Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Cookies

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 260971
Sammanfattning
En Cookie är en liten baserad textfil som du fått från besökta webbplatsen som hjälper till att identifiera dig på webbplatsen. Cookies används för att bevara tillståndsinformation när du navigerar på olika sidor på en webbplats eller gå tillbaka till webbplatsen vid ett senare tillfälle.
Mer Information
Cookies definieras i Request for Comments (RFC) 2965 dokument, "HTTP State Management Mechanism". RFC-dokument kan finns på följande RFC Editor-webbplats:Cookies kan skapas med klientskript på en sida med HTML (Hypertext Markup Language) (HTML) (till exempel med hjälp av ett skript skrivet i Microsoft Visual Basic Scripting Edition eller JScript) genom Win32-program där Microsoft Win32 Internet-funktioner (InternetSetCookie och InternetGetCookie) eller serverskript (till exempel ett skript skrivet i Visual Basic Scripting Edition på en sida med Active Server Pages [ASP] eller ett skript [CGI] Common Gateway Interface).

Viktigt: Cookies kan inte användas för att köra kod (program) eller överföra virus till din dator.

Syftet med en cookie är att ange för webbservern som har returnerats till en specifik webbsida. Om du anpassar webbsidor eller registrerar dig för produkter eller tjänster, hjälper en cookie webbserver för att återställa din specifika information. Detta kan vara användbart att förenkla processen för personlig information, till exempel faktureringsadress eller leveransadress, och så vidare. När du besöker samma webbplats, kan den information som du tidigare angett hämtas, så att du enkelt kan använda de Webbplatsfunktioner du tidigare har valt.

Du har möjlighet att aktivera eller inaktivera cookies, eller om du har Internet Explorer fråga innan du accepterar cookies. Observera att om du inaktiverar cookies kan förhindra att vissa webbtjänster fungerar korrekt och inte inaktivera cookies du eller förhindra att webbplatser spårar dina surfningsvanor. HTTP-förfrågningar innehåller fortfarande information om var du kommer från (http-referent), IP-adress, webbläsarversion, operativsystem och annan information.

Hantera Cookies i Internet Explorer

Information om hantering av cookies i Internet Explorer finns i följande avsnitt för din version av Internet Explorer.

Internet Explorer 9

Om du vill ta bort cookies i Internet Explorer 9 så här:
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start . Isökrutan skriver du Internet Exploreroch i listan över resultat klickar du på Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg , peka på säkerhetoch klicka sedan på Ta bort webbhistorik.
 3. Markera kryssrutan Cookies och klicka på Ta bort.
Om du vill blockera eller tillåta alla cookies i Internet Explorer 9 så här:
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start . Isökrutan skriver du Internet Exploreroch i listan över resultat klickar du på Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess , flytta skjutreglaget under Inställningartill upp till blockera alla cookies eller ned för att tillåta alla cookies och klicka sedan på OK.
Lär dig visa och ta bort webbplatsen cookies i Internet Explorer 9.

Internet Explorer 8

Så här tar du bort cookies i Internet Explorer 8::
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start . Isökrutan skriver du Internet Exploreroch i listan över resultat klickar du på Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg på menyn och klicka sedan på Ta bort webbhistorik.
 3. Markera kryssrutan Cookies och klicka på Ta bort.

Om du vill blockera eller tillåta cookies i Internet Explorer 8, så här::
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start . Isökrutan skriver du Internet Exploreroch i listan över resultat klickar du på Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess , flytta skjutreglaget under Inställningartill upp till blockera alla cookies eller ned för att tillåta alla cookies och klicka sedan på OK.

