Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Långsam failover-åtgärden, om det inte finns någon router mellan klustret och en programserver

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2582281
Symptom
Tänk dig följande situation:
 • Du kan konfigurera Windows failover-kluster värd för vissa nätverksrelaterade resurser.
 • Du kan starta ett program eller en tjänst på en dator som kör Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Vista och du kan konfigurera servern. Programmet eller tjänsten ansluter till nätverket-relaterade resurser.
 • Ingen router finns mellan failover-kluster och application server.
 • Klustertjänsten utför en växling vid fel.
I det här scenariot klustertjänsten över nätverksrelaterade resurser långsamt.

Obs! Det här problemet uppstår inte om en router mellan failover-kluster och application server.

Tänk dig följande situation:
 • Du kan konfigurera ett kluster i Windows Server 2008 R2 värd för en instans av Microsoft SQL Server.
 • Du konfigurerar en programserver och direkt ansluta servern kluster och program. Ingen router finns mellan klustret och application server.
 • Klustertjänsten utför en växling vid fel.
I det här fallet måste klustertjänsten 9 sekunder att växla över SQL Server-resurserna. Klustertjänsten kräver emellertid endast 3 sekunder om en router mellan klustret och application server.
Orsak
Det här problemet beror på att TCP/IP-stacken för application server felaktigt ignorerar omotiverade adress Resolution Protocol (ARP)-begäranden.
Lösning
Lös problemet genom att installera följande snabbkorrigering på den server som kör Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Vista.

Information om snabbkorrigeringen

Det finns en snabbkorrigering från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att lösa problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har drabbats av problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Finns ett avsnitt "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikel om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning. Om det här avsnittet inte visas, kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer Microsoft kundservice och Support eller skapa en serviceförfrågan på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om du inte ser ditt språk är eftersom en snabbkorrigering inte är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Den här snabbkorrigeringen måste du köra något av följande operativsystem:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
Mer information om hur du skaffar en Windows Vista service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista
Mer information om hur du skaffar en Windows Server 2008 service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008
Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Den här snabbkorrigeringen behöver inte göra några ändringar i registret.

