Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Suddiga teckensnitt i Mina appar

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2638466
Sammanfattning
När du visar programmet i Windows märker du att vissa eller alla teckensnitt suddiga.
Introduktion
Den här självstudiekursen har utformats för att hjälpa dig att identifiera och åtgärda vanliga problem med suddiga teckensnitt i Windows. Kursen täcker teckensnittsproblem med program som körs i Windows.

Problem med suddiga teckensnitt kan orsakas av kablar som inte är korrekt ansluten, äldre bildskärmar och dålig upplösningen. Följ instruktionerna för att lösa dessa problem.

För de mest exakta steg väljer du ditt operativsystem nedan.

Windows 8

Finjustera ClearType
ClearType-verktyg förbättrar teckensnittens upplösning så att bokstäver på skärmen visas jämna, inte ojämna. Du kan justera teckensnitt för en viss maskinvara. Gör så här om du vill använda finjustera ClearType:
 1. Skriv ClearTypefrån Startskärmenoch knackar eller klickar du på Inställningar.
 2. Tryck eller klicka på Justera ClearType-text. 3. Placera en kontroll i rutan bredvid aktivera ClearTypei fönstret ClearType-justeringsverktyget . Knacka eller klicka på Nästa. 4. Följ instruktionen i ClearType-justeringsverktyget för att slutföra konfigurationen av ClearType.

Mer information om hur du justerar finns ClearType inställningar:
Kontrollera din visningsvinkel
Kontrollera att bildskärmen inte lutar långt uppåt, nedåt eller åt vänster eller höger från där du vanligtvis visa bildskärmen. Den bästa visningsvinkel för bildskärmen är att visa den i 90 graders vinkel.
Kontrollera inställningarna för aktuellt tema
Vissa teman kan orsaka teckensnitt blir suddiga. Till exempel om du använder ett tema med hög kontrast, kan vissa teckensnitt vara svårt att se eftersom bakgrundsfärgen liknar teckenfärgen.

Gör följande om du vill ändra de aktuella inställningarna för tema:
 1. Skriv Ändra tematfrån Startskärmenoch knackar eller klickar du på Inställningar.
 2. Knacka eller klicka på Ändra temat från sökresultaten.


 3. Knacka eller klicka på det tema som du vill ändra om du vill använda på skrivbordet.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra bakgrunden knackar eller klickar du på Skrivbordets bakgrund, markera kryssrutan för den bild som du vill använda, och knacka sedan på eller klicka på Spara ändringar.
  • Om du vill ändra färgen på fönstrets kanter, knackar eller klickar du på färg, klickar du på den färg som du vill använda, justera intensiteten, och knackar eller klickar du på Spara ändringar.
  • Om du vill ändra ljuden för temat knackar eller klickar du på ljud, ändrar ljuden i listan Programhändelser och tryck eller klicka på OK.
  • Om du vill lägga till eller ändra en skärmsläckare, knacka eller klicka på Skärmsläckare, klicka på ett objekt i listan skärmsläckare , ändra några inställningar som du vill ändra och tryck eller klicka på OK.Kontrollera teckenstorleken
Om din aktuella teckenstorleken eller punkter per tum (DPI) är större än 100%, verka text och andra objekt på skärmen suddiga i program som inte har utformats för hög-DPI-visning. Åtgärda problemet genom att ställa in textstorleken till 100% för att se om teckensnittet blir tydligare.

Så här kontrollerar du teckenstorleken:
 1. Från Startskärmenvisas, och knacka sedan på eller klicka på Inställningar.
 2. Knackar eller klickar du på Visa resultat.


 3. Knacka eller klicka på mindre - 100% (standard)och klicka sedan på Verkställ.

 4. Logga ut, logga in igen och öppna Internet Explorer för att se om teckensnittet blir tydligare.
Digitala kablar jämfört med VGA-kablar
Tillverkare nu inkluderar både en analog anslutning och en anslutning för DVI (Digital Visual Interface) på LCD-skärmar. När du ansluter datorn till en LCD-bildskärm med en analog anslutning kan signalen skadas. När du använder en DVI-anslutning sker ingen digital till analog-konvertering och korruption av signalen uppstår inte. LCD-skärm ger en mycket skarpare bild än på en CRT-bildskärm när du använder en DVI-anslutning.
Skärmupplösning
Låg upplösning kan påverka teckensnitt klarhet. Till exempel med en upplösning på 800 x 600 (där bildskärmen stöder högre upplösningar) kan teckensnitt suddiga. Om du ändrar inställningen till en högre upplösning kan det hjälpa teckensnitt får ett tydligare utseende. Det är en god idé att ställa in bildskärmen på sin ursprungliga upplösning – den upplösning som skärmen är konstruerad att visa i baserat på dess storlek. Upplösning som har (rekommenderas) när det är din LCD-skärm, inbyggd upplösning. Detta är vanligtvis den högsta upplösningen på bildskärmen kan stödja. Kontrollera bildskärmsinställningarna i Kontrollpanelen om du vill se bildskärmens upplösning.

