Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Dubbla eller ogiltigt attribut hindrar katalogsynkronisering i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2647098
PROBLEMET
I Microsoft Office 365 får administratör följande e-postmeddelande varning när directory-synkroniseringen är klar:
Ämne: Directory synkronisering felrapport
Felrapport i e-postmeddelandet kan innehålla en eller flera av följande felmeddelanden:
 • Ett synkroniserat objekt med samma proxyadress finns redan i Microsoft Online Services-katalogen.
 • Det gick inte att uppdatera det här objektet eftersom användar-ID inte finns.
 • Det gick inte att uppdatera det här objektet i Microsoft Online Services eftersom följande attribut som associeras med det här objektet har värden som redan kan vara kopplad till ett annat objekt i den lokala katalogen.
 • Det gick inte att uppdatera det här objektet eftersom följande attribut som associeras med det här objektet har värden som redan kan vara kopplad till ett annat objekt i din lokala katalogtjänster: [UserPrincipalName John@contoso.com;]. Korrigera eller ta bort duplicerade värden i den lokala katalogen.
 • Det gick inte att uppdatera det här objektet eftersom följande attribut som associeras med det här objektet har värden som redan kan vara kopplad till ett annat objekt i din lokala katalogtjänster: [ProxyAddresses SMTP:John@contoso.com;]. Korrigera eller ta bort duplicerade värden i den lokala katalogen.
Om du använder tjänsten för synkronisering av Azure Active Directory (Anslut) Dessutom loggas en händelse-ID 6941 som innehåller något av följande felmeddelanden i programloggen i Loggboken:
 • Händelse-ID: 6941
  Logga namn: program
  Källa: ADSync
  Nivå: fel
  Detaljer:
  ECMA2 MA export kör orsakade ett fel.

  Fel namn: AttributeValueMustBeUnique
  Felinformation: Det gick inte att uppdatera det här objektet eftersom följande attribut som associeras med det här objektet har värden som redan kan vara kopplad till ett annat objekt i din lokala katalogtjänster: [UserPrincipalName John@contoso.com;]. Korrigera eller ta bort duplicerade värden i den lokala katalogen. Se http://support.microsoft.com/kb/2647098 för mer information om hur du identifierar objekt med dubbla attributvärden.
 • Händelse-ID: 6941
  Logga namn: program
  Källa: ADSync
  Nivå: fel
  Detaljer:
  ECMA2 MA export kör orsakade ett fel.

  Fel namn: InvalidSoftMatch
  Felinformation: Det gick inte att uppdatera det här objektet eftersom följande attribut som associeras med det här objektet har värden som redan kan vara kopplad till ett annat objekt i din lokala katalogtjänster: [ProxyAddresses SMTP:John@contoso.com;]. Korrigera eller ta bort duplicerade värden i den lokala katalogen.
ORSAK
Det här problemet kan uppstå om användarobjekt i Active Directory DS (AD DS)-schemat på plats har dubblett eller ogiltiga alias, och om dessa användarobjekt inte synkroniseras från AD DS-schemat till Office 365 korrekt under katalogsynkronisering.

Alla alias värden i Office 365 måste vara unika för en viss organisation. Även om du har flera unika suffix efter den snabel-a (@) i adressen Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) alla alias värden måste vara unika.

I en lokal miljö kan du använda alias värden som är samma som de är unika utifrån suffix efter den snabel-a (@) i SMTP-adress.

Om du skapar objekt som har samma alias värden i molnet för Office 365, så att alias som är unikt, har ett alias ett unikt nummer till den. (Till exempel om dubbla alias-värdena är "Albert", en av dem blir "Albert2" automatiskt. Om "Albert2" används redan, blir alias "Albert3" och så vidare.) Men om objekt som har samma alias värden skapas i en lokal AD DS ett objekt kollision uppstår när katalogsynkronisering körs och objekt synkroniseringen misslyckas.
LÖSNING
Bestämma duplicerade värden och värden som står i konflikt med andra AD DS-objekt för att lösa problemet. Använd någon av följande metoder om du vill göra detta.

Metod 1: Använd verktyget IdFix DirSync fel hjälpåtgärder

Verktyget IdFix DirSync fel justering för att identifiera dubbletter eller ogiltigt attribut. Lös dubbletter attribut med hjälp av verktyget IdFix finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2857385 "Dubblett" visas i fel kolumn för två eller flera objekt när du har kört verktyget IdFix
Mer information om verktyget IdFix, gå till IdFix DirSync fel reparation verktyg.

