Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Microsoft Dynamics CRM 2011 samlade 8

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2600644
INTRODUKTION
Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt. I den här artikeln beskrivs snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen. Den här samlade uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 2011.
Mer Information

Build-nummer och filnamn för den samlade uppdateringen

Samlad uppdateringBuild-nummerFilnamnFilnamn
Microsoft Dynamics för 32-bitarsversionerför 64-bitars versioner
CRM 2011 Server5.0.9690.2243Ej tillämpligtCRM2011-Server-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 för Microsoft Office Outlook5.0.9690.2243CRM2011-klient-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-klient-KB2600644 -LangID-amd64.exe
E-postrouter för CRM 20115.0.9690.2243CRM2011-Router-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 rapportredigeringstillägget för5.0.9690.2243CRM2011-bjuder-KB2600644 -LangID-i386.exeEj tillämpligt
Språkpaket för CRM 20115.0.9690.2243CRM2011-Mui-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2600644 -LangID-amd64.exe
2011 för CRM-rapporteringstillägg5.0.9690.2243Ej tillämpligtCRM2011-Srs-KB2600644 -LangID-amd64.exe

Information om Samlad uppdatering

Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga för kunder på plats 3 maj 2012.

För online-kunder Förbättring av infrastruktur görs till CRM Online. Därför används samlade inte till servrar tills du är klar med förbättringar. Via sidan systemmeddelanden för fönstret system Underhåll kommer du underrättas om när din organisation kommer att uppdateras med den nya infrastrukturen. De senaste uppdateringarna kommer att tillämpas vid den tidpunkten.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet 2600644 nu.

Utgivningsdatum: 3 maj 2012

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Viktigt
En databas som har skapats med hjälp av Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller senare kan inte importeras till en distribution av Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en tidigare version. Detta scenario stöds inte.
Windows Update-installation
För att automatiskt installera Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 måste använda du Windows Update. Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga på Windows Update den 22 maj 2012.

Du kan även ställa in Windows så att rekommenderade uppdateringar installeras automatiskt. Den här inställningen kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt.

Mer information om vilka typer av uppdateringar som Microsoft publicerar finns på följande Microsoft-webbplatser:Om du vill installera Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Windows Update, så här:
 1. Klicka på Startoch Skriv Uppdatering i rutan Påbörja sökning . Klicka på Windows Updatei listan över sökresultat.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar i navigeringsfönstret och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 3. Om du får ett meddelande om att viktiga uppdateringar är tillgängliga eller som uppmanar dig att granska viktiga uppdateringar kan du visa och välja att installera viktiga uppdateringar.
 4. I listan klickar du på någon viktig uppdatering för mer information. Markera kryssrutan för de uppdateringar du vill installera och klicka sedan på OK.
 5. Klicka på installera uppdateringar.
 6. Läs och acceptera licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Skriv in lösenordet om du ombeds ange ett administratörslösenord. Om du uppmanas att ange en bekräftelse anger du bekräftelsen.
Manuell installation
Att manuellt installera Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011, så här:
 1. Gå till följande Microsoft Update catalog-webbplatsen:
 2. I den söka skriver du2600644, och klicka sedan på Sök.
 3. Klicka på Lägg till att lägga till uppdateringen i korgen.
 4. Klicka på Hämta.
 5. Klicka på Bläddraoch ange i vilken mapp du vill hämta uppdateringen.
 6. Klicka på Fortsättoch sedan på jag accepterar att acceptera licensvillkoren för programvara från Microsoft.
 7. Klicka på Stängnär uppdateringen har hämtats till den plats som du har angett.
Om du vill veta mer om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar, drivrutiner och snabbkorrigeringar för Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • Avsluta eventuella befintliga CRM-sessioner och starta en ny session CRM så att ändringarna när du har installerat den här samlade uppdateringen.
 • När du konfigurerar avmarkera ett språkpaket, återgår språkinställningar för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder detta språk till standardspråket. Språkinställningar för användare uppdateras inte med nytt etableringsprocessen. Därför måste användare återställa sina språkinställningar under personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011.

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 (build 5.0.9690.1992) om du vill använda den här samlade uppdateringen har installerats. Mer information om den samlade uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2600640 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011


Krav på omstart

Om du ombeds startar du om datorn när du har installerat samlade uppdateringen.

