Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Oväntat långsam start- eller inloggningsskript process i Windows Server 2008 R2 eller Windows 7

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2617858
Symptom
När du utför någon av följande åtgärder på en dator som kör Windows Server 2008 R2 eller Windows 7, kan det ta lång tid att slutföra åtgärden:
 • Starta datorn
 • Windows-inloggning
Till exempel tar tre eller flera minuter att starta datorn.

Dessa händelser kan visas i programmet eventlog:

Logga namnet: program
Källa: Microsoft-Windows-WMI
Händelse-ID: 65
Uppgift om kategori: None
Nivå: varning
Nyckelord: klassiska
Beskrivning:
Startar tjänsten Windows Management Instrumentation (WMI) att återställa WMI-databasen

Logga namnet: program
Källa: Microsoft-Windows-WMI
Händelse-ID: 43
Uppgift om kategori: None
Nivå: varning
Nyckelord: klassiska
Beskrivning:
Windows Management Instrumentation ADAP kunde inte ansluta till namnområdet \\.\root\cimv2 med följande fel 0x80080008

Logga namnet: program
Källa: Microsoft-Windows-WMI
Händelse-ID: 5614
Uppgift om kategori: None
Nivå: Information
Nyckelord: klassiska
Beskrivning:
Tjänsten Windows Management Instrumentation kunde inte hitta databasfiler i när tjänsten startas. En ny databas skapas baserat på mekanismen för automatisk återställning.
Orsak
Det här problemet beror på att komponenten Windows Management Instrumentation (WMI) onödigt utför en fullständig validering av WMI-databasen.

Obs! En fullständig validering av WMI-databasen är en tidskrävande åtgärd.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

Det finns en snabbkorrigering från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att lösa det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har drabbats av problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om den är tillgänglig för hämtning, finns det ett avsnitt "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" högst upp i denna artikel. Om det här avsnittet inte visas, kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen är tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows 7
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret för att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet.

Omstartskrav

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte ett tidigare utgivna snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som gäller varje snabbkorrigering.
 • Filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns som signeras med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Repdrvfs.dll6.1.7600.21058301,56821-Sep-201104: 35x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21824301,56821-Sep-201106: 14x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Repdrvfs.dll6.1.7600.21058453,63221-Sep-201105: 26x 64
Repdrvfs.dll6.1.7601.21824453,63221-Sep-201106: 09x 64
Repdrvfs.dll6.1.7600.21058301,56821-Sep-201104: 35x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21824301,56821-Sep-201106: 14x 86
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Repdrvfs.dll6.1.7600.210581,067,00821-Sep-201104: 13IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7601.218241,067,00821-Sep-201104: 14IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7600.21058301,56821-Sep-201104: 35x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21824301,56821-Sep-201106: 14x 86
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Beskrivning av standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
När det här problemet inträffar skapas följande information för anropsstacken:

