Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kända problem med Office för Mac på MacOS 10.7 (Lion)

Sammanfattning
I artikeln diskuteras kända problem som kan uppstå med Office för Mac-program på MacOS 10.7 (Lion).

Obs! Microsoft har samarbetat med Apple från allra första början av MacOS 10.7 (Lion). I och med detta samarbete har många problem lösts, vilket lett till utgivningen av Lion. Microsoft kommer att fortsätta sitt nära samarbete med Apple för att lösa problem som kan uppstå med Office för Mac 2008 och 2011 och Lion OS.

Mer Information
Det finns två stora problem med Office för Mac, som Microsoft känner till, när Lion körs:
 1. Communicator för Mac kraschar när du skickar ett snabbmeddelande eller påbörjar ett ljudsamtal/visuellt samtal.
  Obs! Microsoft kommer att lösa problemet i en kommande uppdatering av Communicator för Mac.
 2. Office för Mac 2004 fungerar inte med Lion.
  Obs! Tidigare MacOS-versioner hade stöd för Rosetta, en bryggteknik från Apple Mac OSX som gjorde det möjligt för program som Office för Mac 2004 att köra den senaste chiparkitekturen för Mac. Eftersom Lion inte längre har stöd för Rosetta fungerar inte längre de program som använde sig av detta med det nya MacOS.

Här finns en lista med andra kända problem som Microsoft för närvarande undersöker. Problemen kommer troligtvis bara att påträffas i vissa situationer eller konfigurationer:

Excel 2008 eller 2011
 • Excel kan krascha när du flyttar ett blad från en arbetsbok till en annan.
 • Excel 2011: MSQuery för engelska fungerar med Lion. Däremot fungerar det inte med andra språkversioner av Excel 2011 på Lion.
 • Excel 2008: MSQuery fungerar inte med någon version av Excel 2008 i Lion.
 • I datumformatet kanske år visas med 2 siffror i stället för med 4 siffror.
Word 2008 eller 2011
 • I datumformatet kanske år visas med 2 siffror i stället för med 4 siffror.
PowerPoint 2008 eller 2011
 • Om du trycker på Kommando och Tabb för att öppna ett annat program när du befinner dig i föredragshållarvyn kan PowerPoint krascha.
 • Om du växlar från eller avslutar bildspel i helskärmsläge kan det leda till att fönstret beter sig på ett oväntat sätt.
 • Du kanske uppmanas att spara presentationerna när du växlar fönster.
Entourage 2008 eller Outlook 2011
 • Du kanske inte kan importera meddelanden från Lion Mail.
Office 2008 eller 2011
 • Referensverktyg kan ha omritningsproblem och länkar kanske inte fungerar.
 • Dataetiketter för diagram kanske inte syns.
 • Equation editor kanske inte fungerar som det ska.
Webbprogram
 • Öppnar kanske inte filen på rätt sätt i rich-klient-program. Följande lösning fungerar med Safari eller Firefox:
  1. Avsluta Safari eller Firefox.
  2. Klicka på Program-menyn.
  3. Markera Safari eller Firefox.
  4. Klicka på Visa infoArkiv-menyn.
  5. Markera kryssrutan för Öppna i 32-bitarsläge.
  6. Avsluta och öppna Safari eller Firefox.

lion office mac 2008 2004 2011 kända problem
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2586538 – senaste granskning 01/26/2012 14:18:00 – revision: 1.0

Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition, Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011

 • KB2586538
Feedback
smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