Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Förminska i Word 2010 och Word 2013

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2664217
Om du är kund småföretag att hitta ytterligare felsökning och utbildningsresurser på den Stöd för småföretag webbplats.
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs hur du återfinner förminska anpassa alternativ i Microsoft Word 2010 och tack Word 2013. I Word 2010 kallas förminska Krymp en sida.

När du skriver ett dokument i Word 2010 och dokumentet är ett par rader som är för lång för att få plats på en sida, kan du använda alternativet förminska den (förminska en sida) för att snabbt minska dokumentet till en sida. Förminska minskar teckenstorleken i dokumentet till den punkt som där dokumentet passar på en sida mindre än vad som skulle användas.

Förminska kommandot är tillgängligt i Word 2002, 2003 och 2007. I Word 2010 är alternativet inte tillgängligt i menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst. Du kan anpassa menyfliksområdet och lägga till kommandot Förminska en sida till en ny eller befintlig grupp.
Mer Information

Metod 1

Lägga till kommandot Förminska en sida att anpassa menyfliksområdet i Word 2010 och Word 2013. Detta gör du så här:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på fliken Arkiv , klicka på Alternativoch klicka sedan på Anpassa menyfliksområdet.
 3. Markera Alla kommandoni listan Välj kommandon från .

 4. Bläddra igenom listan tills du kommer Förminska en sidaoch klicka sedan på den.

 5. Under Anpassa menyfliksområdet, klickar du på anpassad grupp där du vill lägga till kommandot Förminska en sida .
  Du bör vara medveten om att kommandot bara ska läggas till anpassade grupper. Om du vill lägga till en egen grupp, klickar du på fliken där du vill att gruppen ska visas och klicka sedan på Ny grupp.


 6. Om du vill lägga till den nya gruppen till en ny flik klickar du på knappen Ny flik som skapas automatiskt en ny grupp om du vill placera kommandot Förminska en sida i.

 7. Den nya gruppen skapas i slutet av den markerade fliken. Som standard heter den Nya gruppen (anpassad). Du kan ändra namnet på nytt genom att klicka på knappen Byt namn .

 8. Klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.
 9. Nu bör kommandot Förminska en sida i menyfliksområdet.Metod 2

Lägga till kommandot Förminska en sida i verktygsfältet Snabbåtkomst i Word 2010 och Word 2013. Detta gör du så här:

 1. Starta Word
 2. Klicka på den nedrullningsbara pilen på området för verktygsfältet Snabbåtkomst och välj Fler kommandon.
 3. Markera Alla kommandon och välja Krymp en sidai listan Välj kommandon från .
 4. Klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.
 5. Du bör nu se kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst.


Förminska, förminska en sida förminska passar i Word 2010, förhindra att ett dokument skrivs ut på en extra sida

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2664217 – senaste granskning 01/14/2013 15:50:00 – revision: 2.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013

 • kbmt KB2664217 KbMtsv
Feedback