Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande när du försöker använda cmdlet New-MSOLDomain för att lägga till en underdomän till en befintlig domän: "ny-MsolDomain: Det går inte att lägga till den här domänen"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2666578
PROBLEMET
Du försöker lägga till en underdomän till en befintlig domän i en moln-tjänst för Microsoft Office 365, Windows Intune eller Microsoft Azure med hjälp av cmdletNew-MSOLDomain . Däremot visas följande felmeddelande:
Ny-MsolDomain: Det går inte att lägga till den här domänen. Det är en underdomän och dess autentiseringstyp skiljer sig från autentiseringstyp i rotdomänen.
ORSAK
Det här problemet uppstår om du försöker använda cmdlet New-MSOLDomain för att lägga till en underdomän till en befintlig domän som är inställd för federerad autentisering. Ny-MSOLDomain cmdlet försöker lägga till underdomänen som en domän för standardautentisering.
LÖSNING
Gör så här om du vill lägga till en underdomän till en domän som har ställts in för federerad autentisering:
  1. Ansluta till Azure Active Directory (AD Azure) med hjälp av Windows PowerShell. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
  2. Använd den Ny MSOLFederatedDomain cmdlet.

    Syntaxen för att lägga till en underdomän är följande, där <subdomain>är namnet som du vill lägga till:</subdomain>
    New-MSOLFederatedDomain -DomainName:<subdomain>
MER INFORMATION
Mer information om hur du använder Windows PowerShell för att hantera AD Azure finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2666578 – senaste granskning 06/24/2014 22:24:00 – revision: 10.0

Microsoft Azure, Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 User and Domain Management

  • o365 o365a o365e o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2666578 KbMtsv
Feedback