Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Microsoft Dynamics CRM 2011 samlade 7

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2600643
INTRODUKTION
Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt. Denna artikel beskriver snabbkorrigeringarna och uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen. Den här samlade uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 2011.
Mer Information

Funktionen tillägg

Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 införs en ny funktion som kallas Läs optimerad formulär. Med hjälp av den här funktionen kan en organisation kan användare bestämma om de vill visa poster med hjälp av ett formulär som är optimerad för att läsa in snabbt. I läsoptimerade formulär förbättrar produktiviteten för användare som huvudsakligen använder data i stället för att redigera poster. Det hjälper också att förhindra användare från att oavsiktlig redigering fältvärden.

Klicka på länken nedan för mer information om Läs optimerad formulär:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=246078

Mer utformning med Läs optimerad formulär klickar du på länken nedan om du vill läsa avsnittet SDK:
Utformning för Läs endast formulär


Build-nummer och filnamn för den samlade uppdateringen

Uppdateringspaketen för följande komponenter build-nummer är 5.0.9690.2165.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Office Outlook
 • E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Språkpaket för Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Rapporteringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011
Filnamn för 32-bitarsversioner av samlade uppdateringspaket är följande:
 • CRM2011-klient-KB2600643 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2600643 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-bjuder-KB2600643 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600643 -LangID-i386.exe
Filnamn för 64-bitarsversioner av samlade uppdateringspaket är följande:
 • CRM2011-Server-KB2600643 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-klient-KB2600643 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600643 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2600643 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600643 -LangID-amd64.3exe

Information om Samlad uppdatering

Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga för kunder på plats 22 mars 2012.

För online-kunder Förbättring av infrastruktur görs till CRM Online. Därför används samlade inte till servrar tills du är klar med förbättringar. Via sidan systemmeddelanden för fönstret system Underhåll kommer du underrättas om när din organisation kommer att uppdateras med den nya infrastrukturen. De senaste uppdateringarna kommer att tillämpas vid den tidpunkten.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet 2600643 nu.

Utgivningsdatum: 22 mars 2012

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Viktigt
En databas som skapats med Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 eller en senare version kan inte importeras till en distribution av Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en tidigare version. Detta scenario stöds inte.
Windows Update-Installation
Installera Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 automatiskt, kan du använda Windows Update. Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga på Windows Update den 10 April 2012.

Du kan även ställa in Windows så att rekommenderade uppdateringar installeras automatiskt. Den här inställningen kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt.

Mer information om vilka typer av uppdateringar som Microsoft publicerar finns på följande Microsoft-webbplatser:Om du vill installera Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Windows Update, så här:
 1. Klicka på Start och skriv Update i rutan Påbörja sökning. Klicka på Windows Updatei listan över sökresultat.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar i navigeringsfönstret och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 3. Om du får ett meddelande om att viktiga uppdateringar är tillgängliga eller som uppmanar dig att granska viktiga uppdateringar kan du visa och välja att installera viktiga uppdateringar.
 4. I listan klickar du på någon viktig uppdatering för mer information. Markera kryssrutan för de uppdateringar du vill installera och klicka sedan på OK.
 5. Klicka på installera uppdateringar.
 6. Läs och acceptera licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Skriv in lösenordet om du ombeds ange ett administratörslösenord. Om du uppmanas att ange en bekräftelse anger du bekräftelsen.
Manuell installation
Att manuellt installera Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011, så här:
 1. Besök följande Microsoft Update catalog-webbplatsen:
 2. Skriv 2600643 i rutan Sök och klicka sedan på Sök.
 3. Klicka på Lägg till att lägga till uppdateringen i korgen.
 4. Klicka på Hämta.
 5. Klicka på Bläddraoch ange i vilken mapp du vill hämta uppdateringen.
 6. Klicka på Fortsättoch sedan på jag accepterar att acceptera licensvillkoren för programvara från Microsoft.
 7. Klicka på Stängnär uppdateringen har hämtats till den plats som du har angett.
Om du vill veta mer om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar, drivrutiner och snabbkorrigeringar för Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • Avsluta eventuella befintliga CRM-sessioner och starta en ny session CRM så att ändringarna när du har installerat den här samlade uppdateringen.
 • När du konfigurerar avmarkera ett språkpaket, återgår språkinställningar för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder detta språk till standardspråket. Språkinställningar för användare uppdateras inte med nytt etableringsprocessen. Därför måste användare återställa sina språkinställningar under personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011.

