Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Summa, antal och antal funktioner returnerar "#VALUE!" Fel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 260415
Symptom
En formel som innehåller funktionerna Summa, SUMIFS, antal, COUNTIFS eller antal kan returnera felet "#VALUE!" i Microsoft Excel.

Obs! Detta gäller även för d-funktioner, till exempel DMedel DCOUNT, DANTALV, returnerar DHÄMTA, DMAX, DMIN, DPRODUKT, DSTDAV, DSTDAVP, DSUM, DVAR och DVARP. FÖRSKJUTNING och indirekta funktioner har också detta problem.
Orsak
Problemet uppstår när den formel som innehåller en funktion som refererar till celler i en stängd arbetsbok och cellerna beräknas.

Obs! Om du öppnar arbetsboken refererade fungerar formeln.
Workaround
Undvik problemet genom att använda en kombination av summa och om functionstogether i en matrisformel.

Exempel

Obs! Du måste ange varje formel som en matrisformel. Tryck på CTRL + SKIFT + RETUR om du vill mata in en matrisformel i Microsoft Excel för Windows.

SUMMA.

Istället för att använda en formel som liknar följande:
=SUMIF([Source]Sheet1!$A$1:$A$8,"a",[Source]Sheet1!$B$1:$B$8)
Använd följande formel:
= Summa (om ([källa] Blad1! $A$ 1: $A$8="a",[Source]Sheet1!$B$1:$B$8,0))

ANTAL

Istället för att använda en formel som liknar följande:
=COUNTIF([Source]Sheet1!$A$1:$A$8,"a")
Använd följande formel:
= Summa (om ([källa] Blad1! $A$ 1: $A$ 8 = "a", 1, 0))

ANTAL

Istället för att använda en formel som liknar följande:
=COUNTBLANK([Source]Sheet1!$A$1:$A$8)
Använd följande formel:
= Summa (om ([källa] Blad1! $A$ 1: $A$ 8 = "", 1, 0))


För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

När du ska använda en matrisformel för SUM(IF())

Använda ett logiskt och eller eller för att ersätta funktionen SUMIFS eller COUNTIFS
Så använder du logiskt och eller eller i ett SUMMA + om-uttryck i Excel

Status
Detta är avsiktligt.
Mer Information
Funktionen Summa används följande syntax:
= SUMIF(range, criteria, sum_range).
Referenser
Mer information om en guide som hjälper dig att skapa dessa funktioner, klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp -menyn, skriva summera värden som uppfyller villkor med hjälp av guiden Villkorlig summering i Office-assistenten eller Svarsguiden och sedan klicka på Sök om du vill visa avsnittet.
Mer information om matrisformler klickar du på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp -menyn, Skriv använda formler för att beräkna värden i andra kalkylblad eller arbetsböcker i Office-assistenten eller Svarsguiden och sedan klicka på Sök om du vill visa avsnittet.
XL2000 XL200 2XL2003 XL2007 Excel2007 XL2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 260415 – senaste granskning 09/23/2015 06:53:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Excel 2016

  • kbbug kbpending kbmt KB260415 KbMtsv
Feedback
smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