Internet Explorer 7

Gör så här om du vill ta bort cookies i Internet Explorer 7:
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start . Isökrutan skriver du Internet Exploreroch i listan över resultat klickar du på Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg på menyn och klicka sedan påTa bort webbhistorik.
 3. Knappen Clickthe Ta bort Cookies
 4. Klicka på Ja när du tillfrågas om det du vill ta bort cookies
Gör så här om du vill blockera eller tillåta alla cookies i Internet Explorer 7:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start . Isökrutan skriver du Internet Exploreroch i listan över resultat klickar du på Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess , flytta skjutreglaget under Inställningartill upp till blockera alla cookies eller ned för att tillåta alla cookies och klicka sedan på OK.

Internet Explorer 6

Om du vill ta bort cookies i Internet Explorer 9 så här:
 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på Start . Isökrutan skriver du Internet Exploreroch i listan över resultat klickar du på Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg , peka på säkerhetoch klicka sedan på Ta bort webbhistorik
 3. Markera kryssrutan Cookies och klicka på Ta bort.

Ytterligare information om hantering av cookies i Internet Explorer 6 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283185 Hantera Cookies i Internet Explorer 6

Beständiga Cookies eller sessions-Cookies

Cookies är antingen lagras i minnet (sessionscookies) eller placeras på hårddisken (beständiga cookies). Beständiga cookies skrivs till Cookies-mappen under din användarprofilmapp eller Windir\Cookies mapp. Temporary Internet Files-indexet uppdateras med pekare till själva cookies-filerna. Ytterligare information om beständiga och tillfälliga cookies klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
223799 Beskrivning av beständiga och tillfälliga Cookies i Internet Explorer

Cookies från första part och tredje parts

Förstaparts-cookies är cookies som är knutna till värddomänen. Tredjeparts-cookies är cookies från andra domäner. Anta exempelvis att du besöker www.exempel1.com genom att skriva in URL-Adressen i adressfältet och provet.exempel1.com, www.exempel2.com och www.exempel1.NET har bannerreklam på den här sidan. Om alla de här webbplatserna cookies, cookies från www.exempel1.com och företag.exempel1.com är i en första partens kontext och cookies från www.exempel2.com och www.exempel1.NET förekommer i en tredjepartskontext.

Anmärkning: Om du besöker www. exempel1.com via en säker anslutning med hjälp av Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) innehåll på sidan som inte använder HTTPS betraktas som tredjepartsinnehåll. Observera också att om du har tillgång till en webbplats som använder cookies med hjälp av en ramgrupp eller portal, på en annan site dessa cookies betraktas som tredjepartsinnehåll.

Cookies tilldelas unikt till din användarprofil och kan bara läsas av värddomänen som utfärdar cookies till dig.

Viktigt: är ett känt problem i Internet Explorer 4 och Internet Explorer 5 kan en webbplats att kunna hämta cookies som har skapats av en annan Värddomän. Problemet har korrigerats i Internet Explorer 5.01 Service Pack 1 och senare och i Internet Explorer 5.5 och senare. Ytterligare information om det här problemet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
258430 Webbplats kan hämta Cookies från datorn

Internet Explorer 6 och senare implementera avancerad filtrering av cookies som är baserade på Platform for Privacy Preferences (P3P) specifikation. Som standard blockerar tredjeparts cookies som inte har en kompakt sekretesspolicy (en komprimerad datorläsbar sekretesspolicy) eller tredjeparts cookies som har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan ditt uttryckliga medgivande i Internet Explorer 6. Cookies från första part som har en kompakt sekretesspolicy som anger att personlig identifierbar information används utan medgivande nedgraderas (tas bort när du stänger Internet Explorer). Förstaparts cookies som inte har en kompakt sekretesspolicy är leashed (begränsat så att de bara kan läsas i den första partens kontexten).

Visa informationen i en Cookie

Dubbelklicka på så att den öppnas om du vill visa informationen i en cookie. Visa på följande Microsoft-webbplats för information om hur cookies används på Microsofts webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 260971 – senaste granskning 08/07/2016 01:47:00 – revision: 2.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbinfo kbmt KB260971 KbMtsv
Feedback
-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