Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande som öppnar ett dokument i Word "Det går inte att öppna filen eftersom den är större än 512 MB"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2599449
Symptom
Whenyou försök att öppna en Word-fil, visas ett fel:

Det går inte att öppna filen eftersom den är större än 512 MB


Orsak
Detta är den maximala filstorleken som kan öppnas i Word.

Obs! Den maximala filstorleken är begränsat till 32 MB för den totala dokumenttexten och inkluderar inte bilder, oavsett hur en bild är infogat (länk till filen, spara med dokument eller figursättning) i dokumentet. Om filen innehåller grafik, kan den maximala filstorleken därför större än 32 MB.
Lösning
Det finns en lösning på problemet.

Steg för lösning:
 1. Byt namn på filen Word Zip (.docx till .zip).
 2. Öppna Utforskaren, leta upp och öppna den sparade komprimerade filethat har filnamnstillägget ZIP.

  Obs! Om du vill kunna ändra filnamnstillägget "docx" att "zip" alternativ har i Windows Explorer att visa tilläggen. Mer informationaboutdisplaying eller dölja filnamnstillägg finns i följande artikel:
  865219 Visa eller dölja filnamnstillägg i Windows Explorer
 3. Markera mappenwordoch öppna sedan mappenmediaom du vill visa bilderna.
 4. Ta bort (eller flytta till en ny mapp) vissa bilder för att minska filstorleken.
 5. Byt namn på filen till docx och öppna i Word. Om Word visar fel, eftersom det går inte att hitta några filer, klicka påJaom du vill återställa innehållet.
 6. Är platshållare för den borttagna (eller flytta bilder).
 7. Höger clickthe Bildplatshållare, väljaÄndra bildoch bläddra till mapparna där bilderna sparas i bilder.
 8. Clickthe arrownext attInfogabuttonand Väljlänka till fil.
 9. Spara dokumentet.

Mer Information
Om du vill veta mer om andra Word för Windows-operativsystem gränser, klickar du på följande artikel:
211489Operativa parametern begränsningar och specifikationer i Word

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2599449 – senaste granskning 09/24/2015 05:28:00 – revision: 1.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • consumeroff2010track kbenv kbfaq kbinfo kbusage kbmt KB2599449 KbMtsv
Feedback
{ return undefined; } smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