Omstartskrav

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av denna snabbkorrigering installerar filer som har de attribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i universaltid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändra när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan snabbkorrigeringen begäran. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows Vista" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa faktiska operativsystemet som gäller varje snabbkorrigering.
 • Filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP2LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista". MUM-filer och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är extremt viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna för vilka attribut som inte finns, signeras med en digital Microsoft-signatur.
För alla stöd för x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tcpipreg.sys6.0.6002.2272231,23230-Sep-201114: 07x 86
Tcpip.sys6.0.6002.22722913,28030-Sep-201119: 15x 86
För alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tcpipreg.sys6.0.6002.2272240,44830-Sep-201113: 50x 64
Tcpip.sys6.0.6002.227221,423,23230-Sep-201119: 11x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tcpipreg.sys6.0.6002.2272280,89630-Sep-201113: 55IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.227222,968,96030-Sep-201119: 07IA-64
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa faktiska operativsystemet som gäller varje snabbkorrigering.
 • Filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 0.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna för omfattande, mycket viktigt problem korrigeringar. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna för vilka attribut som inte finns, signeras med en digital Microsoft-signatur.
För alla stöd för x 86-baserade versioner av Windows 7
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622-Aug-201217: 16x 86
Netio.sys6.1.7601.22097240,49622-Aug-201217: 05x 86
Tcpip.sys6.1.7600.171091,287,02421-Aug-201201: 05x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21312187,24822-Aug-201217: 29x 86
Tcpip.sys6.1.7600.213121,303,92022-Aug-201217: 29x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939187,76022-Aug-201217: 16x 86
Tcpip.sys6.1.7601.179391,292,14422-Aug-201217: 16x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22097187,76022-Aug-201217: 05x 86
Tcpip.sys6.1.7601.220971,306,99222-Aug-201217: 05x 86
För alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822-Aug-201218: 12x 64
Netio.sys6.1.7601.22097376,68822-Aug-201218: 06x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385288,33614-Jul-200901: 47x 64
Tcpip.sys6.1.7600.171091,895,28021-Aug-201202: 09x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21312288,11222-Aug-201218: 30x 64
Tcpip.sys6.1.7600.213121,877,87222-Aug-201218: 30x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939288,62422-Aug-201218: 12x 64
Tcpip.sys6.1.7601.179391,913,20022-Aug-201218: 12x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22097288,62422-Aug-201218: 05x 64
Tcpip.sys6.1.7601.220971,901,93622-Aug-201218: 06x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422-Aug-201216: 51IA-64
Netio.sys6.1.7601.22097711,02422-Aug-201216: 50IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385482,89614-Jul-200901: 58IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.171093,787,63221-Aug-201201: 00IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21312482,67222-Aug-201217: 10IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.213123,806,57622-Aug-201217: 10IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939483,18422-Aug-201216: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.179393,791,72822-Aug-201216: 51IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22097483,18422-Aug-201216: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.220973,816,30422-Aug-201216: 50IA-64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Beskrivning av standardterminologi som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla stöd för x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,240
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_13d1f7bdbecd8e451019adc97e049202_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_baf37cbde6d7d491.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_38f24af061896f7006194a9562a25e6b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_06e21de7ab838135.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek717
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-l...tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_8879b68c1bbf4069.manifest-istry-stöd
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,845
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)16: 24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_b57a92d77cb886d3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,762
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008
FilnamnAmd64_2e4c6b275a29fd211071bfb246100e76_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_ecfb89c3dc93c27d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek706
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_cd35e88695975c05dfec7fd8c56c2d7a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_2584643ece3de305.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek721
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-l...tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_e498520fd41cb19f.manifest-istry-stöd
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek5,122
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)15: 57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_11992e5b3515f809.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,784
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,266
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64 som stödsbaserade versioner av Windows Server 2008
FilnamnIa64_24a300dd7d0c3b45b5bbf29bf11458d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_ab07e36c9db8ba37.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,066
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 21
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft windows l...tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_887b5a821bbd4965.manifest-istry-stöd
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek5,118
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)15: 44
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows TCP/IP-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_b57c36cd7cb68fcf.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,773
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,255
Datum (UTC)30-Sep-2011
Tid (UTC)19: 21
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla stöd för x 86-baserade versioner av Windows 7
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,719
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,773
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_023e1b0965b33081897c76e283cbfa0c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_e98de5ee594e389a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_15ec4253de71dff80d979ff27ced2467_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_5f74bfddee2ad686.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,054
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_34ab3b0686a0d907875653e70461e990_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_49ee16a626448fba.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_dda61e311f677976bf4127eb9da7acdb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_7a440e655777b59f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,054
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_58923ff3139b4b9b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,540
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 35
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_58d8d2de2ceb9678.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,540
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 27
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_b34ece69c7757b8e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,780
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 10
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_b3c69b28e0a1830f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,834
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 45
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b514e56fc4b40532.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,834
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 39
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_b55b785ade04500f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,834
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 31
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla stöd för x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnAmd64_07a617c29f23e115d5f30329898d23b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_cd534b2d180416c9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,060
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_36190221fbe80daeb2dba173cd8b304e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_09d2c8892a742c8a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek712
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_6aae4e8624978d8a25a2691f39a9abf4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_30286a2501ed131c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,060
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_96a1c5dc96f96314bff7ee54a406eb24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_486a48a5ee00d2d5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek706
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_9c2276fe5ebeeabe89889e7a93906bd6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_1ce3f218b19a901c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,414
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_db503cc47f71e0c10c152ce0ef55945a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_76171f4df5a53c25.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek706
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_f0ed83bda0697abd97fd471015aed5c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f48525cb7b29d619.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek712
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_f7ec5ef1e8935da78d4a9f92e41242e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_ef0a9a5773b8b93f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,414
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b4b0db76cbf8bcd1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,542
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_b4f76e61e54907ae.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,542
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 29
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_0f6d69ed7fd2ecc4.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,784
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_0fe536ac98fef445.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,838
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 59
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_113380f37d117668.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,838
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 36
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_117a13de9661c145.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,838
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,981
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,059
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,166
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 23
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_bf4c18b419a9c9a9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,166
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 13
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64 som stödsbaserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnIa64_0cca617f9ba269149453fb38a5f96832_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_a5fa3f6794f84d87.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek704
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_2e245715496f71fd694750c3b4690f36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_1560ce89563893a0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,411
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_7b8a84d3f5432111227aa5a80b84e279_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_f00b7cab75445d42.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,411
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_d3dbec178087f05fb7e6a63af4c9d727_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_caa2eedc5ca9a8e3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek704
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_5893e3e913995497.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,541
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_58da76d42ce99f74.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,541
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 12
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_b350725fc773848a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,782
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows TCP/IP-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_b3c83f1ee09f8c0b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,836
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 24
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows TCP/IP-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b5168965c4b20e2e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,836
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows TCP/IP-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_b55d1c50de02590b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,836
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)18: 15
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,909
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,947
Datum (UTC)23-Aug-2012
Tid (UTC)10: 02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,166
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 23
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_bf4c18b419a9c9a9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,166
Datum (UTC)22-Aug-2012
Tid (UTC)17: 13
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2582281 – senaste granskning 09/18/2012 07:21:00 – revision: 3.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2582281 KbMtsv
Feedback