Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Publisher sparas som PDF-filer visas inte som förväntat

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2661393
Symptom
När du sparar en Publisher-fil som en PDF-fil, filens utseende skiljer sig från originalet. Filen händer något av följande inträffa:
 • Utdata visas i fel ordning
 • Utdata kan vara ofullständig
 • Ett visst teckensnitt används inte som förväntat
 • PDF-filen får inte innehålla rätt färger

Orsak
Detta problem kan uppstå om någon av följande orsaker:

 • Spara inte filen med optimerade Utdataalternativ
 • Standardskrivare är en svart & vit, inte-färgskrivare
 • Du använder en tredje parts PDF writer

Lösning
Lös problemet genom att använda en eller flera av följande metoder som börjar med metod 1. Om problemet kvarstår kan du försöka med metod 2 och prova igen. Fortsätt med listan över metoder tills problemet är löst.

Metod 1: Använd Spara som PDF-alternativ i Publisher

När du använder Publisher 2010 behöver du inte använda en tredje parts "Spara som PDF"-tillägg. I stället gör så här om du vill använda en inbyggd funktion i Publisher:
 1. Klicka på fliken Arkiv .
 2. Klicka på Spara som.
 3. Ange ett namn för filen i rutan filnamn om du inte redan har.
 4. Klicka på PDF (*.pdf)i listan Filformat .

  Valfria åtgärder för att anpassa PDF-utdata: steg 4-8 är valfria steg som används för att anpassa PDF-utdata
 5. Klicka på Alternativvid Optimera för.
 6. Klicka på optimering i listan Ange hur den här publikationen skrivs ut eller distribueras som motsvarar behoven för publikationen i dialogrutan Publiceringsalternativ . Om du vill skriva ut PDF-filen för korrektur och kvaliteten på utskriften är viktigare än filstorleken klickar du utskrifter av hög kvalitet.
 7. Klicka på OK.
 8. Markera kryssrutan Öppna fil efter publicering i dialogrutan Publicera som PDF om du vill öppna filen i Adobe Reader direkt efter att du sparar den.
 9. Klicka på Spara.

Metod 2: Ändra standardskrivare

Om teckensnitten på skärmen är i färg och PDF-utdata är svart är standardskrivare används svart & vitt & inte färg. Klicka på länken nedan om du vill veta hur du ändrar standardskrivare i Windows 7:

Byta standardskrivare

Metod 3: Försök med ett annat teckensnitt

Om ett visst teckensnitt inte ser samma i PDF-filen som det gör på skärmen, kan du försöka använda ett annat teckensnitt som Arial eller Times New Roman. Mer information om teckensnitt, referera till den här länken:

http://www.microsoft.com/Typography/AboutFontsOverview.mspx


Metod 4: Installera en nyare version av Adobe Reader från Adobes webbplats

Om du använder en äldre version av Adobe Reader kan du installera en nyare version från Adobe-webbplatsen:

Hämta nya och tidigare versioner av Adobe Reader

Mer Information
Läs artikeln för följande Office-webbplats för mer information om detta ämne:

Spara som PDF
Filer som sparas som PDF-fil inte visas Spara som förväntat, som pdf

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2661393 – senaste granskning 05/28/2014 10:36:00 – revision: 1.0

Microsoft Publisher 2010

 • consumeroff2010track kbmt KB2661393 KbMtsv
Feedback
>