Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hantera läcka i Svchost.exe när WMI-frågan utlöses med hjälp av klassen Win32_PowerSettingCapabilities i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2639077
Symptom
Anta att en fråga i Windows Management Instrumentation (WMI) körs för att avgöra energiinställningar på en dator som kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. Frågan utlöses med hjälp av klassen Win32_PowerSettingCapabilities . I det här fallet behandla antal referenser i en Svchost.exe som är värd för power service ökar. När antal referenser når det maximala antalet handtag som kan ha en process, dessutom öppna referenser till objekt inga tjänster som delar den här processen.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom referenser till power princip registernycklar som öppnats av power service (Umpo.dll) inte är stängda på rätt sätt. Detta medför en referensläcka.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret för att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och Windows 7" avsnitt. MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Umpo.dll6.1.7601.18331119,29603-Dec-201308:15x 86
Umpo.dll6.1.7601.22529119,29603-Dec-201308:10x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Umpo.dll6.1.7601.18331163,32803-Dec-201308:44x 64
Umpo.dll6.1.7601.22529164,86403-Dec-201308:44x 64
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Umpo.dll6.1.7601.18331289,79203-Dec-201307:43IA-64
Umpo.dll6.1.7601.22529290,30403-Dec-201307:54IA-64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om klassen Win32_PowerSettingCapabilities finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Följande är ett exempelskript för PowerShell som frågar energiinställningar och återger det här problemet:
$PowerPlan=Get-WmiObject -namespace "root\cimv2\power" -class Win32_PowerPlan | where {$_.IsActive}do{   $PowerSettings = $PowerPlan.GetRelated("win32_PowerSettingDataIndex") | foreach {   $powersettingindex = $_;   $PowerSettingIndex.GetRelated("Win32_PowerSetting") | select @{Label="Power Setting";Expression={$_.instanceid<AngularNoBind>}}</AngularNoBind>,                                 @{Label="AC/DC";Expression={$powersettingindex.instanceid.split("\")[2]<AngularNoBind>}}</AngularNoBind>,                                 @{Label="Summary";Expression={$_.ElementName<AngularNoBind>}}</AngularNoBind>,                                 @{Label="Description";Expression={$_.description<AngularNoBind>}}</AngularNoBind>,                                 @{Label="Value";Expression={$powersettingindex.settingindexvalue<AngularNoBind>}}</AngularNoBind>   } $PowerSettings | ft "AC/DC",Summary,Value -autosize} while(1)

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnX86_008fb7c6b6df6436d32d3a2377f20f97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_6f1df10dae299b39.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek708
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)19:55
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_9cccb1a494a7bc69c2807770af31a6bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_bcc0d78d92c52a89.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek708
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)19:55
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_5ff935abaac87727.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,950
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)09:00
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_6095a698c3d6c2df.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,950
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)08:45
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_7ac3ed40b29a2b670cd4d9aa663960df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_2f04bbb872c318c6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,066
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)19:56
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_7f239f99698ec98dd70fcd5d2ffa8c3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_6824b4a99ed941e5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,066
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)19:56
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_90f5424f5bfe0ac12381dd1de0ab7504_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_6986c57305348db8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek712
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)19:56
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_a015a8b007f662681f05d770cb3e3b53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_cb193c2a1ef42a2b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek712
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)19:56
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_bc17d12f6325e85d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,954
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)09:14
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_bcb4421c7c343415.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,954
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)09:37
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_c66c7b819786aa58.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,100
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)08:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_c708ec6eb094f610.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,100
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)08:23
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnIa64_d9a1294cf6e77e6198e7acc0a625c034_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_eef9421800b63a0e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,064
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)19:55
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_ff48867798c09c878158347a6095e4ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_019f1c1cb4ac9f5d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,064
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)19:55
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_5ffad9a1aac68023.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,952
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)08:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_60974a8ec3d4cbdb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek15,952
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)08:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18331_none_c66c7b819786aa58.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,100
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)08:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnWow64_microsoft-windows-usermodepowerservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_c708ec6eb094f610.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek12,100
Datum (UTC)03-Dec-2013
Tid (UTC)08:23
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2639077 – senaste granskning 01/18/2014 14:31:00 – revision: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2639077 KbMtsv
Feedback