"En användare med det här namnet kunde inte hittas" visas vid försök att återställa ett lösenord för en användare i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2621753
PROBLEMET
När du försöker återställa ett lösenord för en användare i Microsoft Office 365 visas följande meddelande:
En användare med det här namnet kunde inte hittas. De kan ha tagits bort.
LÖSNING
Använda Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell Lös problemet genom för att ange användarens huvudnamn (UPN) för standarddomänen. Sedan ändra användare huvudnamn bakåt om du vill använda vanity-domän. Gör så här:
 1. Starta Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell och ansluta till Active Directory i Azure.

  Obs!Mer information om Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Ändra användarens UPN i standarddomänen. Det gör du genom att köra följande kommando:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [ExistingUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
  Använd till exempel följande kommando:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName johnsmith@contoso.com -NewUserPrincipalName johnsmith@contoso.onmicrosoft.com
 3. Ändra användarens UPN tillbaka till den ursprungliga domänen. Det gör du genom att köra följande kommando:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [ExistingUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
  Använd till exempel följande kommando:
  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName johnsmith@contoso.com
 4. Återställa lösenordet igen.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2621753 – senaste granskning 05/18/2016 09:17:00 – revision: 16.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365e o365m o365022013 o365p kbmt KB2621753 KbMtsv
Feedback