Gör så här om du vill kontrollera eller ändra skärmens upplösning:
 1. Skriv från StartskärmenÄndra Bildskärmsinställningar, och klicka sedan på Inställningar.
 2. Knacka eller klicka på Ändra bildskärmsinställningar i sökresultatet.


 3. Från fönstret Skärmupplösning knackar eller klickar du på listrutan bredvid upplösning.


 4. Flytta reglaget till den upplösning som du vill, och knackar eller klickar du på Använd.

 5. Knacka eller klicka på Behåll ändringar att använda den nya upplösningen eller Återgå till gå tillbaka till tidigare upplösning.

  Observera
  när du ställer in bildskärmen på en skärmupplösning som inte stöder skärmen ska gå svart i några sekunder medan bildskärmen återgår till den ursprungliga upplösningen.

Uppgradera din bildskärm
Vissa äldre bildskärmar stöder inte högre skärmupplösningar. Om du använder en bildskärm som stöder endast upplösning på 800 x 600 eller lägre, bör du uppgradera till en bildskärm som stöder högre upplösning. Det finns fördelar och nackdelar för LED, CRT- och LCD-skärmar. CRT-skärmar är mer prisvärd och erbjuda bättre kontrastförhållanden. CRT-skärmar kan enkelt anpassas till olika upplösningar och ge ett bättre färgintervall. LED- och LCD-bildskärmar är i genomsnitt 80% ljusare, förbrukar mindre ström och är tillgängliga i en större mängd storlekar.
Svar forum support
Aktuella diskussioner på det här problemet i svar forum finns på följande Microsoft-webbplats:

Windows 7

Uppdatera teckensnitten
Du kan uppdatera vissa teckensnitt för att förbättra hur de ser ut när den visas i en liten teckenstorlek (8 till 10 - punkters storlek).Mer information om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2545698 Text i vissa grundläggande teckensnitt visas suddiga i Internet Explorer 9 på en dator som kör Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
Finjustera ClearType
ClearType-verktyg förbättrar teckensnittens upplösning så att bokstäver på skärmen visas jämna, inte ojämna. Du kan justera teckensnitt för en viss maskinvara.

Om du använder Windows 7, kan du justera ClearType inställningar genom att använda ClearType-verktyg på Kontrollpanelen under Visa. Om du har Windows Vista kan du använda den online-tuner. Online-tuner måste användas med Internet Explorer, eftersom den är beroende av en ActiveX-kontroll.

Mer information om hur du justerar finns ClearType inställningar:
Justera gammainställningar för bildskärmen
Kalibrera bildskärmen hjälper till att se till att färgerna visas korrekt på skärmen. Kontrollera att gamma är korrekt för din bildskärm genom att köra verktyget bildskärmsfärg i Windows.

Så här kör du verktyget färgkalibrering av bildskärm:
 1. Klicka på Start, Skriv visas i rutan Sök och klicka på Visa.
 2. I den vänstra rutan klickar du på kalibrera färgoch följ instruktionerna för att kalibrera bildskärmen.

  Obs!
  Många tillverkare av grafikkort kan också innehålla ett litet program som kallas ett kontrollpanelstillägg med sina grafikdrivrutiner, som kan användas för att justera gamma och andra bildskärmsinställningar. Mer information finns i maskinvarutillverkaren eller i dokumentationen som medföljde datorn.
Kontrollera din visningsvinkel
Kontrollera att bildskärmen inte lutar långt uppåt, nedåt eller åt vänster eller höger från där du vanligtvis visa bildskärmen. Den bästa visningsvinkel för bildskärmen är att visa den i 90 graders vinkel.
Kontrollera inställningarna för aktuellt tema
Vissa teman kan orsaka teckensnitt blir suddiga. Till exempel om du använder ett tema med hög kontrast, kan vissa teckensnitt vara svårt att se eftersom bakgrundsfärgen liknar teckenfärgen.