Information om borttagning

Du kan avinstallera Samlad uppdatering 8 från en Microsoft Dynamics CRM-server. Du bör dock säkerhetskopiera databasen innan du avinstallerar Samlad uppdatering 8. Mer information finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:

Uppdatering för Dynamics CRM Q4 Service

Samlad uppdatering 8 innehåller även Dynamics CRM Q4 Service Update-funktioner som publicerades i Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011. Mer information om uppdatering av Dynamics CRM Q4 Service-funktioner finns på följande Microsoft-webbplats:

Problem som åtgärdas i Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011


Samlad uppdatering 8 innehåller följande korrigeringsfiler och uppdateringar:
 • En avtalad tid visas inte i servicekalendern i Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Det här problemet uppstår när avtalade tidens varaktighet är noll och slutdatumet för den avtalade tiden är detsamma som startdatumet för nästa avtalade tid.
 • Föreställ dig följande:
  • Du kan skapa en avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook.
  • Du väljer alternativet för att spåra den avtalade tiden i Microsoft Dynamics CRM och sedan sparar den avtalade tiden.
  • Du kan öppna den avtalade tiden och ändra värdet i listan.
  I det här fallet sparas inte värdet i listan.
 • När du kopierar rollen Service Manager om du vill byta namn på rollen och tilldela rollen till en användare, visas inte servicekalendern. Det här problemet uppstår när du skapar en ny organisation i Microsoft Dynamics CRM 2011 med den portugisiska språkpaket installerat.
 • Guiden Importera Data kvar i Microsoft Dynamics CRM 2011 med Internet Explorer 10 laddningsstatus.
 • Klient för Microsoft Dynamics CRM 2011 för Outlook kraschar när läsfönstret är aktiverat i ett formulär som innehåller många fält i flera rader text i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • W3WP-processen kraschar med ohanterade undantag i schemaläggning motorn tråden i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • När det finns många användare och utrustning och LeastBusy -alternativet aktiveras i Microsoft Dynamics CRM 2011 blir långsam i processen för schemaläggning av service.
 • När du klickar på bifogade filer i läsfönstret i Microsoft Dynamics CRM 2011 aktiveras knappen Öppna oväntat.
 • Software Development Kit (SDK) tar emot ett undantag för deserialisering för användare på Microsoft Office Online. Det här problemet uppstår på grund av ett oväntat svar från GetUserRealm -anrop.
 • Det finns ingen validering för domäner på sidan stage.axpx.cs i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • När du skapar en ny e-post typ snabbkampanj och väljer en ny mall som du har skapat, visas en varning, popup-meny.
 • När du kör en rapport i Microsoft Dynamics CRM 2011 i en rapport Definition Language (RDL) begränsade miljö trunkera bilder i rapporten eller läses inte in.
 • Vid växling av mappar i Microsoft Dynamics CRM 2011 i ett WAN-nätverk (WAN) blir långsam.
 • Inga perfmon data loggas för prestandaräknaren "#Organizations".
 • När du installerar Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 misslyckas språk etablering jobb. Dessutom visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att reprovisioning jobb för 1033.
 • När du klickar på Infoga mall i en e-postaktivitet visas följande felmeddelande ibland:
  Ett fel har uppstått.
 • När du har utfört en synkroniseringsprocess i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook ändras status uppföljningskoder till orsakskod för standard status i aktiviteter som är stängda.
 • När du öppnar en bifogad fil i en post i Microsoft Dynamics CRM 2011, är Öppna -knappen inte tillgänglig i en dialogruta för filhämtning.
 • Du kan inte komma åt Microsoft Dynamics CRM 2011 sidor i Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook sömlöst.
 • Anta att du anropar funktionen SetLabel från namnområdet "Xrm.Page.ui.controls" på attributet priceperunit för entiteten offert i Microsoft Dynamics CRM 2011. När du anger alternativet produkt typ till inskrivning och stäng sedan formuläret offert produkt, visas följande felmeddelande:
  Objektet stöder inte egenskapen eller metoden.
 • Ett fel uppstår när du försöker visa en lista över betrodda domäner i guiden Ny flera användare i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Du kan inte importera en organisation i samma Microsoft Dynamics CRM 2011 distributionen om enhet affärsenheten har nya attribut har lagts till.
 • Anta att du uppdaterar standardmallar för Outlook-filter med hjälp av SDK. När du utför en återställa Outlook-Filter-process skapas två eller tre filter med samma namn men med olika fetchxml.
 • Anta att Microsoft Dynamics CRM-e-postmeddelanden i Outlook inkorg explorer-vyn i Microsoft Dynamics CRM 2011 Avbryt spårning. När du försöker ta bort motsvarande e-postaktivitet från Microsoft Dynamics CRM 2011 server, visas följande felmeddelande:
  Okänt GUID-Format.
