Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Meddelande
Den här artikeln gäller Windows 2000. Support för Windows 2000 upphör 13 juli 2010.Supportcenter för Windows 2000-supporten som snart upphör är en bra startpunkt när du vill planera migreringsstrategin från Windows 2000. Mer information finns i Microsofts Support Lifecycle-policy.
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Uppdateringar och korrigeringsfiler för Microsoft Windows 2000 distribueras i Service Pack-versioner, som håller produkten aktuell. Service Pack-versionerna består av uppdateringar, verktyg för systemadministration, drivrutiner och ytterligare komponenter, praktiskt samlade och enkla att hämta. Service Pack-versioner är kumulativa. Varje ny Service Pack-version innehåller samtliga korrigeringsfiler som ingår i föregående Service Pack-versioner samt eventuella nya korrigeringsfiler. Du behöver inte installera ett tidigare Service Pack innan du installerar den senaste versionen. Du behöver till exempel inte installera Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) innan du installerar Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Windows 2000-Service Pack-versionerna är avsedda för Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server och Windows 2000 Advanced Server.

En version av den här artikeln för Windows XP finns i 322389.
Mer Information
Läs igenom följande information och ta reda på hur du hämtar de senaste service pack-versionerna för Windows 2000.

Snabbkorrigeringar, uppdateringar och säkerhetsuppdateringar för Windows 2000 efter SP4

Om du vill veta mer om hur du skaffar en snabbkorrigeringar, uppdateringar och säkerhetsuppdateringar för Windows 2000 efter SP4 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
922667 Tillgänglighet för Samlat snabbkorrigeringspaket 37 för Windows 2000 efter Service Pack 4 COM+ 1.0

Samlat uppdateringspaket 1 för Windows 2000 SP4

Utgivningsdatum: 28 juni 2005

Hämtning

Om du vill veta mer om hur du skaffar Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
891861 Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem

Lista över korrigeringsfiler

Om du vill veta mer om problem som korrigeras med Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
900345 Korrigeringar som ingår i Samlad uppdatering 1 för Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 daterad den 28 juni 2005

Windows 2000 Service Pack 4

Utgivningsdatum: 26 juni 2003

Hämtning

Hämta Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) på följande Microsoft-webbplats:

Lista över korrigeringsfiler

Om du vill veta mer om problem som korrigeras med Windows 2000 Service Pack 4 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
327194 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 4

Viktig information

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
813432 Viktig information om Windows 2000 Service Pack 4
Referenser
Om du vill veta mer om problem som korrigeras med Service Pack-versioner för Windows 2000 klickar du på artikelnumrena nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
320853 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 3
321295 Viktig information om Windows 2000 Service Pack 3
282522 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 2 (1 av 4)
282524 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 2 (2 av 4)
282525 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 2 (3 av 4)
298193 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 2 (4 av 4)
259524 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 1 (1 av 3)
269425 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 1 (2 av 3)
269428 Lista över programfel som har korrigerats i Windows 2000 Service Pack 1 (3 av 3)
kbGetWin2000sp1 kbGetWin2000sp2 kbGetWin2000sp3 kbGetWin2000sp4
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 260910 – senaste granskning 12/05/2015 19:56:53 – revision: 1.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbhtmlplaceholder kbproductlink kbgetsp kbhowto KB260910
Feedback