Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Tjänsten Windows Installer kunde inte nås" felmeddelande när du försöker installera ett program i Windows 7 eller Windows Vista

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2642495
Symptom
När du försöker installera ett program i Windows 7 eller Windows Vista visas följande felmeddelande:

"Tjänsten Windows Installer kunde inte nås. Detta kan inträffa om Windows Installer inte installerats korrekt. Kontakta supportpersonal för hjälp."

Lösning
Toresolve det här problemet med metod 1. Om metod 1 inte löser problemet kan du använda nästa metod som visas tills du har löst problemet.

Metod 1: återställa Windows Installer Service-inställningar i registretViktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Toreset tjänsten Windows Installer-inställningar i registret, skapa en registerfil med hjälp av anteckningar. Kör filen om du vill uppdatera nyckeln.

Gör så här:

 1. Klicka på Startoch Skriv Anteckningar i rutan Sök .
 2. Klicka på Notepad.exeunder rubrikenprogram .
 3. Kopiera följande text och klistra in den i ett anteckningsblock:

  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver]"DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-27""ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\ 00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00"Description"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-32""ObjectName"="LocalSystem""ErrorControl"=dword:00000001"Start"=dword:00000003"Type"=dword:00000010"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00"ServiceSidType"=dword:00000001"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,\ 00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,\ 74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,\ 00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,\ 6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\ 00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,\ 73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,\ 00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,\ 65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,\ 00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\ 00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,\ 00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,\ 69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\ 00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,\ 66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,\ 00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,\ 6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,\ 00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,\ 72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\ 00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,\ 47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\ 00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\ 72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\ 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,\ 73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\ 00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,\ 51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\ 00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,\ 50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,\ 00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,\ 50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,\ 00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,\ 76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00"FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\ 00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver\Enum]"0"="Root\\LEGACY_MSISERVER\\0000""Count"=dword:00000001"NextInstance"=dword:00000001
 4. Klicka påArkiv, klickar du på Spara somoch sedan ett namn på filen Msirepair.reg.
 5. I den Filformat Klicka på alla filer (*. *).
 6. I rutan Spara i klickar du på skrivbordetoch klicka sedan på Spara.
 7. Klicka på Avslutaom du vill stänga anteckningar på Arkiv -menyn.
 8. Höger clickMsirepair.reg Onthe skrivbordet och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller bekräfta, skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 9. Klicka på Ja när du uppmanas att installera registernycklarna.
 10. Starta om installationen för det program som du vill installera.

Metod 2: Starta tjänsten Windows Installer

Gör så här om du vill starta tjänsten Windows Installer:
 1. Klicka på Startoch Skriv CMDSök bland program och files dialogrutan.
 2. Högerklicka på cmd.exeoch välj Kör som administratör.
 3. Typ net start MSIServer, och tryck sedan påRETUR.
 4. Starta om installationen för det program som du vill installera.
Tocheck som Windows Installer-tjänsten körs så här:
 1. Klicka på Start, Skriv Services.msc i rutan Sök och sedan på tjänster under rubriken program .
 2. Högerklicka på Windows Installeri rutantjänster (lokala) och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Kontrollera att värdet är inställt på Manuelli listrutanStartmetod .
 4. Tjänsten Windows Installer körs om denService status: postenär inställd på Kör.

Metod 3: Avinstallera alla tidigare versioner av programmet som du vill installera

Ifan tidigare version av programmet som du vill installera redan är installerad på datorn, så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Avinstallera ett Program under program.
 2. Markera programmet i listan som du vill installera.
 3. Klicka påAvinstallera (eller Avinstallera/ändra i Windows Vista) och följ sedan instruktionerna eller uppmaningar att avinstallera programmet.
 4. Starta om datorn.
 5. Starta om installationen för det program som du vill installera.Mer Information
Det här problemet occurswhen en eller flera av följande villkor är uppfyllda:

 • Du kan installera eller ta bort ett program som använder Microsoft Installer Service innan du försöker installera programmet på datorn.
 • Windows Installer-tjänsten körs inte.
 • Registerinställningarna för Windows Installer är skadade orconfigured felaktigt.

Mer information om problemet i Windows XP och Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

315346 Felmeddelande när du försöker lägga till eller ta bort ett program på en dator som kör Windows XP eller Windows Server 2003: "Det gick inte att öppna tjänsten Windows Installer"


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2642495 – senaste granskning 08/06/2016 02:13:00 – revision: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbcip kbmt KB2642495 KbMtsv
Feedback