Ändra skiftläget för text i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 263580
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs hur du använder kalkylbladsfunktioner för att ändra skiftläget för text.
Mer Information
Microsoft Excel har följande tre kalkylbladsfunktioner som du kan använda för att ändra skiftläget för text:
LÄGRE -Konverterar alla versaler i en textsträng till gemener.

ÖVRE -Konverterar alla gemener i en textsträng till versaler.

RÄTT -Inleder det första tecknet i en textsträng och alla andra bokstäver i text som följer andra tecken än bokstäver. Konverterar alla andra bokstäver till gemener.
Du kan ändra skiftläget för befintlig text i ett kalkylblad genom att använda dessa funktioner. Fundera på följande exempel.

Skriv följande värden i ett kalkylblad:
  A1: ABCD  A2: EFGH  A3: IJKL  A4: MNOP  A5: QRST  A6: UVWX  A7: YZ				
Gör följande om du vill göra dessa celler gemener i Excel 2007 eller Excel 2010:
 1. Skriv in följande formel i cell B1:
  =GEMENER(A1)
 2. I kolumn B, markera alla celler till höger om cellsthat som innehåller data i kolumn A. I det här exemplet markerar du cell B1 till och med B7.
 3. Klicka på Start, klicka på Fylloch sedan på ned.

  Obs! Den nya kolumnen innehåller nu en gemen version av texten i kolumn A.

  Obs! Du kan även fylla cellerna B2 till B7 genom att klicka i cell B1 och sedan dra fyllningshandtaget till cell B7.
 4. Markera cellerna B1 till och med B7, klicka på Startoch klicka sedan på Kopiera.
 5. Klicka i cell A1, klicka på Klistra in, klicka på Klistra in Special, klickar du på värdenoch klicka på OK om du vill klistra in de konverterade värdena tillbaka till kolumn A.
 6. Ta bort kolumn B. Genom att klicka på Start, klicka på kolumn B och klicka påTa bort.
Texten som fanns i kolumn A är nu gemen:
  A1: abcd  A2: efgh  A3: ijkl  A4: mnop  A5: qrst  A6: uvwx  A7: yz				


Gör följande om du vill göra dessa celler gement i Excel 2003 och tidigare versioner av excel:
 1. Infoga en kolumn till höger om kolumn A genom selectingcolumn B och klicka på Kolumner på den Infoga menyn.
 2. Skriv in följande formel i cell B1:
  =GEMENER(A1)
 3. I kolumn B, markera alla celler till höger om cellsthat som innehåller data i kolumn A.
 4. På den Redigera -menyn. Fyllning, och klicka sedan på Ned.

  Den nya kolumnen innehåller nu en gemen version av texten i kolumn A.
 5. Med samma intervall markerat klickar du på Kopiera på den Redigera menyn.
 6. Markera cell A1 och klicka på Klistra in Special på den Redigera menyn. Under Klistra in, klicka på Värden, och klicka på OK Om du vill klistra in tillbaka de konverterade värdena till kolumn A.
 7. Ta bort kolumn B genom att markera kolumnen och klicka på Ta bort på den Redigera menyn.
Texten som fanns i kolumn A är nu gemen:
  A1: abcd  A2: efgh  A3: ijkl  A4: mnop  A5: qrst  A6: uvwx  A7: yz				
Referenser
Klicka för mer information om textfunktioner i Excel på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp -menyn, Skriv skiftläge i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök så att avsnitten visas.
XL2003 FrågaMaxwell XL2007 XL2010 XL2013

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 263580 – senaste granskning 11/17/2013 01:56:00 – revision: 8.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbformat kbconversion kbhowto kbmt KB263580 KbMtsv
Feedback