Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 mars 2012

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2598251
 
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs Microsoft Project Server 2010-problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet för 2010 för Project Server är daterad 9 mars 2012.
INLEDNING

Problem som åtgärdas i snabbkorrigeringspaketet

När du försöker komma åt sidan Projektcenter i Project Web Apps (PWA) att läsa in inte sidan och felmeddelandet "Okänt fel" visas. Dessutom, när du redigerar projektinformation på en Project detalj sida (PDP) mer än ett värde visas för denEnterprise Project anpassad fältet.
Lösning
Följande snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det här avsnittet beskriver de steg som behövs för att identifiera och Rensa dubbletter som orsakar problemet. När du har installerat snabbkorrigeringen måste du köra följande skript för rensning. Du behöver bara köra cleanup-skript på en gång.

Skripten utföra följande åtgärder:
  • Skriptet 1 upptäcker om du drabbats av problemet och projekt som påverkas och anpassade fält visas.
  • Skriptet 2 säkerhetskopierar tabellen påverkas.
  • Skriptet 3 tar bort dubbla poster.
  • Skriptet 4 ångrar borttagningen genom att återställa posterna från tabellen säkerhetskopiering.
  • Skriptet 5 tar du bort tabellen säkerhetskopiering.
Vi att rekommenderar du testar cleanup skript i en utvecklingsmiljö så att du kan verifiera resultaten innan du implementerar skript i en produktionsmiljö. Dessutom bör du endast utföra åtgärden när ingen användaraktivitet finns i nätverket.

Skriptet 1

SQL-frågan verifierar att det här problemet finns i databasen. Om inga rader returneras kan upplever du inte problemet. Ersätt din publicerade Project Server-databasnamn i platshållarvärde i den första raden i frågan.

USE <ProjectServer_Published>SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFVINNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UIDINNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPVON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UIDwhere CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1ORDER BY TOTALCOUNT DESC

Skriptet 2

2-Skriptet skapar en tabell som heter MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup och säkerhetskopierar poster i tabellen MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES. Kontrollera att du kör skriptet som en gång innan du kör skriptet 3. Om du vill ångra Rensningsåtgärden som utförs av skriptet 3 kan du köra skriptet 2.

USE <ProjectServer_Published>SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


Skriptet 3

Skriptet 3 upptäcks först om du drabbas av problemet. Om det inte uppstår problemet, vidtas ingen åtgärd. Om du upplever problemet tas bort dubbla poster.

USE <ProjectServer_Published>DECLARE @ITERATIONS AS INTSET @ITERATIONS=(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1IF @ITERATIONS IS NULLBEGINPRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'ENDELSEBEGINPRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: ' PRINT @ITERATIONSWHILE @ITERATIONS <>0BEGINPRINT 'ITERATION COUNT: ' PRINT @ITERATIONSDECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIERDECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIERDECLARE @MOD_DATE AS DATETIME DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN(SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 )AND MD_PROP_UID IN (SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 )GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UIDHAVING COUNT (*) >1 ORDER BY PROJ_UIDOPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE WHILE @@FETCH_STATUS =0 BEGIN DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID=@PROJ_UIDAND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UIDAND MOD_DATE=@MOD_DATEFETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE END CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1END END 

Skriptet 4

Kör skriptet 4 endast om du vill ångra Rensningsåtgärden som utfördes av skript 3. I de flesta fall behöver du inte använder det här skriptet. Skriptet ges om det behövs. Skriptet 4 fungerar genom att återställa poster skriptet 2 säkerhetskopieras.

Obs! Kör inte skript 4 när systemet lägga tillbaka till produktion. Säkerhetskopian är en ögonblicksbild i tid och om du återställer säkerhetskopian när nya ändringar görs, kommer ändringarna att gå förlorade.

USE <ProjectServer_Published>DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESINSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESSELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

Skriptet 5

Kör följande skript om du vill ta bort tabellen säkerhetskopiering.

USE <ProjectServer_Published>DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPInformation om snabbkorrigeringen

Det finns en snabbkorrigering från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt med "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikel. Om det här avsnittet inte visas, kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kanske du vill skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över Microsoft kundservice och Support telefonnummer eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om du inte ser ditt språk är eftersom en snabbkorrigering inte är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Installera det här snabbkorrigeringspaketet måste Project Server 2010 eller Project Server 2010 Service Pack 1.

