  gpupdate/force
När du har slutfört dessa steg har du grupprincip-inställningar som liknar följande:

Regel 8

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om användarrättigheten "Logga in som batch-jobb" i domänkontrollanter Grupprincipobjektet standarddomän som gäller för gruppen Administratörer på källservern för migrering:

Regel: "Logga in som batch-jobb" höger Användartilldelning är inte korrekt
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: Standard domänkontrollant grupprincipinställningen "Logga in som batch-jobb" bör omfatta BUILTIN\Administrators. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Åtgärder som ska vidtas om denna regel

Lös den här regelöverträdelsen, redigera styrenheter Grupprincipobjektet standarddomän. Gör så här:
 1. Starta hanteringskonsolen grupprincip (Gpmc.msc).
 2. Expandera den grupprincip-objekt behållare.
 3. Högerklicka på Standarddomänkontrollantprincipoch klicka sedan på Redigera.
 4. Expandera Datorkonfiguration, Windows-inställningar, säkerhetsinställningar, Lokalaprinciper och expandera Användarrättigheter.
 5. Leta upp och dubbelklicka på Logga in som batch-jobbunder Tilldelning av användarrättigheter.
 6. Kontrollera att den Definiera följande principinställningar är markerad.
 7. Klicka på lägga till användare eller grupp och kontrollera att följande grupper i listan:
  • Administratörer
  • PerformanceLogUser


  Om någon av dessa grupper inte finns i listan lägger du till dem genom att klicka på Lägg till användare eller grupp.... Klicka på OK.
 8. Uppdatera grupprincip på servern. Genom att öppna Kommandotolken skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  gpupdate/force

Regel 9

Denna uppdatering lägger till följande regel för att kontrollera om KB 939820 är installerad på källservern för migrering:

Regel: KB939820 har inte installerats
Allvarlighetsgrad: varning
Beskrivning: KB939820 måste vara installerat på Windows 2003 eller Windows Small Business Server 2003-datorn. Gå till http://support.microsoft.com/kb/939820 för att hämta information.

Obs! Denna regel gäller endast migrering källa servrar som kör Windows Small Business Server 2003 Windows Server 2003.

Läs mer om KB 939820 Händelser 1925, 1006, 1645, 1055, 40961 på en Windows Server 2008-baserad domän styrenhet eller fel meddelandet: "ingen auktoritet kunde kontaktas för autentisering" när du använder anslutning till fjärrskrivbord

Regel 10

Denna uppdatering lägger till följande regler i underordnade Active Directory Health Check:
Underregel 1
Följande regel underavdelningar kontrollerar om underdomäner finns i Active Directory:

Regel: Underdomäner som finns är det
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: Windows Small Business Server kan inte installeras när det finns underdomäner. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Åtgärder som ska vidtas om detta underordnade regel

Att lösa denna underordnade regelöverträdelsenta bort Active Directory från domänkontrollanter i underdomänen och aktivera alternativet är den sista domänkontrollanten i domänen . Underdomänen tas bort när du utför den här åtgärden på den sista domänkontrollanten.

Obs! Windows Small Business Server stöder inte förtroenden. Detta inkluderar förtroenden som skapas av underordnade domäner. Windows Small Business Server stöder därför inte scenarier med underdomäner.
Underregel 2
Följande underordnade regel kontrollerar om alla verksamhetshanterarroller (kallas även enskilda verksamhetshanterare eller FSMO) finns på källservern för migrering:

Regel: Vissa FSMO-roller saknas på källservern för Windows SBS
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: Vissa FSMO-roller saknas på källservern för Windows SBS. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Obs! Den här regeln gäller för migrering källa servrar som kör Windows Small Business Server 2003 eller Windows Small Business Server 2008.

Åtgärder som ska vidtas om detta underordnade regel

Lös den här regelöverträdelsen underordnade överföra FSMO-roller som inte ägs av Windows Small Business Server-servern till Windows Small Business Server-servern. Gör så här:

Obs! Windows Small Business Server krävs att inneha FSMO-roller.
 1. Kontrollera som FSMO-roller som innehas av Windows Small Business Server. Genom att öppna Kommandotolken skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  NETDOM QUERY FSMO
 2. En administrativ kommandotolk skriver NTDSUTIL, och tryck sedan på RETUR.
 3. Skriv Aktivera instans NTDSoch tryck sedan på RETUR.

