Felsökning av problem som hindrar användare från att se andra användares ledig/upptagen-informationen i Office Outlook 2007 och Outlook 2010 i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2581088
Introduktion
Viktigt Den här artikeln gäller bara för användare i organisationer som använder Exchange Online uteslutande och som inte har en hybrid-distribution mellan Exchange Online i Office 365 och lokala Microsoft Exchange Server. Om du har en hybrid-distribution finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2667844 Användaren kan inte visa ledig/upptagen-information för en fjärranvändare i en hybrid distribution av lokal Exchange Server och Exchange Online i Office 365
Den här artikeln innehåller information om felsökning av problem som hindrar användare från att visa ledig/upptagen-information för andra användare i Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Outlook 2010 i Microsoft Office 365. Det finns flera situationer där en användare kanske inte kan visa ledig/upptagen-information:
 • Användaren försöker schemalägga en mötesförfrågan i kalendern.
 • Användaren försöker visa tillgängligheten för andra användare i Outlook.
I dessa fall kan kanske användaren inte kan visa ledig/upptagen-information eftersom Outlook inte kan ansluta till tjänsten Exchange tillgänglighet och tjänsten för automatisk upptäckt i Exchange.

Innan du felsökerFelsökning av problemetAndra metoder för felsökning
PROCEDUREN

Innan du felsöker

Kontrollera att följande villkor är uppfyllda innan du felsöker problemet.

Överst på sidan

Kontrollera att användaren har kört verktyget Office 365 Desktop Setup

Mer information om hur du ställer in skrivbordet för Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats:


Överst på sidan

Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för Office 365

Mer information om systemkraven för Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats:


Prova om problemet är löst genom att försöka hämta ledig/upptagen-information om installationen av Office uppdateras. Om problemet inte är löst, kan du använda metoderna i avsnittet "Felsöka problemet".

Överst på sidan

Felsökning av problemet

Om du vill felsöka problemet använder du en eller flera av följande metoder som passar din situation.

Överst på sidan

Felsökning: tillgänglighet-åtkomst

Steg 1 till steg 3 i det här avsnittet finns steg som du kan använda för att isolera orsaken till problemet. Utifrån resultaten av dessa metoder bör du kunna isolera problem på den lokala datorn eller till konfigurationen i din organisation.

Överst på sidan
Steg 1: Kontrollera om användaren har åtkomst till tjänsten tillgänglighet i Exchange Online
Om du vill hämta ledig/upptagen-information från Exchange Online måste du ha tillgång till tjänsten tillgänglighet. Tjänstslutpunkter tillgänglighet tillhandahålls av tjänsten för automatisk upptäckt när en Outlook-profil ställs in. Tjänsten för automatisk upptäckt kan konfigureras så att den pekar till en lokal miljö eller direkt till Exchange Online-servrar beroende på den konfiguration som används av din organisation. Det är viktigt att bekräfta att tjänsten för automatisk upptäckt svarar på begäranden från användare som går inte att hämta ledig/upptagen-information. Gör så här:
 1. Starta en webbläsare och gå till https://testconnectivity.microsoft.com/ få åtkomst till verktyget Microsoft Remote Connectivity Analyzer.
 2. Klicka på fliken Office 365 .
 3. Klicka på Outlook Autodiscoverunder Anslutningstester för Microsoft Office Outlookoch klicka sedan på Nästa.
 4. Fyll i information i formuläret på sidan för automatisk upptäckt i Outlook och klicka sedan på Utför testet.
 5. När testet är klart, expandera varje test steg på sidan testa information på orsaken till felet. Om testet lyckas kan du se resultatet av en lyckad Autodiscover. Resultaten visar en lista över URL: er som tillhandahålls av tjänsten för automatisk upptäckt. Lyckade resultat som liknar de som visas i följande skärmbild.

  Skärmbild av testa sidan som visar resultaten av provningen för automatisk upptäckt i Remote Connectivity Analyzer

  Om testet misslyckas bör du se till att tjänsten för automatisk upptäckt är korrekt konfigurerade i organisationen Office 365 admin. Mer information om hur du gör detta finns i "steg 3: skapa eller ändra posten Autodiscover DNS" avsnitt.

Överst på sidan
Steg 2: Använda Test e-automatisk konfiguration för att avgöra om Outlook kan ansluta till tjänsten för automatisk upptäckt
När du har bekräftat att tjänsten för automatisk upptäckt externt fungerar för din organisation ta reda på om tjänsten för automatisk upptäckt fungerar från den lokala datorn. Verktyget Test e-automatisk konfiguration används för att avgöra om tjänsten för automatisk upptäckt och tillgänglighet tjänsten fungerar från Outlook. Gör så här:
 1. Starta Outlook.
 2. Håll Ctrl nedtryckt, högerklicka på Outlook-ikonen i meddelandefält och klicka på Test e-automatisk konfiguration.
 3. Kontrollera att rätt e-postadress i rutan E-postadress .
 4. I fönstret Testa e-Autokonfiguration avmarkerar du kryssrutan Använd Guessmart och säker autentisering av Guessmart kryssrutan.
 5. Markera kryssrutan Använd automatisk upptäckt och klicka sedan på Testa.
Kontrollera att testet lyckades och att Outlook kan hämta rätt URL: er för tjänsten tillgänglighet. Lyckade resultat som liknar de som visas i följande skärmbild.