Metod 2: Koppla en befintlig lokal användare till en Azure AD-användare

Om du vill göra detta finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2641663 Hur du använder SMTP-matchning för att matcha lokala användarkonton till Office 365 användarkonton för katalogsynkronisering

Metod 3: Ta reda på attributet konflikter som orsakas av objekt som inte skapats i Azure AD genom katalogsynkronisering

Ta reda på attributet konflikter som orsakas av user-objekt som har skapats med hjälp av Office 365-hanteringsverktyg (och som inte skapats i Azure AD genom katalogsynkronisering) så här:
 1. Bestämma unika attribut för lokalerna användarkontot i AD DS. Gör detta på en dator som har Windows supportverktyg, så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Ldp.exe, och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på anslutning, klickar du på Anslut, Skriv namnet på en AD DS-domänkontrollant och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på anslutningenoch klicka på Bind.
  4. Klicka på Visa, Trädvyn, Välj AD DS-domän i denBas-DN nedrullningsbara listan och klicka sedan på OK.
  5. Leta upp i navigeringsfönstret och dubbelklicka sedan på det objekt som inte synkroniseras korrekt. I informationsfönstret till höger i fönstret visas alla objektattribut. Följande exempel visar objektattributen:

   Skärmbild av objekt som inte synkroniseras korrekt med alla objektattribut
  6. Registrera värdena för den userPrincipalName attribut och varje SMTP-adress i det Flervärden är proxyAddresses attribut. Du behöver dessa värden senare.
   AttributnamnExempelKommentarer
   proxyAddressesproxyAddresses (3): x 500: / o = Exchange/ou = administratörsgrupp för Exchange (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = Recipients/cn = 1ae75fca0d3a4303802cea9ca50fcd4f-7628376; SMTP:7628376@Service.contoso.com; SMTP:7628376@contoso.com;
   • Det nummer som visas inom parentes bredvid etiketten attribut anger värden för proxy-adress i flervärdesattribut.
   • Varje värde för olika proxy-adress anges med ett semikolon (;).
   • Det primära SMTP-proxy adressvärdet anges med versaler "SMTP:"
   userPrincipalName7628376@contoso.com
   Obs! Ldp.exe ingår i Windows Server 2008 och Windows Server 2003 Support Tools. Supportverktyg för Windows Server 2003 ingår i installationsmediet för Windows Server 2003. Eller om du vill hämta verktyget går du till följande Microsoft-webbplats:
 2. Ansluta till Office 365 med Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Alla program, Windows Azure Active Directoryoch klicka sedan på Windows Azure Active Directory modulen för Windows PowerShell.
  2. Skriv följande kommandon i den ordning som de presenteras i och tryck på RETUR efter varje kommando:
   • $cred = get-credential
    Obs! När du uppmanas ange dina autentiseringsuppgifter för Office 365-administratör.
   • Connect-MSOLService –credential $cred
   Lämna fönstret öppet. Du måste använda den i nästa steg.
 3. Kontrollera om det finns en dubblett userPrincipalName attribut i Office 365.

  Skriv följande kommandon i den ordning som de presenteras i och tryck på RETUR efter varje kommando i konsolen anslutningen som du öppnade i steg 2:
  • $userUPN = "<search UPN>"
   Obs! I det här kommandot är platshållaren för"<search upn="">"</search> representerar den UserPrincipalName attribut du antecknade i steg 1f.
  • get-MSOLUser –UserPrincipalName $userUPN | where {$_.LastDirSyncTime -eq $null}
  Lämna fönstret öppet. Du kan använda det igen i nästa steg.
 4. Sök efter dubbletter proxyAddresses attribut. Skriv följande kommandon i den ordning som de presenteras i och tryck på RETUR efter varje kommando i konsolen anslutningen som du öppnade i steg 2:
  • $SessionExO = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Cred -Authentication Basic - AllowRedirection
  • Import-PSSession $sessionExO -prefix:Cloud
 5. För varje proxy-adresspost du antecknade i steg 1f, skriver du följande kommandon i den ordning som de presenteras i och tryck på RETUR efter varje kommando:
  • $proxyAddress = "<search proxyAddress>"

   Obs! I det här kommandot är platshållaren för"<search proxyaddress="">"</search> representerar värdet på en proxyAddresses attribut du antecknade i steg 1f.
  • get-mailbox | where {[string] $str = ($_.EmailAddresses); $str.tolower().Contains($proxyAddress.tolower()) -eq $true} | foreach {get-MSOLUser -UserPrincipalName $_.MicrosoftOnlineServicesID | where {($_.LastDirSyncTime -eq $null)<AngularNoBind>}}</AngularNoBind>
User-objekt som inte skapats med katalogsynkronisering och som har ett attribut som är i konflikt med objekt som inte synkroniseras korrekt representerar objekten som returneras när du kör kommandona i steg 3 och 4.

När du har fastställt i konflikt eller ogiltiga attributvärden felsökning genom att följa instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2643629 Ett eller flera objekt som inte synkroniseras när du använder verktyget Azure Active Directory-synkronisering
MER INFORMATION
Windows PowerShell-kommandon i den här artikeln kräver Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Mer information om Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell finns på följande Microsoft-webbplats:
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2647098 – senaste granskning 02/24/2015 10:13:00 – revision: 23.0

Microsoft Office 365, Microsoft Azure Active Directory, Office 365 Identity Management

 • o365 o365a o365022013 o365e kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2647098 KbMtsv
Feedback
amp;t=">amp;t=">