  Obs! Det här kommandot är endast nödvändig i Windows Small Business Server 2008.
 4. Skriv rolleroch tryck sedan på RETUR.
 5. Skriv anslutningaroch tryck på RETUR.
 6. Skriv connect to server servernamnoch tryck sedan på RETUR.

  Obs! I det här kommandot är servernamn en platshållare för namnet på servern för Windows Small Business Server.
 7. Skriv qvid kommandoraden för serveranslutningar, och tryck sedan på RETUR.
 8. Skriv seize PDC, tryck på RETUR och klicka sedan på Ja i dialogrutan Bekräfta för övertagande av roll .
 9. Skriv tar över rollen som infrastrukturhanterare, tryck på RETUR och klicka sedan på Ja i dialogrutan Bekräfta för övertagande av roll .
 10. Skriv seize domännamngivning, tryck på RETUR och klicka sedan på Ja i dialogrutan Bekräfta för övertagande av roll .
 11. Skriv seize RID-hanterare, tryck på RETUR och klicka sedan på Ja i dialogrutan Bekräfta för övertagande av roll .
 12. Skriv tar över rollen som schemahanterare, tryck på RETUR och klicka sedan på Ja i dialogrutan Bekräfta för övertagande av roll .
 13. Skriv qoch tryck sedan på RETUR tills du kommer tillbaka till Kommandotolken.
Obs! Du behöver bara överföra de roller som inte innehas av Windows Small Business Server. Därför kan du inte köra alla kommandon i den här övningen.
Underregel 3
Följande regel underavdelningar kontrollerar om Active Directory-replikering är inaktiverat på källservern för migrering:

Regel: Active Directory-replikering är inaktiverad på servern
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: Active Directory-replikering är inaktiverad på servern. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Åtgärder som ska vidtas om detta underordnade regel

Active Directory-replikering är oftast inaktiverad eftersom en stöds inte återställningen utfördes i Active Directory. Den här åtgärden försätter servern i ett tillstånd "USN-återställning". Visa KB 875495 Lös problemet USN-återställning. Mer information om KB 875945 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
875495 Hur du upptäcker och återställer från USN-återställning i Windows Server 2003, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2

Det finns andra möjliga orsaker till problemet. Du måste därför granska Directory Services-loggen för att ta reda på orsaken och löser problemet på rätt sätt. Aktivera Active Directory-replikering manuellt igen, öppna Kommandotolken skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
repadmin/Options localhost-DISABLE_OUTBOUND_REPL-DISABLE_INBOUND_REPL
Obs! Innan du kör det här kommandot kan du kontrollera att replikeringen problemet är löst. Om du inte gör det kommer du bara ha en enda domän styrenhet kvar när du har kört kommandot.
Underregel 4
Följande regel för underordnade kontrolleras om offline-domänkontrollanter i Active Directory:

Regel: Hitta en offline-domänkontrollant finns i Active Directory. Server:servernamn>
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: Om offline domain controller [DC-namn] har gått i pension, bort från Active Directory. Gå till http://support.microsoft.com/kb/216498 för mer information.
Sub-regel 5
Följande underordnade regel kontrollerar om namnet för DNS-zonen finns på källservern för migrering:

Regel: Fel hittas i DNS-zonen [DNS-zonens namn]
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: DNS-zon [DNS-zonens namn] finns inte. Migreringen misslyckas utan att åtgärda problemet. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Åtgärder som ska vidtas om detta underordnade regel

Lös den här regelöverträdelsen underordnade återskapa DNS-zon. Gör så här:
 1. Öppna DNS-hanteringskonsolen.
 2. Högerklicka på Zoner för vanlig sökningoch klicka sedan på Ny zon....
 3. Klicka på Nästa på sidan Välkommen i guiden Ny zon.
 4. Klicka på Primär zon och kontrollera att kryssrutan lagra zonen i Active Directory är markerad.
 5. Ange replikeringsscopet för att inkludera alla domänkontrollanter i Active Directory-domänen.
 6. Ange domännamnet för Active Directory (till exempel contoso.local) i Zonnamn.
 7. Ange alternativ för dynamisk uppdatering till Tillåt endast säkra dynamiska uppdateringar.
 8. Klicka på Slutför för att skapa zonen.
Sub-regel 6
Följande regel underavdelningar kontrollerar om DNS-zonen är integrerad med Active Directory på källservern för migrering:

Regel: Fel hittas i DNS-zonen [DNS-zonens namn]
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: DNS-zon [DNS-zonens namn] är inte Active Directory-integrerad. Migreringen misslyckas utan att åtgärda problemet. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Åtgärder som ska vidtas om detta underordnade regel

