Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Cookies

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande:260971
Sammanfattning
En Cookie är en liten text baserad fil som du fått från en besökta webbplats som hjälper dig att identifiera dig på webbplatsen. Cookies används för att bevara tillståndsinformation när du navigerar på olika sidor på en webbplats eller gå tillbaka till webbplatsen vid ett senare tillfälle.
Mer Information
Cookies definieras i Request for Comments (RFC) 2965 dokumentet "HTTP State Management Mechanism". Du kan hitta RFC-dokumenten på följande RFC Editor-webbplats:Cookies kan skapas av klientskript i en HTML (Hypertext Markup Language) (HTML) (till exempel genom att använda ett skript skrivet i Microsoft Visual Basic Scripting Edition eller JScript) Win32-program som använder Microsoft Win32 Internet-funktioner (InternetSetCookie och InternetGetCookie) eller skript på servern (till exempel ett skript som skrivits i Visual Basic Scripting Edition på en sida med Active Server Pages [ASP]eller ett skript [CGI] Common Gateway Interface).

Viktigt: Cookies kan inte användas för att köra kod (program) eller leverera virus till datorn.

Syftet med en cookie är att tala om för webbservern som har returnerats till en viss webbsida. Om du anpassar webbsidor eller registrerar dig för produkter eller tjänster, hjälper en cookie webbsida-server du vill återkalla din specifika information. Detta kan vara användbart om du vill förenkla processen att din personliga information, till exempel faktureringsadress eller leveransadress, och så vidare. När du besöker samma webbplats kan information du angav hämtas, så att du enkelt kan använda funktionerna på webbplatsen som du valde.

Du har möjlighet att aktivera eller inaktivera cookies eller fråga innan du accepterar cookies i Internet Explorer. Observera att inaktivera cookies kan förhindra vissa webbtjänster fungerar och inaktivera cookies inte du eller förhindra att webbplatser kan spåra dina surfningsvanor. HTTP-förfrågningar innehåller fortfarande information om var du kommer från (http-referent), IP-adress, webbläsarversion, operativsystem och annan information.

Hantera Cookies i Internet Explorer

Information om hantering av cookies i Internet Explorer finns i följande avsnitt för din version av Internet Explorer.

Internet Explorer 9

Så här tar du bort cookies i Internet Explorer 9,
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start -knappen. I rutan Sök skriver du Internet Exploreroch sedan Internet Explorerpå listan över sökresultat.
 2. Klicka på Verktyg -menyn, peka på säkerhetoch klicka sedan på Ta bort webbhistorik.
 3. Markera kryssrutan Cookies och klicka sedan på Ta bort.
Så här blockerar eller tillåter alla cookies i Internet Explorer 9
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start -knappen. I rutan Sök skriver du Internet Exploreroch sedan Internet Explorerpå listan över sökresultat.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess , flytta reglaget under Inställningar föratt blockera alla cookies längst upp eller ned om du vill tillåta alla cookies och klicka sedan på OK.
Lär dig att visa och ta bort webbplatsen cookies i Internet Explorer 9.

Internet Explorer 8

Så här tar du bort cookies i Internet Explorer 8::
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start -knappen. I rutan Sök skriver du Internet Exploreroch sedan Internet Explorerpå listan över sökresultat.
 2. Klicka på Verktyg-menyn och klicka sedan på Ta bort webbhistorik.
 3. Markera kryssrutan Cookies och klicka sedan på Ta bort.

Så här blockerar eller tillåter alla cookies i Internet Explorer 8::
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start -knappen. I rutan Sök skriver du Internet Exploreroch sedan Internet Explorerpå listan över sökresultat.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess , flytta reglaget under Inställningar föratt blockera alla cookies längst upp eller ned om du vill tillåta alla cookies och klicka sedan på OK.

