Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Ombud inställningarna sparades inte korrekt" felmeddelande när du försöker lägga till ett ombud i Outlook

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2593557
Symptom

När du använder Microsoft Outlook för att lägga till eller ta bort ett ombud kan ombudet inte läggs till eller tas bort. Dessutom visas följande felmeddelande:

Det ombud inställningar sparades inte korrekt. Det går inte att aktivera skicka--räkning-på listan. Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden på objektet.

Orsak

När du lägger till ett ombud också försöker Outlook ge ombudet "Skicka för" behörighet som standard. Den här behörigheten skriva tillpublicDelegates -attributet i användarobjektet i Active Directory.

Problemet som beskrivs i "Symptom" kan bero antingen (eller båda) av följande orsaker.

 • Global katalog (GC)-server som är ansluten till Outlook-klienten är inte lokal för din domän.

  Om Outlook-klienten är ansluten till en global katalog som inte finns lokalt på din domän, kan intepublicDelegates -attributet skrivas till användarobjektet i Active Directory.

 • SELF-objektet har inte Write Personal Information direkt på ditt användarobjekt i Active Directory.
Lösning

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

Du kan konfigurera Outlook så att du kan lägga till ombud utan att du behöver tillåta "send on behalf of".

Om du vill att vi konfigurera Outlook så att du kan lägga till ombud utan att du behöver ge behörigheten "Skicka för" går du till avsnittet "här är en enkel fix". Om du vill göra det själv går du till avsnittet "Jag löser det själv".

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill konfigurera Outlook så att du kan lägga till ombud utan att du behöver ge behörigheten "send on behalf of" automatiskt. Klicka påKör eller Öppnai dialogrutanFilhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.

 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

För Windows 7, Windows 8 eller 10 för Windows

Lös det här problemet
Enkelt åtgärda 20093För Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003

Lös det här problemet
Enkelt åtgärda 50900
Jag löser det själv

Om du vill konfigurera Outlook så att du kan lägga till ombud utan att du behöver ge behörigheten "send on behalf of" själv så här:

 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn. Så här: Använd någon av följande procedurer.  
  • 10 för Windows eller Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör. Skrivregedit.exe och tryck sedan på OK.
  • Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start, Skrivregedit.exe i sökrutan och tryck på RETUR.
  • Windows XP: Klicka på Startoch sedan på Kör.  Skriv regedit.exe och tryck sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences

  Om du använder principer, kan du klicka på följande undernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences

  Observera: x.0
  nyckel i registret ovan representerar din Outlook-version. Använd ett av följande värden.

  Outlook 2016: 16,0
  Outlook 2013: 15,0
  Outlook 2010: 14,0

  Outlook 2007: 12,0
  Outlook 2003: 11.0

 4. När du har markerat undernyckeln som anges i steg 3 klickar du på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 5. Skriv IgnoreSOBErroroch tryck sedan på RETUR.
 6. Högerklicka på IgnoreSOBErroroch klicka sedan på Ändra.
 7. Skriv 1i rutan data och klicka på OK.
 8. Klicka på Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv -menyn.

Du kan lägga till ett ombud utan att ha skrivbehörighet till användarobjektet på den globala katalogservern när du lägger till registervärdet. När du gör detta loggas ett meddelande av följande slag i programloggen för Windows för att spåra händelsen:

Källa: Outlook
Kategori: ingen
Händelse-ID:
27
Typ: fel
Användare: saknas
Dator: datornamn

Beskrivning:
SOB fel ignoreras

Mer Information

"Skicka för"-behörigheter krävs inte för mötesrelaterade meddelanden. Microsoft Exchange Server kräver uttryckligen inte att du har "Skicka för" behörighet att skicka en mötesförfrågan för en annan användare. Därför även utan behörigheten "send on behalf of" kan ombud skicka mötesförfrågningar för kalenderns ägare.

Men när du använder en delegat som inte har behörighet att skicka icke-mötesrelaterade meddelanden för ägaren "Skicka för" misslyckas åtgärden. Om ett ombud försökte skicka ett informationsmeddelande "från chefen", till exempel misslyckas åtgärden. Detta beror på att "Skicka för"-behörigheter inte har beviljats.

Om du vill ge en annan användare "Skicka för"-behörighet för postlådan kan göra du det på Exchange Server. Om du vill göra detta i Exchange Server 2003, Använd knappenLeveransbegränsningar på fliken Exchange allmännaEgenskaper för postlådan . Mer information om flikenAllmänt Exchange finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer information om hur du beviljar "Skicka för"-behörigheter i Exchange Server 2007 finns på följande Microsoft-webbplats:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124406 (EXCHG.80).aspx

Information om hur du beviljar "Skicka för"-behörigheter i Exchange Server 2010, finns på följande Microsoft-webbplats:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124255.aspx

Ytterligare historik på det här problemet finns i de ursprungliga snabbkorrigeringen artiklar där registervärdet IgnoreSOBError infördes.

950794 felmeddelande när du försöker lägga till ett ombud i Outlook 2007: "ombud inställningarna sparades inte korrekt"
adressen http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB; EN-US; 950794

946208 felmeddelande när du försöker lägga till ett ombud i Outlook 2003: "ombud inställningarna sparades inte korrekt"
http:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2593557 – senaste granskning 03/25/2016 00:09:00 – revision: 2.0

 • kbmt KB2593557 KbMtsv
Feedback
d; } smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