Lös den här regelöverträdelsen underordnade att integrera DNS-zon med Active Directory. Gör så här:
 1. Öppna DNS-hanteringskonsolen.
 2. Expandera Zoner för vanlig sökning.
 3. Högerklicka på zonen som motsvarar din Active Directory-domännamn och klicka sedan på Egenskaper.
 4. På fliken Allmänt Kontrollera att inställningen typ anges till Active Directory-integrerad och inställningen dynamiska uppdateringar anges att endast skyddade, vilket visas i följande Skärmdump:
 5. Kontrollera att källan serverns IP-adress visas och att listan innehåller IP-adresser för giltiga fungerande interna DNS-servrarna på fliken Namnservrar . Ta bort alla IP-adresser inte är giltiga.
Underregel 7
Följande underordnade regel kontrollerar om servern poster i underdomänen msdcs för DNS-zonen pekar på en domänkontrollant på källservern för migrering:

Regel: Fel hittas i DNS-zonen [DNS-zonens namn]
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: I DNS-zonen [DNS-zonens namn], server för namnposter i underdomänen msdcs pekar inte på en domänkontrollant. Migreringen misslyckas utan att åtgärda problemet. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Åtgärder som ska vidtas om detta underordnade regel

Lös den här regelöverträdelsen underordnade peka alla namnposter server till en domänkontrollant. Gör så här:
 1. Kontrollera konfigurationen för DNS-zonen. Gör så här:
  1. Öppna DNS-hanteringskonsolen.
  2. Expandera Zoner för vanlig sökning.
  3. Expandera zonen som motsvarar till ditt Active Directory-domännamn.
   DNS-hanteringskonsolen
  4. Högerklicka på underdomänen _msdcs .
   _MSDCS egenskaper
  5. Kontrollera att listan innehåller endast domänkontrollanter i domänen på fliken Namnservrar . Ta bort alla poster som inte är giltiga.
 2. Kontrollera DNS-namnområdet i WMI. Gör så här:
  1. Starta Testare för Windows Management Instrumentation (WMI) (Wbemtest).
  2. Klicka på Anslut .
  3. Typ root\microsoftdns i rutan namnområde .
  4. Klicka på Anslut .
  Om den ansluts orsakas problemet förmodligen av konfigurationen i DNS-zoner eller delegering. Om du får en dialogruta som visas i följande skärmdump, gör du en säkerhetskopia av WMI-databasen och sedan upprepa steg 2A till 2D. Om anslutningen lyckas, trycker du på knappen Skanna igen förberedelseverktyget för migrering.
  Fel i namnområde
  Om du vill göra en säkerhetskopia av WMI-databasen så här:
  1. Starta wmimgmt.msc.
  2. Högerklicka på WMI-kontroll (lokal)och klicka sedan på Egenskaper .
  3. Klicka på fliken Säkerhetskopiera/Återställ , tillbaka nu .
  4. Ange ett filnamn och klicka sedan på Spara.
  5. Kör följande kommandon vid en kommandotolk:
   cd %systemroot%\system32\wbemmofcomp dnsprov.mof
   Följande skärmdump visar en lyckad utdata från kommandon:
   Mofcomp-utdata
Underregel 8
Följande regel underavdelningar kontrollerar om den lokala servern är i server för namnposter på källservern för migrering:

Regel: Fel hittas i DNS-zonen [DNS-zonens namn]
Allvarlighetsgrad: fel
Beskrivning: I DNS-zonen [DNS-zonens namn], din lokala server är inte i server för namnposter. Migreringen misslyckas utan den här posten. Gå till http://support.microsoft.com/kb/2578426 för mer information.

Åtgärder som ska vidtas om detta underordnade regel

Lös den här regelöverträdelsen underordnade att integrera DNS-zon med Active Directory. Gör så här:
 1. Öppna DNS-hanteringskonsolen.
 2. Expandera Zoner för vanlig sökning.
 3. Expandera zonen som motsvarar till ditt Active Directory-domännamn.
  DNS-hanteringskonsolen
 4. Högerklicka på underdomänen _msdcs .
  _MSDCS egenskaper
 5. Kontrollera att källservern som anges på fliken Namnservrar .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2578426 – senaste granskning 11/23/2013 00:28:00 – revision: 1.0

Windows Small Business Server 2011 Standard

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2578426 KbMtsv
Feedback