Konfigurera och felsöka mappade nätverksenheter som ansluter till en SharePoint Online-webbplatser i Office 365

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2616712
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar mappade nätverksenheter att ansluta till SharePoint Online-webbplatser i Office 365. Artikeln innehåller även information om hur du felsöker problem med mappade nätverksenheter.
FÖRFARANDE
När du har konfigurerat en mappad nätverksenhet för att ansluta till SharePoint Online-webbplatser kan du utföra följande åtgärder med hjälp av Utforskaren:
 • Dra filer till bibliotek
 • Skapa mappar
 • Flytta och kopiera filer
 • Ta bort flera filer samtidigt
Obs! När du ansluter en nätverksenhet till en SharePoint Online måste du ibland ansluta till webbplatsen SharePoint Online via Internet Explorer och markera alternativet att hålla mig inloggad i. Detta förhindrar att den session som används av den mappade nätverksenheten upphör. En mappad nätverksenhet som är ansluten till SharePoint Online stöds endast när dessa steg genomförs i Internet Explorer.

Innan du ansluter en nätverksenhet, så här:
 1. Logga in till webbplatsen SharePoint Online med Office 365 arbetet eller i skolan kontoreferenser. Kontrollera att du klickar för att markera kryssrutan Håll mig inloggad .
 2. Öppna ett dokumentbibliotek i Utforskarvyn. Till exempel så här:
  1. Gruppwebbplatsen, Välj Delade dokument.
  2. Klicka på fliken bibliotek under avsnittet Biblioteksverktyg i menyfliksområdet.
  3. Klicka på Öppna med Utforskareni gruppen åtgärder .

Windows XP

Om du vill ställa in Mina nätverksplatser för att ansluta till SharePoint Online-webbplatser, så här:
 1. Logga in till webbplatsen SharePoint Online med Office 365work eller i skolan kontoreferenser. Kontrollera att du klickar för att markera kryssrutan Håll mig inloggad .
 2. Klicka på Startoch sedan på Mina nätverksplatser.
 3. Klicka på Lägg till en nätverksplatsunder Nätverksaktiviteter. Startar guiden Lägg till nätverk.
 4. Klicka på Nästapå sidan Välkommen i guiden Lägg till nätverksplats.
 5. Markera Välj en annan nätverksplatsoch klicka sedan på Nästa.
 6. Skriv URL-Adressen till den webbplats som du vill ansluta till i rutan Internet-eller nätverksadresser och klicka sedan på Nästa.
 7. Ange ett namn för nätverksplatsen och välj sedan Nästa.
 8. Avmarkera kryssrutan Öppna den här nätverksplatsen när jag klickar på Slutför och klicka sedan på Slutför.

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10

Gör så här om du vill mappa en nätverksenhet till en SharePoint Online-webbplats:
 1. Logga in till webbplatsen SharePoint Online med Office 365work eller i skolan kontoreferenser. Kontrollera att du klickar för att markera kryssrutan Håll mig inloggad .
 2. Högerklicka på datorneller den här PC från skrivbordet eller Utforskaren, och klicka sedan påAnslut nätverksenhet.
 3. Klicka på länken Anslut till en webbplats kan du lagra dina dokument och bilder och klicka sedan på Nästa två gånger.
 4. Skriv webbplatsens URL, klicka på Nästaoch följ sedan instruktionerna i guiden. Skriv t.ex. https://contoso.SharePoint.com.
Gör så här om du vill mappa en nätverksenhet till en SharePoint Online-bibliotek:
 1. Logga in till webbplatsen SharePoint Online med Office 365work eller i skolan kontoreferenser. Kontrollera att du klickar för att markera kryssrutan Håll mig inloggad .
 2. Bläddra till biblioteket som du vill koppla enheten för.
 3. Klicka på fliken BIBLIOTEK i menyfliksområdet och klicka sedan på Öppna med Utforskaren.
 4. Klicka i ett tomt område i adressfältet i Explorer-fönstret och kopiera URL-Adressen till biblioteket.
 5. Högerklicka på datorneller den här PC från skrivbordet eller Utforskaren, och klicka sedan påAnslut nätverksenhet.
 6. Klicka på länken Anslut till en webbplats kan du lagra dina dokument och bilder och klicka sedan på Nästa två gånger.
 7. Klistra in URL-Adressen som du kopierade i steg 4, klickar du på Nästaoch följ sedan instruktionerna i guiden.

