Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Användaren kan inte visa ledig/upptagen-information för en fjärranvändare i en hybrid distribution av lokal Exchange Server och Exchange Online i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2667844
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
Du har en hybrid distribution av lokala Microsoft Exchange Server och Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 där hybrid-servern kör Exchange Server 2010. Användarna kan emellertid inte visa ledig/upptagen-information för en fjärranvändare. Ledig/upptagen-information visas inte när en användare försöker visa ledig/upptagen-information för en fjärranvändare. Användaren kan i stället uppstår ett eller flera av följande problem:
 • Ledig/upptagen-information för den fjärranslutna användaren visas i kalendern som antal tecken (#).
 • I Outlook Web App "fel 5037" visas.
 • I Microsoft Outlook <FileName>-fb.log och <FileName>-as.log-filer innehåller ett felmeddelande av följande slag:</FileName> </FileName>
  <FreeBusyResponse><ResponseMessage responseclass="Error"><MessageText>Anroparen saknar åtkomst till data för ledig/upptagen.</MessageText> <ResponseCode>ErrorNoFreeBusyAccess</ResponseCode> <DescriptiveLinkKey>0</DescriptiveLinkKey><MessageXml><> </MessageXml></ResponseMessage></FreeBusyResponse>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.NoFreeBusyAccessException<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > 5037<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" >Servernamn<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > https://<Server>.outlook.com/EWS/Exchange.asmx/WSSecurity<FreeBusyView> <><b00> </b00></> </FreeBusyView> </Server>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" > ingen
Till exempel kan inte en Office 365-användare visa ledig/upptagen-information för en lokal användare. Men kan andra användare visa ledig/upptagen-information för samma lokal användare.
ORSAK
Det här problemet uppstår om domännamnet för Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-adress för den användare som försöker visa ledig/upptagen-information inte ingår bland domännamn i relationen organisation. När du kör Test-OrganizationRelationship cmdlet visas följande utdata:
RunspaceId: a6c3799f-2ecd-4d79-ae4b-6c470ddd1dee
Identitet:
ID: LocalFederatedDomainsAreMissingFromTheRemoteOrganizationRelationsipDomains
Status: varning
Beskrivning: Det finns lokalt federerade domäner som inte finns i listan över domäner för den
Remote organisation relationen objekt.
IsValid: True
Detta inträffar om SMTP-domän lades manuellt i relationen för organisationen. Det kan också uppstå om följande villkor är uppfyllda:
 • Office 365-konto har skapats innan du uppgraderade lokal miljö till Exchange Server 2010.
 • Du använde guiden Hybrid i Exchange Server 2010 i lokal miljö för att konfigurera federationsförtroendet.
Domännamnet för Office 365-användare är till exempel contoso.com. I det här fallet har inte Office 365-konto @contoso.mail.onmicrosoft.com som en av dess proxyadresser. Begäran till en lokal miljö använder @contoso.com i stället för @contoso.mail.onmicrosoft.com för Office 365-konto. Begäran avvisas eftersom organisationen relation i den lokala miljön inte har contoso.com som lagts till.
LÖSNING
Lös problemet genom att redigera organisation relationen i lokal miljö med SMTP-domän för den användare som drabbats av problemet. Använd någon av följande metoder om du vill göra detta.

Metod 1: Använd Exchange Management Console

 1. Öppna Exchange Management Console på lokal Exchange-server och klicka på Konfiguration för organisationen under Microsoft Exchange lokalt.
 2. Klicka på fliken Relationer i organisationen och visa egenskaperna för organisationen relation.
 3. Klickar du på fliken Extern organisation , Skriv namnet på externa domänen i rutan externa domäner för den externa Exchange-organisationen och klicka sedan på Lägg till.
 4. Upprepa steg 3 för varje domän som du vill lägga till.
 5. Klicka på OK.

Metod 2: Använd Exchange Management Shell

 1. Öppna på lokal server, Exchange Management Shell.
 2. Ställ in organisation relationen som en variabel. Till exempel köra följande kommando

  $OrgRel = Get-OrganizationRelationship Contoso
 3. Lägg till ytterligare domännamn som du vill att variabeln. Till exempel köra följande kommando:
  $OrgRel.DomainNames += "contoso.com"
 4. Uppdatera organisation relationen med hjälp av det nya värdet för domänens namn. Till exempel köra följande kommando:
  Set-OrganizationRelationship $OrgRel.Name -DomainName $OrgRel.DomainNames
MER INFORMATION
Du kan identifiera problem i Office 365, gör du så här:
 1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Jämför SMTP-adress för användare med organisationen relation. Det gör du genom att köra följande kommando:
  if ( (Get-CloudOrganizationRelationship).DomainNames -contains (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain) { write-host "The domain was found" -ForegroundColor Green } else { write-host (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain "was not found" -ForegroundColor Yellow}
  Obs! Du kan också jämföra varje domän som anges i godkända domäner med domännamn som finns i organisationen relation. Det gör du genom att köra följande kommando:
  Get-AcceptedDomain | ForEach-Object { if ( (Get-CloudOrganizationRelationship).DomainNames -contains $_.DomainName) { write-host $_.DomainName "was found" -ForegroundColor Green } else { write-host $_.DomainName "was not found" -ForegroundColor Yellow} }
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Starta guiden om du vill felsöka problemet.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2667844 – senaste granskning 04/25/2016 23:35:00 – revision: 22.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

 • o365 o365a o365e o365022013 o365m hybrid gwt guided walk through kbtshoot kbmt KB2667844 KbMtsv
Feedback
ipt> 0&did=1&t=">