Child-SP RetAddr : Args to Child : Call Site00000000`03ccd220 000007fe`f72d913e : 00000000`079bd800 00000000`23fdf250 00000000`23fdf260 00000000`00000001 : repdrvfs!SCachePage::operator=+0x3300000000`03ccd260 000007fe`f72d9192 : 00000000`10ccb700 00000000`4e4f4f50 00000000`23e78b10 00000000`1c42bf59 : repdrvfs!std::vector<SCachePage,wbem_allocator<SCachePage> >::erase+0x3500000000`03ccd2a0 000007fe`f72d2a19 : 00000000`03ccd850 00000000`03ccdba0 00000000`03ccd3c0 00000000`03ccd3c0 : repdrvfs!CPageCache::Read+0x15700000000`03ccd350 000007fe`f7318773 : 00000000`03ccd3c0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`03ccd860 : repdrvfs!CPageFile::GetPage+0x15700000000`03ccd390 000007fe`f731832a : 00000000`00000000 000007fe`f7339140 00000000`03ccd500 00000000`06060048 : repdrvfs!ValidateBTreeAgainstObjHeap+0x35700000000`03ccd4d0 000007fe`f7317dff : 00000000`00000000 00000000`06060048 00000000`3f6a8000 00000000`1cda0000 : repdrvfs!PerformAllValidations+0x2c600000000`03ccdae0 000007fe`f7317d37 : 00000000`00000000 000007fe`f7338ebc 000007fe`f7324b80 00000000`00000000 : repdrvfs!VerifyRepositoryOnline+0x2b00000000`03ccdb50 000007fe`f72ef13f : 00000000`00000004 00000000`40000000 000007fe`f7338ebc 00000000`00000001 : repdrvfs!VerifyRepository+0x17300000000`03ccddd0 000007fe`f72dff61 : 00000000`00000000 000007fe`f7338100 000007fe`00000000 000007fe`00000000 : repdrvfs!CPageSource::Startup+0x3dc00000000`03ccde70 000007fe`f72e1b6f : 000007fe`00000000 000007fe`00000004 000007fe`f7338160 000007fe`00000000 : repdrvfs!CPageSource::Init+0x56f00000000`03ccdf00 000007fe`f72e1a82 : 00000000`00000000 00000000`00000000 000007fe`f7338ebc 000007fe`f7338160 : repdrvfs!CFileCache::InnerInitialize+0x9f00000000`03ccdf30 000007fe`f72ddbcc : 00000000`00000000 00000000`031b8b80 00000000`00000ae4 00000000`031b8c00 : repdrvfs!CFileCache::Initialize+0x7800000000`03ccdf60 000007fe`f72dda0f : 00000000`034f77d0 01ccb8df`f7d7e473 00000000`00000006 000007fe`f72dc7eb : repdrvfs!CRepository::Initialize+0x21e00000000`03ccdff0 000007fe`f771ccc6 : 00000000`031b8b80 000007fe`f780c148 000007fe`f780c148 00000000`80041006 : repdrvfs!CRepository::Logon+0xd200000000`03cce060 000007fe`f7719d36 : 00000000`00000000 000007fe`f780c148 00000000`80041006 00000000`00000000 : wbemcore!CRepository::Init+0x21a00000000`03cce110 000007fe`f771af5f : 00000000`00000000 00000000`031b8360 00000000`00000000 00000000`00000002 : wbemcore!InitSubsystems+0x18900000000`03cce1a0 000007fe`f771a67c : 00000000`00000000 00000000`03cce7b0 00000000`000003e8 00000000`00000040 : wbemcore!ConfigMgr::InitSystem+0x172000000000`03cce410 000007fe`f76fb3db : 00000000`00000000 00000000`003904b0 00000000`771e5410 00000000`00000000 : wbemcore!EnsureInitialized+0x1b800000000`03cce5d0 000007fe`f76fabaf : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`003e860c 00000000`00000000 : wbemcore!InitAndWaitForClient+0x16500000000`03cce630 000007fe`f76fab69 : 00000000`031b5720 00000000`00000020 00000000`003e860c 00000000`00000000 : wbemcore!CWbemLevel1Login::ConnectorLogin+0x3b00000000`03cce730 000007fe`fec723d5 : 00000000`031b5720 00000000`003e85e0 00000000`003e860c 00000000`00000000 : wbemcore!CWbemLevel1Login::NTLMLogin+0x2900000000`03cce780 000007fe`fec669b2 : 00000000`03ccebc0 000007fe`f7669be2 00000000`00000040 000007fe`f7669dd4 : RPCRT4!Invoke+0x65

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,661
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_c77b9ede36870a4cc903c4fd9792dbed_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_e1516b582204b27d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek709
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_d7629dfdf80d500eb8bb5d352003c59e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_9208a8a71f9516fb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek709
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_7ec4ff11ab41718d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,614
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)05: 06
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_80c7f477a852ee2f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,614
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)06: 46
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnAmd64_2012148157ade8ef4931149763e5d882_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_82c0a86b48e2fb8e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek713
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_3ecf40fe2382eccbbe3e4d06f971a8f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_2690b7e39d402613.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek713
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_4adb04db65142a40983802f5c7c714c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_f7339d8a6a2dcb92.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek713
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_aedb8a9475383f7cbd96de5e9a624cb0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_8674af1109a1d426.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,068
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_bee943693284571bc0a3dc3cdaf7bd96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_75c71706d2c7a217.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek713
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_f1339c42609ebf06166040e6142846ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_49793bf79aace6db.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,068
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_dae39a95639ee2c3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,616
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)05: 59
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_dce68ffb60b05f65.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,616
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)07: 30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,947
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_e53844e797ffa4be.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,324
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)04: 56
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_e73b3a4d95112160.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,324
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)06: 37
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64 som stödsbaserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnIa64_08f10c3c752e1ff550bd456fb048b8b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_ef7500cce5a376b3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_45d4b6e18a4eaf95fcd64b3dcb71b14e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_3bbd482888026e08.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek711
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_4adb04db65142a40983802f5c7c714c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_9b16a5fcb1ce6358.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek712
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_bee943693284571bc0a3dc3cdaf7bd96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_19aa1f791a6839dd.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek712
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_7ec6a307ab3f7a89.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,615
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)05: 58
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_80c9986da850f72b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,615
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)07: 19
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,169
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)18: 53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21058_none_e53844e797ffa4be.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,324
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)04: 56
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-Windows-WMI-Core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21824_none_e73b3a4d95112160.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,324
Datum (UTC)21-Sep-2011
Tid (UTC)06: 37
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2617858 – senaste granskning 11/16/2012 03:52:00 – revision: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2617858 KbMtsv
Feedback
mcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎
>