Skärmbild av fönstret Testa e-automatisk konfiguration, visar du markerar kryssrutan Använd Guessmart och lyckade testresultat.

Om detta test inte lyckas kanske datorn inte kan ansluta till tjänsten för automatisk upptäckt. Här följer några vanliga orsaker som kan orsaka problemet:
 • En lokal brandvägg blockerar Outlook ansluter till tjänsten för automatisk upptäckt.
 • Office 365 Desktop Setup Tool har körts på datorn.
Dessutom finns i avsnittet "Andra metoder" för mer information om andra sätt att lösa problemet.

Överst på sidan

Steg 3: Skapa eller ändra posten Autodiscover DNS
En anpassad domän är en annan domän än standard DomanName. onmicrosoft.com som har lagts till i Office 365. Om din organisation använder egna domäner i Exchange Online och alla användare har migrerats till Office 365, DNS-poster måste konfigureras för att omdirigera användare till Exchange Online Autodiscover service slutpunkter. Du bör skapa en CNAME-post för automatisk upptäckt.Contoso.com Peka på autodiscover.outlook.com.

I det här fallet Contoso.com är en platshållare för ditt företags domännamn.

Autodiscover CNAME-post måste innehålla följande information:
 • Alias: automatisk upptäckt
 • Mål: autodiscover.outlook.com

Mer information finns i Externa DNS-poster för Office 365.

Obs! Om du har en Exchange-hybrid-distribution kan du ställa in automatisk upptäckt offentliga DNS-poster för din befintliga SMTP-domäner som pekar till en lokal miljö. Mer information finns i Förutsättningar för distribution av hybrid.

Överst på sidan

Andra metoder för felsökning

Följande metoder kan du även lösa vanliga problem med ledig/upptagen.

Kör Outlook tillsammans med växeln/cleanfreebusy

Outlook har flera kommandoradsväxlar som kan användas för att åtgärda problem. Så här reparerar du ledig/upptagen-information:
 1. Stäng Outlook.
 2. Ta reda på sökvägen till Outlook.exe, så här:
  1. Klicka på Start, peka på Sökoch klicka sedan på filer eller mappar.
  2. I rutan namn skriver du: Outlook.exe, och klicka sedan på Sök nu.
  3. Anteckna sökvägen till den körbara Outlook-filen för referens.
   • Standardsökvägen är \Program\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe för Outlook 2007.
   • För Outlook 2010 är standardsökvägen \Program\Microsoft Office\Office14\Outlook.exe.
  4. Klicka på StängArkiv -menyn.
 3. Klicka på Start och sedan på Kör.
 4. I rutan Öppna skriver du sökvägen till Outlook (med filnamnet i sökvägen) och tryck på blanksteg en gång och Skriv / cleanfreebusy.

  Till exempel är kommandoradsargument för Outlook 2007 följande:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" / cleanfreebusy
  Obs! Den fullständiga sökvägen måste vara inom citattecken för att bevara långa filnamn.
 5. Ta reda på om problemet kvarstår.
Överst på sidan

Ta reda på om registervärdet UseLegacyFB har konfigurerats

Viktigt Denna metod innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Om organisationen nyligen migrerats till Office 365 kan fortfarande Outlook 2007 konfigureras för att använda en registerpost som överförts från föregående miljö. Den här posten tvingar Outlook att använda kontots ledig/upptagen-meddelande på den gemensamma mappen "Schedule+ ledig/upptagen-information". Gemensamma mappar används inte av Exchange Online för ledig/upptagen-information. Ta reda på om den här konfigurationen finns i så här:
 1. Starta Registereditorn.
 2. Leta upp och Expandera följande undernyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar
 3. Leta reda på registerposten UseLegacyFB. Om registerposten UseLegacyFB finns, kan du ta bort posten. Eller ändra värdet för registerposten UseLegacyFB till 0.

Överst på sidan

Obs! Om användaren kan visa ledig/upptagen-information för alla användare utom en användare, är problemet med den specifika användaren vars ledig/upptagen-information som användaren inte kan visa. Felsökning av en viss användare för att se varför användarens Outlook-klienten kan inte publicera ledig/upptagen-information.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2581088 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/09/2016 04:37:00 - ฉบับแก้ไข: 16.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kbtshoot kbgraphic kbmt KB2581088 KbMtsv
คำติชม