Internet Explorer 7

Ta bort cookies i Internet Explorer 7 så här:
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start -knappen. I rutan Sök skriver du Internet Exploreroch sedan Internet Explorerpå listan över sökresultat.
 2. Klicka på Verktyg -menyn och klicka sedan på Ta bort webbhistorik.
 3. Klicka på knappen Ta bort Cookies
 4. Klicka på Ja när du tillfrågas om det du vill ta bort cookies
Så här blockerar eller tillåter alla cookies i Internet Explorer 7:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start -knappen. I rutan Sök skriver du Internet Exploreroch sedan Internet Explorerpå listan över sökresultat.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess , flytta reglaget under Inställningar föratt blockera alla cookies längst upp eller ned om du vill tillåta alla cookies och klicka sedan på OK.

Internet Explorer 6

Så här tar du bort cookies i Internet Explorer 9,
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start -knappen. I rutan Sök skriver du Internet Exploreroch sedan Internet Explorerpå listan över sökresultat.
 2. Klicka på Verktyg , peka på säkerhetoch klicka sedan på Ta bort webbhistorik
 3. Markera kryssrutan Cookies och klicka sedan på Ta bort.

Ytterligare information om hantering av cookies i Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283185 Hantera Cookies i Internet Explorer 6

Beständiga Cookies eller sessions-Cookies

Cookies är lagrat i minnet (tillfälliga cookies) eller placeras på hårddisken (beständiga cookies). Beständiga cookies skrivs till den Cookies-mappen under din användarprofilmapp eller Windir\Cookies mapp. Tillfälliga Internetfiler indexet uppdateras med pekare till själva cookies-filerna. Ytterligare information om beständiga och tillfälliga cookies klickar du på artikelnumret nedan och läser artikel i Microsoft Knowledge Base:
223799 Beskrivning av beständiga och tillfälliga Cookies i Internet Explorer

Förstaparts- och tredjepartscookies

Förstaparts-cookies är cookies som är associerade med Värddomän. Tredjeparts-cookies är cookies från andra domäner. Anta att du besöker www.exempel1.com genom att skriva URL-Adressen i adressfältet och provet.exempel1.com, www.exempel2.com, och www.exempel1.NET har webbannonser på den här sidan. Om dessa webbplatser alla uppsättningen cookies, cookies från www.exempel1.com och provet.exempel1.com är i ett sammanhang för första part och cookies från www.exempel2.com och www.exempel1.NET förekommer i en tredje part kontext.

Anmärkning: Om du besöker www.exempel1.com via en säker anslutning med hjälp av Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) innehåll på sidan som inte använder HTTPS anses innehåll från tredje part. Observera också att om du får tillgång till en webbplats som använder cookies med hjälp av en ramuppsättning eller portal, på en annan plats dessa cookies anses innehåll från tredje part.

Cookies är unikt tilldelad din användarprofil och kan endast läsas av värddomänen som utfärdar cookies till dig.

Viktigt: på grund av ett känt problem i Internet Explorer 4 och Internet Explorer 5 kan en webbplats att kunna hämta cookies som har skapats av en annan värddomän. Problemet har korrigerats i Internet Explorer 5.01 Service Pack 1 och senare och i Internet Explorer 5.5 och senare. För ytterligare information om detta problem klickar du på artikelnumret nedan och läser artikel i Microsoft Knowledge Base:
258430 Webbplats kan hämta Cookies från din dator

Internet Explorer 6 och senare implementera Avancerad filtrering av cookies som är baserade på Platform for Privacy Preferences (P3P)-specifikationen. Som standard blockerar cookies som inte har en kompakt sekretesspolicy (en komprimerad datorläsbar sekretesspolicy) eller cookies som har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan ditt uttryckliga medgivande i Internet Explorer 6. Cookies från första part som har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan medgivande nedgraderas (tas bort när du stänger Internet Explorer). Förstaparts-cookies som inte har en kompakt sekretesspolicy är leashed (begränsas så att de bara kan läsas i den första partens kontexten).

Visa informationen i en Cookie

Om du vill visa informationen i en cookie Dubbelklicka cookie för att öppna den. Information om hur cookies används på Microsofts webbplats finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 260971 – senaste granskning 05/10/2012 23:57:00 – revision: 1.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbinfo kbmt KB260971 KbMtsv
Feedback