Felsökning vid felmeddelanden i mappade enheten

När du bläddrar till en mappad nätverksenhet kan det hända att ett felmeddelande av följande slag:
\\Sökvägen är inte tillgänglig. Du kanske inte har behörighet att använda den här resursen. Kontakta administratören om du vill veta om du har behörighet för den här servern.

Åtkomst nekad. Innan du öppnar filer på den här platsen, du måste först lägga till webbplatsen i listan Tillförlitliga platser, bläddra till webbplatsen och markera alternativet för automatisk inloggning "

Installera snabbkorrigeringen för att lösa detta problem för Internet Explorer 10 med Windows 8 eller Windows 7

Om du använder Internet Explorer 10 med Windows 8 eller Windows 7 släppt en snabbkorrigering för att lösa problemet. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2846960 Felmeddelande när du öppnar ett SharePoint-dokumentbibliotek i Utforskaren i Windows eller mappa en nätverksenhet till biblioteket efter installation av Internet Explorer 10

Autentisera till Office 365

Kontrollera att du är autentiserad till Office 365. Detta gör du så här i Internet Explorer:
 1. Logga in till webbplatsen SharePoint Online med Office 365work eller i skolan kontoreferenser och se till att du klickar för att markera kryssrutan Håll mig inloggad som visas i följande Skärmdump:

  Skärmbild av kryssrutan Office 365 att Håll mig inloggad alternativ

  Obs! När du ansluter en nätverksenhet till en SharePoint Online måste du ibland ansluta till webbplatsen SharePoint Online med hjälp av Internet Explorer och markera alternativet Håll mig inloggad i . Detta förhindrar att den session som används av den mappade nätverksenheten upphör. En mappad nätverksenhet som är ansluten till SharePoint Online stöds endast när dessa steg genomförs i Internet Explorer.

  Om du tidigare inte markera alternativet Håll mig inloggad och bläddra till en SharePoint Online-webbplats eller Office 365-portalen och du redan har loggat in, måste du först logga ut och sedan logga in igen med hjälp av Håll mig inloggad kryssrutan. Gör så här:
  1. Klicka på pilen bredvid ditt användarnamn i Office 365-menyfliksområdet.
  2. Klicka på Logga ut.
  3. Stäng alla webbläsarfönster.
  4. Gå till Office 365-portalen.
  5. Markera kryssrutan Håll mig inloggad, ange Office 365work eller i skolan kontoreferenser och klicka påLogga in (om det är nödvändigt).
 2. Öppna ett dokumentbibliotek i Utforskarvyn.
 3. Försök att komma åt den mappade nätverksenheten.

Lägg till din SharePoint Online-webbplatser på tillförlitliga platser

Kontrollera att SharePoint Online URL: er har lagts till i zonen Tillförlitliga platser i Internet Explorer. Gör så här:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Vidta någon av följande åtgärder beroende på vilken version av Internet Explorer:
  • Klicka på Verktyg -menyn och klicka sedan på Internet-alternativ.
  • Klicka på ikonen redskap och klicka sedan på Internet-alternativ.


  En skärmbild av markerad under redskap ikonen Internet-alternativ
 3. Klicka på fliken säkerhet , klicka på Tillförlitliga platseroch klicka sedan på platser.