Omstartskrav

Du kanske inte starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte tidigare utgivna snabbkorrigeringen.

Registerinformation

Använda snabbkorrigeringarna i Det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Snabbkorrigeringen innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Snabbkorrigeringen innehåller bara filer som krävs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den den globala versionen av den här snabbkorrigeringen används en Microsoft Windows Installer paket för installation av snabbkorrigeringspaketet. Datum och tider för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time) i följande tabell. När du Visa filinformation, konverteras den till lokal tid. Du hittar den skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid används i Tidszon fliken i det datum och tid på Kontrollpanelen.

Information om hämtning
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500211,110,57612-Mar-79: 15

Microsoft Windows Installer information om MSP-filer
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Pjsrvwfe-x-none.mspEj tillämpligt11,213,31212-Mar-716: 12

När snabbkorrigeringen har installerats har har den globala versionen av den här snabbkorrigeringen filattribut eller senare filattribut som visas i följande tabell.

Pjsrvwfe-x-none.msp

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113: 43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113: 41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113: 43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113: 43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113: 43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113: 41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113: 43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113: 41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113: 41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113: 43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113: 41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113: 41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113: 41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113: 41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113: 41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113: 43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113: 43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122: 05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113: 43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113: 43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113: 41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113: 41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113: 43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113: 43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113: 41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113: 41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113: 43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113: 43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113: 43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113: 43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113: 43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113: 43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113: 41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113: 43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113: 41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113: 41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113: 41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113: 41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113: 41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113: 41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113: 42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113: 42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113: 42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113: 42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113: 42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113: 41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113: 43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218-Jan-124: 02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113: 42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113: 41
Default.aspx14.0.60157,36429-Aug-1113: 43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113: 43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113: 43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113: 43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113: 41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113: 41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113: 41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113: 43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113: 43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113: 41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113: 42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113: 41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113: 41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113: 41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113: 41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113: 43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113: 43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113: 42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113: 41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113: 41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113: 41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113: 42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113: 41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113: 43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113: 43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113: 43
License.aspx14.0.60153,56729-Aug-1113: 41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113: 42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113: 44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113: 44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113: 43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113: 43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113: 42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113: 43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113: 42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113: 41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113: 41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113: 42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113: 42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113: 42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113: 43
Microsoft.Office.Project.PI.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.administration.Intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6117.5000285,4887 Feb 1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6117.5000498,4807 Feb 1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6117.50027,256,88029 Feb 122: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927 Feb 1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6117.50002,067,2967 Feb 1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.Intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429 Feb 122: 35
Microsoft.Office.Project.Server.webservice.dll14.0.6117.5000494,3847 Feb 1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.Intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Shared.Intl.dll14.0.6015.1000219,00029-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-Jan-1219: 11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113: 43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113: 43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113: 43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113: 43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113: 42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113: 42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113: 42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113: 42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113: 42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113: 43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113: 42
Policy.12.0.microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113: 41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113: 43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113: 43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113: 43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113: 43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113: 44
ProjectInformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113: 44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113: 43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113: 43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113: 43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113: 44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113: 43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113: 44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029-Aug-1113: 44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113: 44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113: 44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113: 42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113: 42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113: 42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113: 42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113: 43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113: 43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113: 44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113: 43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113: 44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113: 42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113: 43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113: 42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113: 44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113: 43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113: 43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429-Aug-1113: 43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113: 44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113: 43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113: 43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113: 43
Serverconfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113: 42
SiteMap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113: 42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113: 42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113: 43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113: 43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113: 43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113: 43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113: 43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113: 43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113: 43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329-Aug-1113: 43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113: 44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113: 42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113: 44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113: 43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113: 43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113: 44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113: 44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113: 43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113: 42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113: 43
Timesheet.aspx14.0.60156,32429-Aug-1113: 44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113: 43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113: 42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113: 42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113: 42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113: 42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113: 42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113: 35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113: 42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113: 42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113: 42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113: 42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113: 42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113: 42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113: 42

Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar, klickar du på följande artikelnummer för att visa den artikel i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologi som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2598251 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/05/2012 18:19:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Project Server 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598251 KbMtsv
คำติชม