Felsökning av problem som kan uppstå när du använder Lync 2010 mobil klient för Windows Phone 7

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2636318
INTRODUKTION
Lync 2010 mobil klient för Windows Phone 7 kräver en Lync-konto från ditt företag. Om du är osäker på om du har ett Lync-konto, kontakta din systemadministratör för företaget eller supportteam.

Den här artikeln beskrivs hur du felsöker vanliga problem som kan uppstå när du använder Lync 2010 mobil klient för Windows Phone 7.

Obs! Om du letar efter hjälp med Lync Mobile 2013 för Windows Phone 7 eller tabletter, går du till följande Microsoft-webbplatser:
PROCEDUREN

Logga in på Lync 2010 på Windows Phone 7

Kontrollera lösenord, kontoinformation, inställningar för server och klientversion

 1. Om inte kan logga in på Lync Mobile 2010, finns på Lync-inloggning felsökaren för användare att få vägledning genom ett antal steg för att lösa de flesta vanliga inloggningsproblem.
 2. Kontrollera att du kan logga in på Lync från en stationär dator med hjälp av Lync 2010, Microsoft Lync 2013 eller Microsoft Lync för Mac 2011. Om du inte kan logga in från en vanlig stationär klient kan du förmodligen inte logga in till en mobil klient.
 3. Kontrollera att du anger rätt lösenord. Om lösenordet är felaktigt eller om du har glömt det, måste du ändra den. Mer information om hur du ändrar ditt lösenord i Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats:
 4. Kontrollera att du anger rätt kontoinformation. Om din administratör inte har meddelat annat, använder du antagligen samma kontoinformation för att logga in i Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint och datorn på jobbet. Om du kan logga in på Lync från en stationär dator, använder du samma information för att logga in på din mobila enhet.

  I följande tabell beskrivs fälten logga in som krävs för Windows Phone 7-användare, beroende på var deras Lync-konto finns och hur deras kontoinformation har ställts in.
  Lync-kontoSIP-adress och UPNObligatoriska fält
  Lokal Lync serverSamma-I adress: SIP-adress
  Användarnamn: tomt
  Lokal Lync serverOlika-I adress: SIP-adress
  Användarnamn: UPN eller domän\användarnamn
  Office 365Samma-I adress: SIP-adress
  Användarnamn: tomt
  Office 365Olika-I adress: SIP-adress
  Användarnamn: UPN
 5. Kontrollera om Automatisk identifiering av servern är . Lync försöker identifiera din Lync server utifrån din adress-inloggning. Om det inte kan identifiera din Lync server, måste du kanske inaktivera Automatisk identifiering av servern och ange Lync server manuellt.

  Om Automatisk identifiering av servern är aktiverad, men fortfarande inte kan logga in, försöker du manuellt ange identifiering för interna och externa adresser. Detta löser inte problemet. Om du kan logga in manuellt, det du anger att alternativet Automatisk identifiering av servern inte är korrekt konfigurerade av administratören.
  • För Skype för Business Online(formerly Lync Online) användare i Office 365:
   • Identifiering av interna adress: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
   • Identifiering av extern adress: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
  • Kontakta din support team eller systemadministratör om hjälp att fastställa interna och externa discovery-adress för Lync för lokala användare. Identifiering av interna och externa adress i de flesta fall bör likna följande:
   • Identifiering av interna adress: https://lyncdiscover.lyncFE01.contoso.local/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
   • Identifiering av extern adress: https://lyncdiscover.contoso.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root

   Observera
   användarnamn, domän, interna discovery adressoch externa discovery adressfält, klicka på Inställningar på skärmen logga in.
 6. Kontrollera att du använder den senaste versionen av Lync 2010 mobil klient för Windows Phone 7. Hämta den senaste versionen från Microsoft Store. Om du får ett meddelande om klientversionen blockeras eller inte stöds, Kontakta supportteamet eller administratör eftersom Lync server inte kan ställas in ännu för mobila klienter.

Ansluta via Wi-Fi via en verifierande proxy

Om Wi-Fi-anslutningen som används kräver autentisering innan du ansluter, kan Lync kanske inte ansluta eftersom den inte använder autentiseringsuppgifterna för att ansluta via en proxy. Undvik det här problemet genom att ansluta via en mobiloperatör dataanslutning i stället för via Wi-Fi.

Ansluta till ett nätverk som kräver certifikat

Om din organisation kräver certifikat att ansluta till deras Wi-Fi eller företagsnätverket, och du får ett felmeddelande från Lync om certifikat som saknas eller är felaktig, kan du behöva importera certifikat från företaget. Kontakta supportteamet eller administratören för att få hjälp.

Ytterligare hjälp med specifika funktioner

Stödlinjer finns vanliga frågor och svar och referenser som hjälper dig att använda Lync 2010 mobil klient på Windows Phone 7 på följande Microsoft-webbplatser:

Jämförelse med andra mobila klienter

En jämförelse av funktioner för Lync 2010 mobila klienter, finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Skicka loggar till support

När användarna har ett problem som påverkar Lync 2010 mobil klient för Windows Phone 7, skicka de loggarna via e-post till supportteam eller administratör. Gör så här:
 1. Ange Diagnostiska loggar till i den inställningar sida.
 2. Klicka på Skicka diagnostikloggar på den om skärmen.
 3. En fil sparas i användarens foto bibliotek som innehåller loggfilerna för Lync Mobile i ett format som Windows Phone 7 kan spara och skicka. Ett e-postmeddelande skapas automatiskt utan bifogade loggfiler.
 4. Senaste bilden i biblioteket foto bifogas meddelandet. Sedan
 5. Ange en e-postadress för att skicka loggar till. Användare bör skicka loggar till en IT-administratör eller direkt till supportteknikern.
NOTE Kontrollera att Diagnostisk loggning anges till innan du försöker återskapa problemet och skicka loggar.
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2636318 – senaste granskning 05/01/2015 16:26:00 – revision: 17.0

Skype for Business Online

 • o365 o365a o365p o365e kbgraphxlink o365m o365022013 vkbportal231 kbgraphic guided walk through gwt kbmt KB2636318 KbMtsv
Feedback