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 installerad (build 5.0.9690.1992) för att tillämpa den här samlade uppdateringen.

Mer information om Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 (build 5.0.9690.1992) klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2600640 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011

Krav på omstart

Om du ombeds startar du om datorn när du har installerat samlade uppdateringen.

Information om borttagning

Du kan avinstallera Samlad uppdatering 7 från en Microsoft Dynamics CRM-server. Du bör dock säkerhetskopiera databasen innan du avinstallerar Samlad uppdatering 7. Mer information finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:

Uppdatering för Dynamics CRM Q4 Service

Samlad uppdatering 7 innehåller också Dynamics CRM Q4 Service Update-funktioner som publicerades i Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011. Mer information om uppdatering av Dynamics CRM Q4 Service-funktioner finns på följande Microsoft-webbplats:

Problem som åtgärdas i Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011


Samlad uppdatering 7 innehåller följande korrigeringsfiler och uppdateringar:
 • När du öppnar en post direkt från ett bokmärke eller en länk visas en ovanlig utfyllnad. Du får dessutom ett meddelande som uppmanar dig att skicka en felrapport till Microsoft om skriptfel vid försök att bläddra bort från sidan.
 • Du kan inte skriva ett omvänt snedstreck (\) i ett textfält i Microsoft Dynamics CRM 2011 formulär. Det här problemet uppstår när systemet är inställt på en tysk vanligt tangentbord.
 • När du öppnar en post på en associerad vy inaktiveras plocklistor i Internet Explorer 9.
 • Efter uppgradering till Microsoft Dynamics CRM 2011 kan du inte kan lösa ärenden med kontraktrader associerade.
 • Föreställ dig följande:
  • Du öppnar en post och sedan klickar du på Anslut.
  • Du skriver information i fälten i dialogrutan Anslut och sedan klickar du på Spara och ny.
  I det här fallet sparas inte den nya dialogrutan Anslut anslutningen till den ursprungliga posten.
 • Du kan inte skriva specialtecken som kräver högra Alt-tangenten (AltGr) på tangentbordet i vissa Microsoft Dynamics CRM-formulär.
 • När du öppnar en post och klicka sedan på anteckningstext minskar bredden på textområdet till standardstorleken. Det här problemet uppstår när du inte har behörighet att skriva anteckningar för posten.
 • När du högerklickar på ett skrivskyddat fält i ett formulär i Microsoft Dynamics CRM 2011 får du följande felmeddelande:
  Ett fel uppstod i Microsoft Dynamics CRM.
 • Föreställ dig följande:
  • Du öppnar Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av https-protokollet och ange inte portnumret.
  • Du öppnar ett befintligt konto eller skapa ett nytt konto, skriver du ett värde i fältet Konto och klicka sedan på Spara.
  • Du uppdaterar formuläret igen och klicka sedan på Spara.
  I det här fallet visas följande felmeddelande:
  Åtkomst nekad.
 • När du slår samman konton eller kontakter uppdateras inte poster med tillhörande anslutningen pekar till huvudposten i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • När du försöker lägga till fler än 50 000 medlemmar i en marknadsföringslista, visas följande felmeddelande:
