Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Stoppa DatabaseAvailabilityGroup eller Start-DatabaseAvailabilityGroup cmdlet misslyckas när körs tillsammans med parametern domänkontrollant i en Exchange Server 2010-miljö

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2620441
Symptom
Anta att du har en databas tillgänglighet grupp (DAG) i Datacenter aktiveringen samordning (DAC) läge. Du utför någon av följande åtgärder:
  • Du kör den Stoppa DatabaseAvailabilityGroup -cmdlet med den Domänkontrollant Parametern vid en övergång i datacenter.
  • Du kör den Start-DatabaseAvailabilityGroup -cmdlet med den Domänkontrollant Parametern efter en övergång i datacenter.
I så fall det misslyckas och följande felmeddelande:

Varning: Ett oväntat fel har inträffat och Watson dumpades genereras: Save() uppmanade sessionen andra att en används för att skapa objektet.

Orsak
Det här problemet beror på att när du använder parametern domänkontrollant skapas en ny session. Ny session medför att kod att generera InvalidOperationException och resultat i problemet som beskrivs i avsnittet "Symptom".
Lösning
Lös problemet genom att installera uppdateringen följande:
2645995 Beskrivning av Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 Service Pack 2
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om samordning för Datacenter-aktivering (DAC)-läge finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer information om Stopp-DatabaseAvailabilityGroup -cmdlet finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer information om Start-DatabaseAvailabilityGroup -cmdlet finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer information om datacenter övergången finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer information om databasen övergång för en databas tillgänglighet grupp i Exchange Server 2010, finns på följande Microsoft-webbplats:


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2620441 – senaste granskning 05/11/2013 04:02:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2620441 KbMtsv
Feedback
ms.js">