Felsökning av icke-webbläsare program som kan logga in på Office 365, Azure eller Intune

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2637629
PROBLEMET
När användare försöker autentisera en icke-webbläsare app till en Microsoft-tjänst för molnet Office 365, Microsoft Azure eller Microsoft Intune från en viss klientdator uppstå en eller flera av följande problem:
 • Administratörer kan inte autentisera till tjänsten moln med hjälp av följande verktyg:
  • Microsoft Azure Active Directory Sync Tool (på katalogservern för synkronisering)
  • Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell (på en dator där det är installerat)
 • Användare kan inte autentisera till tjänsten moln med hjälp av följande rich klientprogram:
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft Office Professional Plus
  • Microsoft Office-program
När användare försöker få åtkomst till molnet service portal med hjälp av en webbläsare från samma dator uppstår användare något av följande inträffa:
 • Webbsidan kan inte visas i Internet Explorer.
 • Användaren uppmanas att ange autentiseringsuppgifter innan webbsidan läses in.
Användare problemen inte vid åtkomst till tjänsten moln från andra datorer genom att använda samma användarinformation för kontot. Användare kommer åt tjänsten moln från andra datorer.
ORSAK
Det här problemet uppstår vanligtvis på en viss klientdator eller en grupp med klientdatorer. Detta problem kan uppstå för alla klientdatorer endast om inga datorer på företaget har ställts in för tjänsten moln. Icke-webbläsare app autentisering kanske inte fungera korrekt om cloud service-klientinställningarna inte implementerats korrekt. Följande scenarier för klient-datorn kan orsaka problemet:
 • Nätverksanslutningen till molnet-tjänsten är begränsad.
 • Kräva autentisering med lokala brandväggen, proxyservrar eller båda.
 • Förutsättningar för icke-webbläsare app inte är uppfyllda.
 • En gammal version av Microsoft Online Services inloggningsassistenten installeras.
 • Appen än webbläsare är inte inställd för tjänsten moln.
Innan du fortsätter att felsöka det här problemet kan du kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
 • Tangentbordet på klientens dator tangentbordet fungerar som det ska och användarnamnet och lösenordet har angetts korrekt.
 • Icke-webbläsare app autentisering misslyckas inte för samma användare på andra datorer. Om alla datorer har samma problem för samma användarkonto, anger detta sannolikt att problemet är relaterat till användarkontot. Mer information finns i Microsoft Knowledge Base:
  2412085 Du kan inte logga in på Office 365, Azure eller Intune organisatoriska kontot
 • Access-frågor är inte begränsade till federerade användare på klientdatorn. Om bara federerade användare problem tillgång, är det troligen ett problem med konfiguration av SSO. Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  2530713 Logga in på Office 365, Azure eller Intune med enkel inloggning fungerar från vissa enheter
  2535227 En federerad användare uppmanas oväntat ange sitt arbete eller skolan kontoreferenser

  2530569 Felsökning av problem vid installation av enkel inloggning i Office 365, Intune eller Azure
LÖSNING
Om du vill felsöka problemet använder du en eller flera av följande metoder, beroende på den troliga orsaken till problemet.

Lösning 1: Nätverksanslutningen är begränsad

Använd en webbläsare och försök att komma åt http://www.MSN.com. Om du inte kommer åt den här webbplatsen kan du felsöka problem med nätverksanslutningen.
 1. Använd ipconfig och ping verktyg för felsökning av IP-anslutning vid en kommandotolk. Mer information om hur du gör detta finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  169790 Grundläggande TCP/IP-felsökning
 2. I Kommandotolken kör nslookup www.msn.com för att bestämma om Internet servernamn matchning av DNS.
 3. Kontrollera att inställningarna för proxyservern i Internet-alternativ återspeglar lämplig proxyserver, om en proxyserver används i det lokala nätverket.
 4. Om en brandvägg Forefront Threat Management Gateway (TMG) är installerad på gränsen för nätverket och brandväggen kräver klientautentisering, kan du behöva installera och konfigurera Forefront TMG klientprogram på klientenhet för Internet-åtkomst. Kontakta administratören för tjänsten moln.