  Ett fel har uppstått. Prova den här åtgärden igen. Om problemet kvarstår kontrollerar du Microsoft Dynamics CRM-webbgruppen för lösningar eller kontakta organisationens Microsoft Dynamics CRM-administratören. Slutligen kan du kontakta Microsoft Support.AggregateQueryRecordLimit överskrids. Det går inte att utföra den här åtgärden.
  .
 • När du skapar en ny lösning och sedan exportera den till en hanterad lösning, är XML ogiltig. Det här problemet uppstår när du byter namn på ett befintligt formulär för ett befintligt underrutnät underrutnät kontroll. Guiden Importera validera inte XML i den här situationen och du får följande felmeddelande:
  Importfilen är ogiltigt. XSD-valideringen misslyckades.
  När du visar de tekniska detaljerna kan felmeddelande du dessutom följande:
  Elementet 'kontroll' får inte finnas mer än en gång om typen för innehållsmodellen är "alla".
 • Föreställ dig följande:
  • Klicka på Arkiv, klicka på Ny aktivitetoch klicka sedan på avtalad tid.
  • Du lägger till ett ämne.
  • Du skriver ett datum i den avtalade tiden fält som är två veckor i framtiden och klicka sedan på Spara.
  • Klicka på återkommande.
  I det här fallet, dag i den Startintervall fältet visar aktuellt datum i stället för det förväntade datumet för två veckor i framtiden.
 • Föreställ dig följande:
  • Du skapar ett nytt konto i Microsoft Dynamics CRM 2011.
  • I den webbplatsen fältet, skriver du en URL som innehåller ett citattecken.
  • Du skapar en rutnätsvy för konton och lägga till kolumnen webbplats .
  • Du kan visa rutnätet.
  I det här fallet körs skriptet felaktigt och ett felmeddelande.
 • När du konfigurerar ett massborttagningsjobb, och sedan du skicka kunden en länk med ett e-postmeddelande om du vill kontrollera status för massborttagningsjobbet, är URL-Adressen i e-postmeddelandet felaktig.
 • När du importerar en prislista från ett Excel-kalkylblad, ska priserna multipliceras med 100. Det här problemet uppstår när Excel-kalkylblad som finns på en server som har icke-amerikanska nationella inställningar.
 • När du uppdaterar en Microsoft Dynamics CRM-organisation till en annan Microsoft SQL Server-SKU, skapas ingen partition för granskning.
 • När du försöker lägga till en kolumn i en olycka relaterade vy i entiteten aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 2011 turkiska installation, visas följande felmeddelande:
  Enhetstypen finns inte i Microsoft Dynamics CRM.
 • När du försöker köra Kontosammanfattning-rapporter i Microsoft Dynamics CRM 2011 i en icke-engelsk visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att visa underrapporten.
 • Föreställ dig följande:
  • Du gör en kopia av säkerhetsrollen Säljare och sedan du anger användaren läsbehörighet till affärsenhetsnivå (BU) på fliken Verksamhetsstyrning i kopian.
  • Du skapar en användare i en BU som inte är den primära BU och tilldela den nya rollen som du skapade för användaren.
  • Du kan konfigurera användare för Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook.
  • Användaren i Office Outlook klickar du på alternativetoch klickar sedan på e-post.
  • Användaren väljer kryssrutan Skapa och alternativet kontakter för inställningen automatiskt skapa poster i Microsoft Dynamics CRM-avsnittet.