  En skärmbild av fliken Säkerhet på sidan Internet-alternativ
 4. Ange URL för SharePoint Online-webbplats som du vill lägga till i zonen Tillförlitliga platser och klicka sedan på Lägg tilli rutan Lägg till den här webbplatsen i zonen . Skriv t.ex. https://Contoso. sharepoint.com. (Här platshållaren Contoso representerar den domän som du använder för din organisation.) Upprepa det här steget för alla ytterligare webbplatser som du vill lägga till den här zonen.

  En skärmbild av sidan tillförlitliga platser
 5. När du har lagt till varje webbplats i listan över webbplatser , klickar du på Stängoch klicka sedan på OK.

Kontrollera status för WebClient-tjänsten

Om du vill behålla anslutningen när du startar om datorn, se till att WebClient-tjänsten körs. (Tänk på att cookien kommer så småningom.) Gör så här:
 1. Gör lämpliga steg för ditt operativsystem:
  • Windows XP, Windows Vista och Windows 7, klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Services.msc, och tryck sedan på RETUR.
  • För Windows 8 klickar du på Start, Skriv services.mscoch tryck sedan på RETUR.
 2. Leta upp WebClient-tjänsten i listan över tjänster och kontrollera att dess status i kolumnen Status anges som startas. Om det inte är igång, dubbelklicka på WebClient -tjänsten, klicka på Startoch klicka sedan på OK.
Kontrollera att de senaste Windows-uppdateringarna tillämpas. Om de senaste uppdateringarna tillämpas, och problemet kvarstår, kontrollerar du att WebClient-tjänsten körs.
 1. Gör lämpliga steg för ditt operativsystem:
  • Windows XP, Windows Vista och Windows 7, klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Services.msc, och tryck sedan på RETUR.
  • För Windows 8 klickar du på Start, Skriv services.mscoch tryck sedan på RETUR.
 2. Leta upp WebClient-tjänsten i listan över tjänster och kontrollera att dess status i kolumnen Status anges som startas. Om det inte är igång, dubbelklicka på WebClient -tjänsten, klicka på Startoch klicka sedan på OK.

  Obs! Om Startmetoden för WebClient -tjänsten är Inaktiveradfungerar inte correctlyand du inte kommer att kunna starta tjänsten map enhet nätverksfunktioner. Om du vill aktivera tjänsten i dialogrutan Egenskaper för WebClient klickar du på den nedrullningsbara för den Startmetod: inställning och välj sedan antingen Manuell eller automatisk. När du har slutfört det här steget Verkställ, klicka på Starta om du vill starta tjänsten och klicka sedan på OK.

Felsöka långsammare än förväntat mappade enhetens prestanda på en Windows 8- eller Windows Server 2012-baserade datorer

När du bläddrar till en SharePoint Online-dokumentbibliotek via en mappad nätverksenhet kan det uppstå ett problem där uppräkning av filer och kataloger är långsammare än förväntat. En snabbkorrigering publicerades för att lösa problemet. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2782826 Långsamma prestanda när du ansluter till en WebDAV-mapp i Windows 8 eller fönstret Server 2012
MER INFORMATION
Mer information om hur du arbetar med WebClient-tjänsten finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 2548470 WebClient-tjänsten kraschar på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 när du ansluter till en WebDav-resurs
 • 943280 Fråga efter autentiseringsuppgifter när du ansluter till webbplatser för FQDN från Windows Vista eller Windows 7-dator
Ett alternativ till funktionen Anslut nätverksenhetär att använda OneDrive för Business nästa generations Sync Client för att synkronisera filer mellan File Explorer och OneDrive för företag. Ett annat alternativ är att använda Microsoft OneDrive för Business (tidigare Microsoft SkyDrive Pro) sync client för att synkronisera filer mellan File Explorer och SharePoint Online och OneDrive för företag. Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:
Mer information om olika sätt att arbeta med webbplatsen biblioteksfilerna i File Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2616712 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/20/2016 21:45:00 - ฉบับแก้ไข: 30.0

Microsoft Office SharePoint Online, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • o365 o365a o365e o365m o365022013 kbgraphxlink kbgraphic o365p kbmt KB2616712 KbMtsv
คำติชม