 • Anta att du inte är medlem i några administrativa grupper i Active Directory-schemat. När du exporterar ett dynamiskt kalkylblad till en Microsoft Excel-kalkylblad, kan det hända att följande felmeddelande visas:
  [Microsoft][Drivrutin för ODBC SQL Server][SQLServer] Välj åtkomst nekades för objektet 'fn_GetGuidsFromString'.
 • Attributet donotbulkpostalmail konto kan inte redigeras. Dessutom visas inte attributet konto när du utformar entitetsformuläret.
 • Alla deltagare i de avtalade tiderna blir organisatörer i Outlook när du synkronisera avtalade tider i Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Microsoft Outlook online-läge (cachemappad.).
 • När du exporterar avancerade sökningsvyer som innehåller "eller" villkor till dynamiska kalkylblad skapas felaktig syntax i SQL-frågan.
 • När du reviderar en stängd offert visas följande varningsmeddelande:
  Är du säker på att du vill lämna den här sidan?
  Reviderad offert formuläret öppnas emellertid ovanför stängd offert-formuläret.
 • Du kan inte avbryta "Spara"-händelsen i en återkommande avtalad tid-form med hjälp av Java-skript i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • När du utför RetrieveMultiple frågor för entiteten listmemeber genom att använda växlingsfilen och sedan skicka sidindelning cookies för att förbättra prestanda, returneras inte alla listmembers. Vissa frågor hämta två fulla sidor med data och den andra sidan visar att det finns fler poster. Dock returneras inga poster på den tredje sidan.
  Det här problemet uppstår när ordertyp för "OrderType.Descending" används i en OrderExpresion för attributen createdon och modifiedon .
 • När du öppnar ett formulär i Microsoft Dynamics CRM 2011 får du följande meddelande om skriptfel:
  Disken är full.
 • Föreställ dig följande i Microsoft Dynamics CRM 2011:
  • Du klickar på Mitt arbeteoch klicka sedan på aktiviteter.
  • Du klickar på telefonsamtaloch öppna felsökningsverktyget.
  • Du klickar du på fliken till vänster och klicka sedan på fliken konsol på höger sida.
  • Du klickar på lista gäller i fält.
  I det här fallet visas ett felmeddelande av följande slag:
  HTML1422: Felaktigt starttagg. Ett avslutande snedstreck self ska följas av en U + 003E GREATER-än-tecken (>).
  lookupinfo.aspx, 1018 tecknet 5434
  HTML1422: Felaktigt starttagg. Ett avslutande snedstreck self ska följas av en U + 300E GREATER-än-tecken (>).
  lookupinfo.aspx, 1018 tecknet 5440
  HTML1409: Ogiltigt attribut namntecken. Attributnamn får inte innehålla (") ('), ()<), or="" (=""></),>
  lookupinfo.aspx, 1018 tecknet 5455
 • Anta att du har en namngiven instans av SQL Server som har portar som angetts och du inaktiverar tjänsten SQL Browser. Installationen misslyckas när du försöker installera Microsoft Dynamics CRM 2011 i den namngivna instansen av SQL Server. Du kan dessutom skapa organisationer genom att använda en namngiven instans av SQL Server i Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Om du registrerar ett plugin-program mot en affärsmöjlighet entitet i scenen efter åtgärden körs oväntat plugin-programmet utanför transaktionen.
 • När du försöker exportera kampanjen aktivitet distribution fel till Microsoft Excel, visas följande felmeddelande:
  Ogiltigt Argument.
 • När du tar emot inkommande e-postmeddelanden från dubbletter av kontakter i Microsoft Dynamics CRM 2011, spåras e-postmeddelanden felaktigt.
 • Ett dynamiskt värde, till exempel ett datum i en post från en fråga återspeglar inte din tidszon eller nationella datumformat i en dialogruta.
 • När du försöker kvalificera en affärsmöjlighet, ett konto eller en kontakt, visas en dialogruta med dubbla kvarhållande. När du fortsätter att få posten dialogrutan du slutar svara. Du får dessutom följande felmeddelande visas i statusfältet i Internet Explorer:
  Fel på sidan.
 • Visa lista cachelagring orsakar en felaktig lista över vyer i andra delar av Microsoft Dynamics CRM 2011. När du anpassar instrumentpanel med en komponent i rutnätet och ange vissa vyer som ska vara tillgängliga i komponenten rutnät visas därför inte alla vyer.
 • Vissa entiteter har lagts till i cacheminnet för att förbättra prestanda för schemaläggning av Service.
  Mer information om hur du aktiverar klickar prestandaförbättringar, du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2651621 Schemaläggning av Service prestandaförbättringar för Microsoft Dynamics CRM 2011
 • När du synkroniserar avtalade tider i Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Outlook, genereras de avtalade tiderna som mötesförfrågningar. Det här problemet uppstår även om det finns någon deltagare som visas i avtalade tider.
 • Anta att en kontakt enhet innehåller blanksteg i ett textfält i Microsoft Dynamics CRM 2011. Entiteten kontakt synkroniseras kontinuerligt i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook i den här situationen. Detta inträffar även om ingen post ändras i entiteten Kontakt.
 • Sidan edit.aspx dubbel-laster oväntat.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt

Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera och konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base.

2651621 Datorn blir långsam när du använder Sök efter tillgängliga tider i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera och konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. I artikeln beskrivs instruktioner som du kan följa när du har installerat Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 för att rensa tabellen PrincipalObjectAccess:
2664150 Hur du styr PrincipalObjectAccess tabell tillväxt i CRM 2011
För att förhindra att dra ned information till lokala SQL Server CE-cachar fasta vyer, kan du ange en registernyckel på Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienter. Det kan också minska total nätverkstrafik som skickas från en Microsoft Dynamics CRM 2011-server till en klientdator för Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP
Gör så här:
 1. Logga in på Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klientdatorer som en användare som har installerat Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten.
 2. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värdet (32 bitar).
 5. Typ DisableMapiCaching, och tryck sedan på RETUR.
 6. Högerklicka på DisableMapiCaching, peka på Nyttoch klicka sedan på DWORD-värde.
 7. Högerklicka på DisableMapiCachingoch klicka sedan på Ändra.
 8. Skriv i rutan data1, och klicka sedan på OK.
 9. Arkiv-menyn klickar du på Avsluta för att avsluta Registereditorn.

Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera och konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011 genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. I artikeln beskrivs instruktioner som du kan följa innan du installerar Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 om du vill ha funktionerna i den utgivna versionen av Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Datorn är långsam när du utför RetrieveMultiple frågor på stora datamängder i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som har getts ut som enskilda korrigeringar

Följande programfel har fastställts och levereras som COD-korrigeringar:

 • När du bläddrar igenom många poster i den ungerska versionen av Microsoft Dynamics CRM-1011 är alfabetiskt index i klickbara och fältet hopp på engelska.
 • Anta att Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen för programpoolsidentiteten konfigureras som ett domänanvändarkonto. Ett allmänt fel uppstår när du försöker konfigurera klienten Microsoft Dynamics CRM 2011 för Outlook via HTTPS-protokollet.
 • Du kan inte konfigurera klienten för Microsoft Dynamics CRM 2011 för Outlook med Office 365-plattformen när du använder ett namn som innehåller en multibyte-tecken.
 • När du gör en ändring i ett befintligt möte och sedan sparar den avtalade tiden läser formuläret med de ursprungliga värdena. Därför visas inte ändringen som du har gjort.
 • Flera Microsoft Dynamics CRM 2011 verktygsfält visas slumpmässigt när du använder Microsoft Office Word 2003 för att redigera e-postmeddelanden.
 • Egna sparade vyer som delas är inte tillgängliga i Microsoft Outlook när du är offline.
 • När du kör funktionen Testa åtkomst på e-postrouter för Microsoft Dynamics CRM, visas följande felmeddelande:
  Ett fel uppstod när postlådan öppnas.
  Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.EmailException: Microsoft Exchange e-fjärrservern returnerade felet "(401) Ej behörig".

Uppdatera information för Samlad 8-filVarning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2600644 – senaste granskning 05/14/2014 02:17:00 – revision: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600644 KbMtsv
Feedback
cLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