Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Du kan inte importera en Outlook för Mac .olm filen till Outlook för Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2649169
Sammanfattning
Föreställ dig följande:

Du försöker överföra data från Microsoft Outlook 2016 för Mac eller Outlook för Mac 2011 som e-post och kontakter i Microsoft Outlook för Windows. Detta gör försöker du importera filen .olm som har exporterats från Outlook för Mac. Dock visas följande felmeddelande i Outlook för Windows:

Filen <path></path>.olm är inte en Outlook-datafil (.pst).

Mer Information
Microsoft Outlook för Windows stöder inte .olm datafiler. Det finns flera metoder som du kan använda för att överföra data från Outlook för Mac till en Windows-baserad Outlook-klienten. Dessa metoder kräver att du använder Microsoft Exchange Server.

Synkronisera data med Microsoft Exchange Server
Om informationen är tillgänglig i en postlåda på en Exchange Server-klienten för Outlook för Windows kan komma åt data. Detta gör ansluter Windows-klienten till Exchange Server genom att använda cachelagrat Exchange-läge eller Online-läge.

Exportera data från Microsoft Exchange till en Outlook-datafil (.pst)
Använd cmdlet Export-postlåda skal från Microsoft Exchange PowerShell exportera postlåda data till en Outlook-datafil (.pst). Mer information om shell-cmdlet Export-postlåda finns på följande Microsoft-webbplatser:

Exportera Data för postlåda
Exportera och importera postlådor till PST

Obs! Microsoft har för närvarande inte ett verktyg för att konvertera en .olm-fil till en PST-fil.
.olm, .pst, outlook 2016 för Mac, Outlook för Mac 2011, importera, kontakter, e-post, lokala Data på datorn

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2649169 – senaste granskning 08/11/2015 10:07:00 – revision: 2.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook för Mac för Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • kbsurveynew kbmt KB2649169 KbMtsv
Feedback
mcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎
t>