  • Ett e-postmeddelande skickas till användaren från en icke - Microsoft Dynamics CRM-användare.
  • Användaren håller reda på e-postmeddelandet från Inkorgen
  I det här fallet visas följande felmeddelande:
  Ett okänt fel uppstod när synkronisera data till Outlook.
 • När du importerar instrumentpaneler som en del av en lösning och lösningen innehåller etiketter för språk som inte är grundspråket skapas etiketterna inte under import av lösningen.
 • För många spåra felhändelser loggas i spårningsloggar i för Microsoft Dynamics CRM.
 • Du kan inte köra en begäran att hämta metadata med hjälp av metadatatjänsten 2007 som den System eller integrering användaren i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Du kan inte registrera ett plugin-program på funktionen Skapa meddelande för entiteten användarfrågan.
 • Anta att du använder LINQ i ett plugin-program för Microsoft Dynamics CRM med objektet OrganizationServiceContext för att hämta relaterade poster. När du uppdaterar posterna visas följande felmeddelande:
  Typ: system.InvalidOperationException visas
  Meddelande: Enheten är skrivskyddad och går inte att ändra egenskapen 'Id'. Uppdatera entiteten i stället med hjälp av kontexten.
 • Anta att du försöker skapa en snabbkampanj från resultaten av en avancerad sökning. När du har slutfört guiden Snabbkampanj visas följande felmeddelande:
  Ogiltigt Argument-fel.
 • Serviceaktiviteter synkronisera kontinuerligt till Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook.
 • När du försöker öppna ett meddelande som har sparats i msg-format och meddelandet anges till skrivskyddad i filegenskaperna, visas följande felmeddelande:
  Microsoft CRM har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är beklagar eventuella olägenheter.
  Det här problemet uppstår i Microsoft Office Outlook 2003 och Microsoft Office Outlook 2010.
 • Rutnätsvyer och läsfönstret i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook visas inte data med hjälp av talformat som anges i de Personliga inställningarna i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • När du importerar eller importera vissa valuta eller decimal fältvärden från Excel XML-kalkylbladsfiler inte registrera import med undantag för format.
 • När du importerar data med hjälp av "Mallar för dataimport" processen med Excel- eller XML-filer, tas inte blanksteg.
 • Om du aktiverar alternativet Gör inte skapa aktiviteter , kopplade bifogade filer inte e-postmeddelanden under dokumentkopplingar.
 • Om du avbryter processen duplicering PreValidation plugin-programmet inte att sammanfoga ändringar.
 • När du tilldelar om en avtalad tid-post som återkommande till en användare tilldelas endast huvudposten. Återkommande poster har inte tilldelats användaren.
 • Sidan RenderGridView.aspx cachelagras felaktigt för bara en dag. Cachetid bör dock längre.
 • Upparbetning för asynkrona processen för transport level fel ska läggas till.
 • När du skapar en post i en entitet i Microsoft Dynamics CRM 2011, visas följande felmeddelande:
  CrmException: Det går inte att infoga dubblettnyckel
 • Microsoft Office Outlook-klienten kraschar när du kör Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook. Det här problemet uppstår när FormRegion-objektet har angetts.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt


Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera och konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. I artikeln beskrivs instruktioner som du kan följa innan du installerar Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 om du vill ha funktionerna i den utgivna versionen av Microsoft Dynamics CRM 2011:
2664150 Åtgärder för att rensa tabellen PrincipalObjectAccess i Microsoft Dynamics CRM 2011 efter Samlad uppdatering 6 används
För att förhindra att dra ned information till lokala SQL Server CE-cachar fasta vyer, kan du ange en registernyckel på Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienter. Det kan också minska total nätverkstrafik som skickas från en Microsoft Dynamics CRM 2011-server till en klientdator för Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Gör så här:
 1. Logga in på Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klientdatorer som en användare som har installerat Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten.
 2. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värdet (32 bitar).
 5. Typ DisableMapiCaching, och tryck sedan på RETUR.
 6. Högerklicka på DisableMapiCaching, peka på Nyttoch klicka sedan på DWORD-värde.
 7. Högerklicka på DisableMapiCachingoch klicka sedan på Ändra.
 8. Skriv i rutan data1, och klicka sedan på OK.
 9. Arkiv-menyn klickar du på Avsluta för att avsluta Registereditorn.

Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera och konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. I artikeln beskrivs instruktioner som du kan följa innan du installerar Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 om du vill ha funktionerna i den utgivna versionen av Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Datorn är långsam när du utför RetrieveMultiple frågor på stora datamängder i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som har getts ut som enskilda korrigeringar

Följande programfel har fasta och levereras som viktiga vid behov korrigeras (COD):

 • Anta att du har en lösning som innehåller en alternativ uppsättning attribut som har inget prefix. När du importerar uppdateringar till lösningen från en tidigare version av Microsoft Dynamics CRM, visas följande felmeddelande:
  Schema-attributet är inte unikt.
 • E-post befordras från Outlook Explorer inte när objekt öppnas i bakgrunden.
 • När du försöker höja ett objekt med hjälp av funktionen Ange ämne och främja misslyckas fortsätter artikeln att ha angående information med bara fyra användardefinierade fält. Därför, när befordran felet är löst och försöker sedan befordra igen, främja fortfarande inte fungerar.
 • När du försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook visas följande felmeddelande:
  Kan inte ansluta till Microsoft Dynamics CRM-servern eftersom vi inte kan autentisera inloggningsinformationen. Kontrollera nätverksanslutningen eller kontakta administratören om du behöver hjälp.
 • När du försöker importera en hanterad lösning som innehåller en ändring av etikett visas följande felmeddelande:
  Utvärdering av den aktuella komponenten (namn = LocalizedLabel, id = 631f30e6-1ebf - 48c 8-8ef4-f8000ee973dd) i den aktuella operationen (uppdatering) misslyckades under den hanterade egenskapsutvärdering av villkor: Microsoft.Crm.BusinessEntities.IsRenameableCondition
 • När du tabbar på en domän användarnamn för att hämta användarinformation från Active Directory i en stor domän med flera underordnade domäner blir långsam.
 • Anta att du ändrar SiteMap i Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att länka till anpassade vyer som en webbresurs i HTML. När du klickar på länken till vyerna visas följande felmeddelande:
  Ett fel har uppstått. Prova den här åtgärden igen. Om problemet kvarstår kontrollerar du Microsoft Dynamics CRM-webbgruppen för lösningar eller kontakta organisationens Microsoft Dynamics CRM-administratören. Slutligen kan du kontakta Microsoft Support.
  Dessutom loggas följande felmeddelande i spårningen plattform:
  Fel: CRM-parametern Filter - felaktig parameter ' layout = 0' i Request.QueryString
 • När du gör en snabb sökning i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook blir långsam.
 • Internet Explorer slutar svara när du klickar på Lägg till befintliga associatemore än 250 poster till en post i Microsoft Dynamics CRM. Dessutom visas följande felmeddelande:
  Meddelande: Sluta köra skriptet? Ett skript på den här sidan gör att webbläsaren blir långsammare. Om det fortsätter att köras kan datorn bli svarar inte.
 • När du försöker tilldela en enhet till en grupp i ett arbetsflöde för Microsoft Dynamics CRM 2011 kan du inte välja alla befintliga team fältvärdet för tilldelningen.
 • Anta att ett entitetsformulär anpassas har flera underrutnät med automatisk utvidgning är aktiverad i Microsoft Dynamics CRM 2011. Rutnäten ändras när du flyttar rutnät till delområde i formuläret.
 • När du importerar en kontakt med hjälp av guiden Lägg till kontakter raderas fältet Företagsnamn för kontakten i Office Outlook. Det här problemet uppstår när alternativet Använd företagsnamn som konto är inaktiverat.
 • Föreställ dig följande:
  • Du skapar ett nytt e-postmeddelande i Office Outlook.
  • Du väljer Rich Text format på den Formatera Text fliken.
  • Du lägga till text i e-postmeddelandet och sedan lägga till inbäddade bilder.
  • Du anger data i denTill,Från, ochÄmne fält.
  • Du klickar på spår och klickar sedan på Skicka.
  • Du kan granska de spårade e-postaktiviteten i Microsoft Dynamics CRM 2011.
  I det här fallet visas den infogade bilden inte i e-postaktiviteten. I stället visas bilden som en bifogad fil som har storleken noll.

Update Rollup 7 filinformationVarning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2600643 – senaste granskning 05/14/2014 01:49:00 – revision: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600643 KbMtsv
Feedback