Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ta bort automapping för en delad postlåda i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2646504
Är du osäker på vilken version av Office 365 du använder? Gå till följande Microsoft-webbplats:
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs hur du tar bort automapping för delade postlådor i Microsoft Outlook för Microsoft Office 365.

I Microsoft Outlook 2010 och Microsoft Office Outlook 2007 kopplar automatisk upptäckt automatiskt till alla postlådor som en användare har fullständig behörighet. Automatisk upptäckt laddas automatiskt alla postlådor som användaren har fullständig behörighet i följande scenarier:
 • En administratör tilldelar Fullständig behörighet för en användare att komma åt en annan användares postlåda.
 • Användaren har fullständig behörighet till en delad postlåda.
Om användaren har många brevlådor som han eller hon har full tillgång till, kan detta orsaka prestandaproblem när du startar Outlook. Till exempel i vissa organisationer kan har administratörer fullständig åtkomst till alla användares postlådor i organisationen. Om så är fallet försöker Outlook öppnar alla postlådor i organisationen.
PROCEDUREN
Använda Windows PowerShell för att ta bort fullständig behörighet från användaren för postlådan om du vill inaktivera automapping och sedan lägga tillbaka fullständig behörighet för användaren. När du lägger tillbaka fullständig åtkomstbehörighet till användaren som använder den AutoMapping: $false parameter.

Gör så här:
 1. Ansluta till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Ta bort fullständig åtkomstbehörighet till användaren från postlådan. Detta tar bort automapping. I Kommandotolken skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  Remove-MailboxPermission -Identity <Mailbox ID1> -User <Mailbox ID2> -AccessRights FullAccess
  Obs! I det här kommandot <Mailbox id1="">representerar den postlåda som användaren har behörighet och <Mailbox id="" 2="">är postlåda för användaren som du vill ta bort fullständig behörighet.

  Till exempel ta bort fullständig behörighet för en administratör från John Smith's mailbox, använder du följande kommando:</Mailbox></Mailbox>
  Remove-MailboxPermission -Identity johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -User admin@contoso.onmicrosoft.com -AccessRights FullAccess
  När du kör det här kommandot kan uppmanas du att bekräfta åtgärden:
  Bekräfta
  Är du säker på att du vill utföra den här åtgärden?
  Ta bort postlådan behörigheten "johnsmith@contoso.onmicrosoft.com" för användaren "admin@contoso.onmicrosoft.com"med behörighet 'FullAccess' ".
  [J] Ja [A] Ja till alla [N] nr [L] Nej till alla [?] Hjälp (standard är "Y"): y
 3. Bevilja fullständig behörighet till användare för postlådan, men inte aktivera automapping. I Kommandotolken skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  Add-MailboxPermission -Identity <Mailbox ID1> -User <Mailbox ID2>-AccessRights FullAccess -AutoMapping:$false
  Obs! I det här kommandot <Mailbox id="" 1="">representerar den postlåda som användaren har behörighet och <Mailbox id="" 2="">är postlådan för den användare som du vill lägga till fullständig behörighet.

  Till exempel att lägga till fullständig behörighet för en administratör att John Smith's mailbox skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:</Mailbox></Mailbox>
  Add-MailboxPermission -Identity johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -User admin@contoso.onmicrosoft.com -AccessRights FullAccess -AutoMapping:$false
  När du kör det här kommandot visas följande utdata.
  IdentitetAnvändareÅtkomstbehörigheterIsInheritedNeka
  Johan Svensson<Domain>\<UserName></UserName></Domain>Fullständig åtkomstFALSKTFALSKT
MER INFORMATION
Mer information finns på följande Microsoft TechNet-artikel:

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2646504 – senaste granskning 01/10/2014 01:14:00 – revision: 11.0

Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade), Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2646504 KbMtsv
Feedback
guageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎
>