Lösning 2: Brandvägg eller proxy-servrar kräver ytterligare autentisering

Lös problemet genom att konfigurera ett undantag för URL: er för Office 365 och program från autentiseringsproxy. Om du kör Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2006, skapar du en regel för "Tillåt" som uppfyller följande kriterier:
 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *. microsoftonline.com
 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *.microsoftonline-p.com
 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *. sharepoint.com
 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *. outlook.com
 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: *. lync.com
 • Tillåt utgående anslutningar till följande mål: osub.microsoft.com
 • Portarna 80/443
 • Protokoll, TCP och HTTPS
 • Regeln måste gälla för alla användare.
 • HTTPS/SSL-timeout inställt på 8 timmar

Lösning 3: Förutsättningarna för icke-webbläsare app inte är uppfyllda eller Microsoft Online Services inloggningsassistenten är inaktuellt

Om vissa operativsystem eller program än webbläsare inte uppdateras med lämpliga förutsättningar, kanske de inte tillgång till tjänster som är avsedda. Kontrollera att datorn och program som uppfyller systemkraven för tjänsten moln. Mer information om systemkraven för Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats: Det enklaste sättet att kontrollera om datorn uppdaterats korrekt för Office 365 är att köra verktyget Office 365 Desktop Setup. Om du vill göra det så här:
 1. Bläddra till i en webbläsare https://Portal.Office.com, logga in och klicka sedan på hämtningar i den högra rutan.
 2. Rulla längst ned på sidan. Under 3 ställa in och konfigurera dina Office desktop apps, klickar du på Konfigureraoch sedan bekräfta när du uppmanas att köra verktyget Office 365 Desktop Setup.
Eller du kan hämta och installera de uppdateringar som krävs och paket manuellt från följande Microsoft-webbplats:

Lösning 4: Appen än webbläsare är inte inställd för tjänsten moln

Om profiler inte har skapats för vissa program än webbläsare, kan dessa program inte korrekt tillgång till tjänster som är avsedda. Det enklaste sättet att se till att program har konfigurerats korrekt för Office 365 är att köra verktyget Office 365 Desktop Setup:
 1. Bläddra till i en webbläsare https://Portal.Office.com, logga in och klicka sedan på hämtningar i den högra rutan.
 2. Rulla längst ned på sidan. Under 3 ställa in och konfigurera dina Office desktop apps, klickar du på Konfigureraoch sedan bekräfta när du uppmanas att köra verktyget Office 365 Desktop Setup.
Eller du kan manuellt ställa in profiler för programmet. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:

Lösning 5: Kan inte logga in med hjälp av Office 2016 eller Office 2013 med moderna autentisering på Surface Pro 3

Problemet har åtgärdats i Windows 10 version 1511. Lös problemet genom att installera alla kumulativa uppdateringar för Windows 10 från Windows Update. Eller åtminstone att installera den kumulativa uppdateringen för Windows 10 som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
3105211 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 10 November 2015

Gör följande om du inte kan installera uppdateringen.

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det.Säkerhetskopiera registret för återställningom det uppstår problem.
 1. I Windows 10 i sökrutan i Aktivitetsfältet, Skriv regeditoch tryck sedan på RETUR för att öppna Registereditorn.
 2. Gör något av följande, beroende på vilken version av Office som du använder:
  • Om du har Office 2016 tar du bort följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities
  • Om du har Office 2013 kan du ta bort följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Identities
MER INFORMATION
Mer information om problem med vissa icke-webbläsare program finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
2512032 Felmeddelandet "Det uppstod ett problem som gjorde att delar av en Microsoft Online Services Sign-in Assistant inaktiveras"

2566899 Problem som kan förhindra att program för klienter som konfigureras på rätt sätt efter installation av Office 365 Desktop

2630976 "Åtkomst nekad"-felmeddelande eller användare upprepade gånger uppmanas att ange autentiseringsuppgifter när du försöker ansluta till Office 365 med hjälp av ett omfattande klientprogram
Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Azure Active Directory-forum webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2637629 – senaste granskning 12/28/2016 10:23:00 – revision: 27.0

Microsoft Azure Active Directory, Office 365, Microsoft Intune, CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2637629 KbMtsv
Feedback