Microsoft Outlook för Mac-kompatibilitet med Apple iCloud

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2648915
Sammanfattning
Denna articlecontains information om kompatibilitet för Microsoft Outlook för Mac och Apple iCloud.

Outlook för Mac inte stöder Apple iCloud kalendern (CalDAV) och kontaktsynkronisering (CardDAV).

Outlook för Mac stöder iCloud Mail. Stegvisa instruktioner för hur du konfigurerar din iCloud-e-postkonto i Outlook för Mac går du till avsnittet "Mer Information" i denna artikel.
Mer Information
Gör följande om du vill konfigurera din Apple iCloud e-postkonto i Microsoft Outlook för Mac:
 1. Starta Outlook för Mac.
 2. Klicka på kontonVerktyg -menyn.
 3. Klicka på tecknet plus(+) i det nedre vänstra hörnet och väljAndra e-post.
 4. Ange din E-postadress och lösenordoch klicka sedan på Lägg till konto.
  Obs: det nya kontot visas i den vänstra rutan i dialogrutankonton. Serverinformationen anges automatiskt. Om så inte är fallet, Följ de återstående stegen om du vill ange informationen manuellt.

 5. Ange något av följande i rutan inkommande server :
  • att IMAP.Mail.ME.com (för me.com e-postadresser)
  • att Mail.Mac.com (för mac.com e-postadresser)
  • att IMAP.Mail.ME.com (för icloud.com e-postadresser)
 6. Klicka på Använd SSL för anslutning (rekommenderas) i rutan inkommande server .
 7. Ange något av följande i rutan Utgående server :
  • att SMTP.Mail.ME.com (för me.com e-postadresser)
  • att SMTP.Mac.com (för mac.com e-postadresser)
  • att SMTP.Mail.ME.com (för icloud.com e-postadresser)
 8. Markera kryssrutan Använd SSL för anslutning (rekommenderas) i rutan server för utgående .
 9. Markera Åsidosätt standardport under rutan Utgående server och sedan ange 587 i textrutan utgående server port.
  Skärmbild för steg 9
När du har angett serverinformationen om inkommande och utgående kan Outlook för Mac willstarttoreceive e-postmeddelanden.

Obs: du kan klicka på Avancerat om du vill ange ytterligare inställningar, till exempel att lämna en kopia av varje meddelande på servern.
kontakter i Outlook mac apple icloud kalendern e-postmeddelanden

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2648915 – senaste granskning 11/23/2015 18:07:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2016 for Mac

 • kbmt KB2648915 KbMtsv
Feedback