Meddelande om "endast säkert innehåll visas" i Internet Explorer 9 eller senare

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2625928
Symptom
När du visar en webbplats i Internet Explorer 9 eller senare, visas ett meddelande om "endast säkra innehållet visas."
Orsak
Det här meddelandet uppmanas du att det kan finnas både säkert och osäkert innehåll på sidan. Säkert och osäkert innehåll eller blandat innehåll, innebär det att en webbsida försöker visa element där både säkra (HTTPS/SSL) och osäkra (HTTP) web server-anslutningar. Detta händer ofta på onlinebutiker eller ekonomiska webbplatser som visar bilder, banderoller eller skript som kommer från en server som inte är säker. Faran med att visa blandat innehåll är att en osäker webbsida eller ett skript kan vara komma åt information i det säkra innehållet.
Lösning
Viktigt: Internet Explorer blockerar osäkert innehåll som standard och är inställd på att fråga när detta sker. Ändrar den här inställningen kan göra datorn sårbar för virus, falsk eller skadliga attacker. Microsoft rekommenderar inte att du försöker ändra den här inställningen.  Ändra inställningen på egen risk.

Inaktivera/aktivera/frågan "endast säkert innehåll visas"-meddelande:
 1. Från startskärmen, skriver du Internet-alternativ.
 2. Knacka eller klicka på S-snittsinställningaralternativ under rutan Sök och sedan knacka eller klicka på Internet-alternativ.
 3. Knacka eller klicka på fliken Secruityoch knacka sedan på eller klicka på den Anpassad nivå.
 4. Rulla ned till avsnittet Diverse och under Visa blandat innehåll i inställningar väljer du bland följande alternativ:

  Inaktiveravisas inte objekt som inte är säkra.
  Aktiveravisar alltid icke-säkra objekt utan att fråga
  Frågauppmanar dig när en webbsida osäkert innehåll

Inaktivera/aktivera/frågan "endast säkert innehåll visas"-meddelande:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg-menyn Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken säkerhet och klicka sedan på Anpassad nivå.
 4. Rulla ned till avsnittet Diverse och under Visa blandat innehåll i inställningar väljer du bland följande alternativ:

  Inaktiveravisas inte objekt som inte är säkra.
  Aktiveravisar alltid icke-säkra objekt utan att fråga
  Frågauppmanar dig när en webbsida osäkert innehåll
Anmärkning: Internet Explorer blockerar osäkert innehåll för att skydda din information och är standardinställningen att fråga . När den här inställningen för att Aktiveravisas Internet Explorer inte meddelandet "endast säkert innehåll visas" även om webbsidan använder osäkert element.


Mer Information
Om du vill veta mer om risker innebär blandat innehåll, finns på följande Internet Explorer 9 blogg bokför:
Endast säkra innehållet är visas, säker webbplats

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2625928 – senaste granskning 01/07/2013 13:35:00 – revision: 2.1

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10

 • kbmt KB2625928 KbMtsv
Feedback