Gör följande om du vill ändra de aktuella inställningarna för tema:
 1. Klicka på Start, Skriv anpassning i sökrutan och klicka sedan på anpassning.
 2. Klicka på temat du vill ändra om du vill använda på skrivbordet.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra bakgrunden klickar du på Skrivbordets bakgrund, markera kryssrutan för den bild som du vill använda och klicka sedan på Spara ändringar.
  • Om du vill ändra färg på fönsterkanterna Klicka på Fönsterfärg, klicka på den färg som du vill använda, justera intensiteten och klicka sedan på Spara ändringar.
  • Att ändra ljuden för temat och klicka på ljud, ändrar ljuden i listan Programhändelser .
  • Om du vill lägga till eller ändra en skärmsläckare klickar du på Skärmsläckare, klicka på ett objekt i listan skärmsläckare , ändra inställningar som du vill ändra och klicka sedan på OK.

Kontrollera teckenstorleken
Om din aktuella teckenstorleken eller punkter per tum (DPI) är större än 100%, verka text och andra objekt på skärmen suddiga i program som inte har utformats för hög-DPI-visning. Åtgärda problemet genom att ställa in textstorleken till 100% för att se om teckensnittet blir tydligare.

Så här kontrollerar du teckenstorleken:
 1. Klicka på Start, Skriv visas i rutan Sök och klicka på Visa.
 2. Klicka på mindre - 100% (standard)och klicka sedan på Verkställ.

 3. Logga ut, logga in igen och öppna Internet Explorer för att se om teckensnittet blir tydligare.
Digitala kablar jämfört med VGA-kablar
Tillverkare nu inkluderar både en analog anslutning och en anslutning för DVI (Digital Visual Interface) på LCD-skärmar. När du ansluter datorn till en LCD-bildskärm med en analog anslutning kan signalen skadas. När du använder en DVI-anslutning sker ingen digital till analog-konvertering och korruption av signalen uppstår inte. LCD-skärm ger en mycket skarpare bild än på en CRT-bildskärm när du använder en DVI-anslutning.
Skärmupplösning
Låg upplösning kan påverka teckensnitt klarhet. Till exempel med en upplösning på 800 x 600 (där bildskärmen stöder högre upplösningar) kan teckensnitt suddiga. Om du ändrar inställningen till en högre upplösning kan det hjälpa teckensnitt får ett tydligare utseende. Det är en god idé att ställa in bildskärmen på sin ursprungliga upplösning – den upplösning som skärmen är konstruerad att visa i baserat på dess storlek. Upplösning som har (rekommenderas) när det är din LCD-skärm, inbyggd upplösning. Detta är vanligtvis den högsta upplösningen på bildskärmen kan stödja. Kontrollera bildskärmsinställningarna i Kontrollpanelen om du vill se bildskärmens upplösning.

Gör så här om du vill kontrollera eller ändra skärmens upplösning:
 1. Klicka på Start, Skriv visas i rutan Sök och klicka på Visa.
 2. Klicka på Ändra bildskärmsinställningar.

 3. Klicka på listrutan bredvid upplösning.

 4. Flytta reglaget till den upplösning du vill använda och klicka sedan på Verkställ.

 5. Klicka på Behåll ändringar om du vill använda den nya upplösningen, eller Återgå till gå tillbaka till tidigare upplösning.

  Observera
  när du ställer in bildskärmen på en skärmupplösning som inte stöder skärmen ska gå svart i några sekunder medan bildskärmen återgår till den ursprungliga upplösningen.

Uppgradera din bildskärm
Vissa äldre bildskärmar stöder inte högre skärmupplösningar. Om du använder en bildskärm som stöder endast upplösning på 800 x 600 eller lägre, bör du uppgradera till en bildskärm som stöder högre upplösning. Det finns fördelar och nackdelar för LED, CRT- och LCD-skärmar. CRT-skärmar är mer prisvärd och erbjuda bättre kontrastförhållanden. CRT-skärmar kan enkelt anpassas till olika upplösningar och ge ett bättre färgintervall. LED- och LCD-bildskärmar är i genomsnitt 80% ljusare, förbrukar mindre ström och är tillgängliga i en större mängd storlekar.
Svar forum support
Aktuella diskussioner på det här problemet i svar forum finns på följande Microsoft-webbplats:Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2638466 – senaste granskning 09/23/2013 14:20:00 – revision: 1.3

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Microsoft Office 365, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010

 • kbsmbportal kbmt KB2638466 KbMtsv
Feedback